Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Få mere at vide

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Reducer omkost­ninger med data om brændstof, kørsel og køretøjer

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET giver dig realtids­indsigt i brænd­stof­forbrug og køreadfærd såsom tomgang og brug af fartpilot. Disse værdifulde oplysninger giver dig mulighed for at træffe foran­stalt­ninger, så du kan reducere de samlede omkost­ninger, reducere brænd­sto­fom­kost­ninger for flåden og skære ned på CO₂-udled­ninger.

WEBFLEETs brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet hjælper dig med at

Mindske dine løbende omkost­ninger

Forbedre brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet og reducere CO₂-udled­ninger

Holde din virksomhed bæredygtig

Nøgle­funk­tioner

Brænd­sto­fover­vågning i realtid

Ved at oprette forbindelse til din lastbils FMS- eller CAN-bus1 kan du få et klart overblik over forbrug af brændstof på alle ture. Meddelelser, når brænd­stof­ni­veauet er lavt, gør dig opmærksom på unormalt brænd­stoftab eller tyveri.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Registrer brænd­stof­forbrug over tid

Indsigt i flådens aktuelle og historiske brænd­stof­forbrug og udledning gør det muligt for dig at se tendenser og unormale forhold. Sammenlign effek­ti­vitet over tid på kontrol­pa­nelet for brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet, opdag usædvanlige hændelser, og brug denne indsigt til at optimere dine driftsom­kost­ninger.

Få mere at vide om WEBFLE­ET-rap­por­tering

Profes­sionel lastbil­navi­gation

Vores PRO Driver Terminals giver lastbil­spe­cifik navigation og nøjagtig trafik­in­for­mation i realtid. Med dine chauffører på de mest passende ruter undgår du tomgang i trafikpropper og unødvendigt kørte kilometer.

Få mere at vide om profes­sionel navigation og trafik­in­for­mation
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Flådestyring: Aktiv vejledning i kørestil

Dine chauffører får aktiv kørsels­fe­edback og råd i selve køretøjet gennem vores PRO Driver Terminals, hvilket hjælper dem med at undgå vaner, som spilder brændstof og øger CO₂-udled­ninger.

Få mere at vide om PRO 8375 TRUCK

Flådestyring: Aktiver fartpilot oftere

I WEBFLEET er sporet på kortet farvet grøn, når fartpilot er slået til. Du kan også se brug af fartpilot i turrap­porten. Det hjælper dig med at identi­ficere chauffører, som kræver ekstra træning i at bruge fartpilot.

Webfleet Solutions

Dine dæk har stor indflydelse på din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Se vores andre løsninger

Køretøjsad­mi­ni­stration
Køretøjsad­mi­ni­stration
  • GPS-sporing, overvågning af flådens tilstand og bedre planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver.
Læs mere
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Chauf­førad­mi­ni­stration
Chauf­førad­mi­ni­stration
  • Chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering, under­støt­telse af arbejdstid og effek­ti­vitet, forbedret kørestil og øget sikkerhed.
Læs mere
Chauf­førad­mi­ni­stration
Chauf­førad­mi­ni­stration
Hjælp til overhol­delse af lovgivning
Hjælp til overhol­delse af lovgivning
  • Et komplet sæt værktøjer, som hjælper med at overholde fartskriver- og køretids­be­stem­melser.
Læs mere
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Optimering af arbejds­gange
Optimering af arbejds­gange
  • Kommuniker uden problemer med dit team på vejene, så du bedre kan admini­strere arbejds­gange og sikre levering til tiden.
Læs mere
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Vil du reducere dine løbende omkost­ninger og forbedre brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten? Tal med en af vores eksperter i dag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Få trans­por­tindsigt hver måned – helt gratis

Indtast din e-mail adresse og modtag vores månedlige nyhedsbrev med under­sø­gelser, vejled­ninger og analyser. Du kan afmelde dig igen når som helst. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for yderligere oplysninger.

Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

1 CAN (Controller Area Network) er det vigtigste bus-system i et køretøj og fungerer som et centralt netværks­system. FMS (Fleet Management System Interface) er et standar­di­seret interface, som giver adgang til køretøjsdata.

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu