Boost din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet med Webfleet og Bridgestone

Ved at kombinere flådestyring og klassens bedste dæk kan du reducere dine brænd­sto­fom­kost­ninger og CO2-udled­ningen samt bidrage til bæredyg­tighed.

Bridgestone og Webfleet: To virksom­heder, der er engagerede i at hjælpe trans­portvirk­som­heder med at reducere deres omkost­ninger og udledning. Nøglen til at gøre begge dele? Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet.

Bridgestone gør dette med banebry­dende dækdesign. Webfleet gør det med branche­førende digitale løsninger og hardware. Kombiner vores produkter og tjenester, så er du udstyret med alt det, du har brug for til at overtage styringen af dit brændstof.

Webfleet og Bridgestone hjælper dig med at:

Få færre udgifter

Gennem sporing og rutetegning i realtid

Reducere udledningen

Via overvågning og analyse af køreadfærd

Holde din virksomhed bæredygtig

Med optimering af alle dine forret­nings­pro­cesser

Webfleet rækkevidde for brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Webfleets flådesty­rings­løsning

Med vores prisvin­dende Webfleet-flådesty­rings­løsning kan du se dine køretøjer i realtid og følge historikken over, hvordan de bruges. Du kan nulstille dit brænd­stof­spild og tage skridt til forbed­ringer. For eksempel viser turdata dig, hvor dine chauffører kører i tomgang, eller hvor de kan bruge fartpiloten oftere, hvilket fremmer en mere bæredygtig og brænd­sto­f­ef­fektiv kørsel.

Få et solidt indblik i dine chaufførers ture og i, hvordan brænd­stoffet bruges, ved at skabe forbindelse til dine lastbilers FMS.

Få flere oplysninger om brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

LINK-en­heder

Sporings­sy­stemer til køretøjer i alle flåde­stør­relser og -typer, der fortæller dig mere end bare, hvor dine køretøjer og trailere befinder sig. Få et solidt indblik i dine chaufførers ture og i, hvordan brænd­stoffet bruges.

Rækkevidde for PRO Driver Terminal

Disse alt-i-en-en­heder er designet til at hjælpe chauffører med at arbejde mere intelligent. Lastbil­navi­gation viser de korteste og mest sikre ruter, og Active Drive Feedback skærer de vaner fra, der øger brænd­stof­spild og CO2-udledning.

pro8475 front menu dk
green your fleet 03

Gør din flåde grøn

Vil du gerne vide, hvor bæredygtig din forretning er? Med Webfleets Green Your Fleet kan du udregne CO2-udled­ningen for din flåde og finde ud af, hvad du skal gøre for at påvirke klimaet positivt. Vil du gå skridtet videre? Så deltag i vores initiativ i samarbejde med vores partner Justdiggit for at gøre afrikanske tørke­om­råder grønne igen. Ved at gå den grønne vej og opfange kulstof kan vi reducere klodens temperatur og vende klima­for­an­drin­gerne.

Få flere oplysninger om Green Your Fleet⁠

Rækkevidde for Bridge­sto­ne-brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

ECOPIA H002-dæk

Bridge­stones ECOPIA H002 er den bedste løsning til at reducere driftsom­kost­ninger for langdi­stan­ce­flåder1, især ved at reducere brænd­sto­fom­kost­nin­gerne markant.

 • A-A-A-kom­bi­na­tionen for styring, kørsel og trailer er de bedste i sin klasse inden for brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet.21,1 liter mindre brænd­stof­forbrug pr. 100 km vs. B -grade-dæk3
 • Minimerede brænd­sto­fom­kost­ninger og en årlig besparelse på 234.000 €4
 • Reduceret CO2-udledning4
 • Klassens bedste vådgreb: B-B-B-grade for vejgreb i vådt føre, der overgår alle konkur­ren­terne5
 • Klar til vinter6
 • Forbundet med RFID
ecopia h002 logos
bandag fueltech

Bandag FuelTech®-retreads

Udvid levetiden for dine ECOPIA H002-dæk med Bandag FuelTech®-retreads med lav rullemod­stand, og fortsæt med at spare brændstof, samtidig med at du reducerer dine dækom­kost­ninger.

Ligesom de nye ECOPIA H002 reducerer de energitabet og optimerer brænd­stof­for­bruget.

Retreads indeholder op til 75 % genanvendt materiale og bidrager derfor yderligere til bæredyg­tighed og en cirkulær økonomi.

Få flere oplysninger om Bandag⁠

Tirematics

Med Bridge­stones Tirematics kan du maksimere din brænd­stof­be­spa­relse og reducere omkost­nin­gerne i forbindelse med din flåde med proaktiv dækved­li­ge­hol­delse.7

 • Proaktive alarmer og vedli­ge­hol­del­ses­rap­porter giver flåden og servi­ceud­by­deren mulighed for at holde flåden kørende på det optimale niveau.
 • Leverer en velafprøvet, omkost­nings­ef­fektiv metode til sporing af dæktrykket for hele flåden, hvilket giver omkost­nings­be­spa­relser.8
 • Har en væsentlig indflydelse på dækper­for­mance, brænd­sto­fø­konomi, vej- og chauf­før­sik­kerhed og forhindrer nedetid.3
wfs cutton transport fleet costs whitepaper

Free research: How to cut your transport fleet costs

wfs cutton transport fleet costs whitepaper

The new eBook from Bridgestone and Webfleet examines the issue of transport fleet costs in depth. Get exclusive insight on the impact of COVID-19 on transport, the factors that drive up costs and the steps you can take to control them.

Få mere at vide

Er du klar til at maksimere brænd­stof­for­bruget ved at kombinere Bridge­sto­ne-dæk med Webfleet?

Tal med en af vores eksperter i brænd­stof­for­bruget

1 ACEA-over­sigts­rapport: Future CO2 standards for heavy duty vehicles, april 2018.
2 EU-mær­ke-grades i langturs­stør­rel­serne 315/70 R 22.5 og 385/55 R 22.5.
3 Baseret på udregninger med VECTO-værk­tøjet for en 4x2 traktor og trailer kombineret med ECOPIA H002 315/70 R 22.5 styring og kørsel og 385/55 R 22.5 trailerdæk sammen­lignet med den samme enhed monteret og under de samme forhold som tidligere udgaver af ECOPIA H001-dæk. Bemærk, at de faktiske besparelser kan variere, da de afhænger meget af andre faktorer.
4 Økonomiske besparelser og CO2-reduktion beregnet for en hel flåde baseret på følgende antagelser: En flåde­stør­relse med 150 traktorer og 150 trailere, 130.000 km pr. år pr. lastbil, pris på diesel 1.2/l €. Minimerede brænd­sto­fom­kost­ninger og en årlig besparelse på 234.000 € for en gennem­snitlig flåde. En gennem­snitlig reduktion i CO2 på 546 tons for trans­port­firmaer.
5 Baseret på Wet Hill Climb Test foretaget af TÜV SÜD på ADAC-test­baner i Hockenheim (D) efter anmodning fra Bridgestone i juni 2018. Bridgestone ECOPIA H-DRIVE 002 sammen­lignet med Goodyear Fuelmax D, Continental Ecoplus HD3, Michelin X-Line Energy D2, Pirelli TH:01 i størrelse 315/70 R 22.5. Rapport­nummer: 713136052-7_1.
6 3PMFS og M+S for styring, kørsel og trailer
7 via et automatisk inspek­tions­system, der måler dæktryk
8 Den gennem­snitlige årlige besparelse for en typisk traktor-trai­ler-kom­bi­nation, der anvender det korrekte dæktryk, er op til 500 € på brænd­stof­forbrug, 200 € på dækom­kost­ninger og 400 € på omkost­ninger i forbindelse med nedbrud. Det sænker de samlede omkost­ninger på flåden med op til 1.100 € om året pr. traktor-trai­ler-kom­bi­nation, der kører med det korrekte dæktryk.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.