Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Reducer omkost­ninger med data om brændstof, kørsel og køretøjer

Anmod om opkald

Webfleet giver dig realtids­indsigt i brænd­stof­forbrug og køreadfærd såsom tomgang og brug af fartpilot. Disse værdifulde oplysninger giver dig mulighed for at træffe foran­stalt­ninger, så du kan reducere de samlede omkost­ninger, reducere brænd­sto­fom­kost­ninger for flåden og skære ned på CO₂-udled­ninger.

Webfleets brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet hjælper dig med at

Mindske dine løbende omkost­ninger

Forbedre brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet og reducere CO₂-udled­ninger

Holde din virksomhed bæredygtig

Nøgle­funk­tioner

Brænd­sto­fover­vågning i realtid

Ved at oprette forbindelse til din lastbils FMS- eller CAN-bus1 kan du få et klart overblik over forbrug af brændstof på alle ture. Meddelelser, når brænd­stof­ni­veauet er lavt, gør dig opmærksom på unormalt brænd­stoftab eller tyveri.

fuel
fuel over time

Registrer brænd­stof­forbrug over tid

Indsigt i flådens aktuelle og historiske brænd­stof­forbrug og udledning gør det muligt for dig at se tendenser og unormale forhold. Sammenlign effek­ti­vitet over tid på kontrol­pa­nelet for brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet, opdag usædvanlige hændelser, og brug denne indsigt til at optimere dine driftsom­kost­ninger.

Få mere at vide om Webfleet-rappor­tering

Profes­sionel lastbil­navi­gation

Vores PRO Driver Terminals giver lastbil­spe­cifik navigation og nøjagtig trafik­in­for­mation i realtid. Med dine chauffører på de mest passende ruter undgår du tomgang i trafikpropper og unødvendigt kørte kilometer.

Få mere at vide om profes­sionel navigation og trafik­in­for­mation
truck driver tunnel
pro 8375 front adf idling en

Flådestyring: Aktiv vejledning i kørestil

Dine chauffører får aktiv kørsels­fe­edback og råd i selve køretøjet gennem vores PRO Driver Terminals, hvilket hjælper dem med at undgå vaner, som spilder brændstof og øger CO₂-udled­ninger.

Få mere at vide om PRO 8475 TRUCK

Flådestyring: Aktiver fartpilot oftere

I Webfleet er sporet på kortet farvet grøn, når fartpilot er slået til. Du kan også se brug af fartpilot i turrap­porten. Det hjælper dig med at identi­ficere chauffører, som kræver ekstra træning i at bruge fartpilot.

truck road 03

Alt du skal vide om brænd­sto­f­ef­fektive lastbiler

Hvad er det gennem­snitlige brænd­stof­forbrug for lastbiler?

0

Det afhænger af en række faktorer: 1. Størrelsen på lastbilen og nyttelasten, og 2. Hvilke omgivelser lastbilen kører gennem (dvs. store byer eller mellem byer). Generelt er en lastbils gennem­snitlige brænd­stof­forbrug på 30 til 40 liter diesel pr. 100 km kørt. Større lastbiler med en nyttelast på ca. 2.500 kg kan forbruge op til 38 liter pr. 100 km. Mindre køretøjer og dem med mindre last vil naturligvis forbruge mindre brændstof. En mindre lastbil med en nyttelast på f.eks. 16.000 kg forbruger omkring 25 liter diesel pr. 100 km.

Hvor meget brændstof forbruger en lastbil i timen?

0

Faktorer som hastighed og vejrforhold vil afgøre, hvor meget brændstof en lastbil forbruger i timen. Ifølge tal fra Department of Transport forbruger en lastbil 1,9 liter brændstof i timen i tomgang. Ved en hastighed på 55,5 km i timen (km/t) forbruger en lastbil 4,1 liter. Ved en hastighed på 84 km i timen (km/t) forbruger en lastbil 8,4 liter brændstof.

Hvad har den største indvirken på lastbilers brænd­stof­forbrug?

0

Køreadfærd og køretøjets tilstand er de to elementer, som har den største indvirkning på brænd­stof­for­bruget. Tomgangstid, fartpilot, accele­ration og hastig­heds­re­gel­mæs­sighed er alle under chaufførens kontrol. Webfleets PRO Driver Terminals giver aktiv feedback og hjælper chauffører med at få mere brænd­sto­f­ef­fektive vaner bag rattet. En køreklar lastbil er et mere brænd­sto­f­ef­fektivt køretøj, så jævnlig vedli­ge­hol­delse er med til at sikre, at et køretøjs dæk, bremser og motor er i god stand.

Hvorfor er lastbilers brænd­stof­forbrug vigtigt?

0

Brændstof udgør en stor del af de samlede ejerom­kost­ninger - op til 38% for din flåde. Hvis du vil reducere omkost­ninger (og hvilken flådeejer eller -chef vil ikke det?), er brænd­stof­forbrug afgørende. Reducering af CO2-udled­ninger er livsvigtig, og brænd­sto­f­ef­fektive lastbiler udleder utvivlsomt mindre CO2.

Hvordan admini­strerer du brændstof til lastbiler?

0

Digitale værktøjer, som hjælper dig med at optimere ydelsen for flåden og chaufføren, er essentielle. Et flådesty­rings­system som Webfleet gør det nemt at spore brænd­stof­forbrug i realtid. Brænd­stof­forbrug bliver påvirket af vejforhold og køreadfærd. Med et digitalt flådesty­rings­system kan du holde dine lastbiler på de bedste ruter og få indsigt i chauf­før­vaner.

Dine dæk har stor indflydelse på din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Se vores andre løsninger

Køretøjsad­mi­ni­stration

Køretøjsad­mi­ni­stration
  • GPS-sporing, overvågning af flådens tilstand og bedre planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver.

Chauf­førad­mi­ni­stration

Chauf­førad­mi­ni­stration
Chauf­førad­mi­ni­stration
  • Chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering, under­støt­telse af arbejdstid og effek­ti­vitet, forbedret kørestil og øget sikkerhed.

Hjælp til overhol­delse af lovgivning

Hjælp til overhol­delse af lovgivning
  • Et komplet sæt værktøjer, som hjælper med at overholde fartskriver- og køretids­be­stem­melser.

Optimering af arbejds­gange

Optimering af arbejds­gange
  • Kommuniker uden problemer med dit team på vejene, så du bedre kan admini­strere arbejds­gange og sikre levering til tiden.
wfs transport 4 pillars whitepaper

Sådan overlever du og får succes i trans­port­sek­toren

wfs transport 4 pillars whitepaper

Lær hvordan du håndterer fartskri­ver­re­gu­lering, øger produk­ti­vi­teten, forbedrer sikkerheden på vejene og sænker brænd­stof­for­bruget med denne praktiske håndbog.

Download e-bogen

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Vil du reducere dine løbende omkost­ninger og forbedre brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten? Tal med en af vores eksperter i dag.

Få trans­por­tindsigt hver måned – helt gratis

Indtast din e-mail adresse og modtag vores månedlige nyhedsbrev med under­sø­gelser, vejled­ninger og analyser. Du kan afmelde dig igen når som helst. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for yderligere oplysninger.

Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

1 CAN (Controller Area Network) er det vigtigste bus-system i et køretøj og fungerer som et centralt netværks­system. FMS (Fleet Management System Interface) er et standar­di­seret interface, som giver adgang til køretøjsdata.