Ogranicz zużycie paliwa dzięki Webfleet i Bridgestone

Połączenie rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów i najlepszych w swojej klasie opon pozwala obniżyć koszty paliwa i emisję CO2 oraz rozpocząć bardziej ekologiczną jazdę

Bridgestone i Webfleet: dwie organizacje, które pomagają firmom trans­por­towym obniżyć koszty i poziom emisji CO2. Klucz do osiągnięcia tych celów? Efektywność paliwowa.

Firma Bridgestone zapewnia to dzięki innowa­cyjnej konstrukcji opon. Firma Webfleet dzięki wiodącymi w branży rozwią­zaniom cyfrowym i urządzeniom telema­tycznym. Połączenie naszych produktów i usług zapewni Ci wszystko, czego potrze­bujesz, aby w pełni kontrolować zużycie paliwa w Twojej flocie pojazdów.

Webfleet i Bridgestone pomogą Ci:

Obniżyć koszty

Dzięki monito­ro­waniu i lokali­zo­waniu pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Zmniejszyć poziom emisji CO2

Dzięki monito­ro­waniu i anali­zo­waniu stylu jazdy

Działać bardziej odpowie­dzialnie w kwestii środowiska

Dzięki optyma­li­zacji całego procesu biznesowego

Webfleet – rozwiązania zwięk­szające efektywność paliwową

Platforma Webfleet do zarządzania flotą pojazdów

Nasze nagradzane rozwiązanie Webfleet do zarządzania flotą zapewnia dostęp do komplek­sowych informacji o użytkowaniu pojazdów – bieżących i archi­walnych. Pozwala to na dokładne określenie obszarów marnowania paliwa czy generowania niepo­trzebnych kosztów oraz podjęcie działań, aby temu zapobiec. Na przykład dane dotyczące podróży pokażą, w którym momencie pojazd pracuje na biegu jałowym lub zasugerują częstsze korzystanie z tempomatu celem zachęcania do bardziej ekolo­gicznej i ekono­micznej jazdy.

Po podłączeniu pojazdu do systemu uzyskasz kompleksowy wgląd w podróże kierowców i zużycie paliwa.

Dowiedz się więcej o efektyw­ności paliwowej⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

Urządzenia LINK

Systemy monito­ro­wania pojazdów przezna­czone dla flot o różnych rozmiarach i rodzajach informują Cię nie tylko o lokalizacji pojazdów i naczep. Dzięki nim zyskujesz kompleksowy wgląd w dane o podróżach kierowców i zużyciu paliwa.

Terminale kierowcy z serii PRO

Te uniwersalne urządzenia kabinowe zostały stworzone, by ułatwić pracę kierowcom. Nawigacja dla ciężarówek pokazuje najkrótsze, najbez­piecz­niejsze trasy, a opcja Active Driver Feedback pozwala wyeli­mi­nować nawyki zwięk­szające zużycie paliwa i emisję CO2.

pro8475 front menu pl
green your fleet 03

Green Your Fleet

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ekolo­gicznego prowadzenia firmy? Program Green Your Fleet firmy Webfleet umożliwia obliczenie poziomu emisji CO2 genero­wanego w ramach floty oraz informuje, co należy zrobić, aby pracowała ona w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Chcesz pójść o krok dalej? Dołącz do naszej inicjatywy prowadzonej we współpracy z Justdiggit i pomóż ponownie zalesić dotknięte suszą obszary Afryki. Sadzenie roślin i ograni­czenie emisji CO2 pozwala obniżyć temperaturę na Ziemii i odwrócić postęp zmian klima­tycznych.

Dowiedz się więcej o programie Green Your Fleet⁠

Bridgestone – rozwiązania o lepszej efektyw­ności paliwowej

Opony ECOPIA H002

Opony ECOPIA H002 firmy Bridgestone to najlepsze rozwiązanie pomagające obniżyć koszty eksplo­atacji flot daleko­bieżnych, głównie przez znaczne obniżenie kosztów paliwa.

 • Najlepsza w swojej klasie efektywność paliwowa na etykiecie UE. Kombinacja opon klasy A-A-A na osie kierującą, napędową i naczepy2Obniżenie zużycia paliwa o 1,1 litra na 100 km w porównaniu z oponami klasy B3
 • Obniżenie kosztów paliwa pozwala zaosz­czędzić średnio 234 tys. euro rocznie4
 • Obniżona emisja CO24
 • Najlepsza w swojej klasie przyczepność na mokrej drodze: znacznie lepsze wyniki niż w przypadku wszystkich konku­ren­cyjnych modeli5. Opon o wysokiej przyczep­ności na mokrej drodze z klasą B-B-B na osie kierującą, napędową i wleczoną
 • Przysto­sowana do eksplo­atacji w zimę6
 • Połączone z systemem RFID
ecopia h002 logos
bandag fueltech

Opony bieżni­kowane Bandag FuelTech®

Wydłuż okres eksplo­atacji opon ECOPIA H002 dzięki bieżni­ko­waniu opon o niskim oporze toczenia Bandag FuelTech® – po obniżeniu kosztów paliwa warto też obniżyć koszt eksplo­atacji opon.

Podobnie jak nowe opony ECOPIA H002, opony bieżni­kowane ograniczają straty energii i optyma­lizują zużycie paliwa.

Opony bieżni­kowane składają się w 75% z materiału pocho­dzącego z odzysku lub recyklingu, dzięki czemu przyczy­niają się do zrówno­wa­żonego rozwoju i gospodarki cyrku­la­cyjnej.

Dowiedz się więcej o firmie Bandag⁠

Tirematics

Technologia Tirematics firmy Bridgestone pozwala zmaksy­ma­li­zować oszczędność paliwa i obniżyć koszty eksplo­ata­cyjne floty dzięki proak­tywnemu serwi­so­waniu opon.7

 • Proaktywne alerty i raporty serwisowe umożliwiają utrzymanie sprawności całej floty.
 • To sprawdzony i ekonomiczny sposób na monito­ro­wanie ciśnienia w oponach w pojazdach floty, który zapewnia liczne możliwości obniżenia kosztów.8
 • Pozwala zwiększyć wydajność opon i bezpie­czeństwo kierowców, obniżyć zużycie paliwa i zapobiegać awariom.3
wfs cutton transport fleet costs whitepaper

Bezpłatne badania: Jak obniżyć koszty floty pojazdów w firmie trans­por­towej

wfs cutton transport fleet costs whitepaper

W nowym e-booku opracowanym przez firmy Bridgestone i Webfleet dogłębnie omówiono kwestię kosztów floty pojazdów ponoszonych przez firmy trans­portowe. Uzyskaj ekskluzywne informacje na temat wpływu wirusa COVID-19 na branżę trans­portową, czynników wpływa­jących na koszty i kroków, które można podjąć, aby przejąć nad nimi kontrolę.

Dowiedz się więcej

Czy chcesz zwiększyć efektywność paliwową swojej floty dzięki połączeniu Webfleet i opon Bridgestone?

Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów ds. efektyw­ności paliwowej

1 Dokument ACEA Position Paper: przyszłe standardy dotyczące emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych, kwiecień 2018 r.
2 Europejskie stopnie oznaczenia dla pojazdów do transportu długo­dy­stan­sowego 315/70 R 22,5 i 385/55 R 22,5.
3 W oparciu o obliczenia wykonane za pomocą narzędzia VECTO dla pojazdu ciężarowego z napędem 4×2 i naczepy z oponami ECOPIA H002 315/70 R 22,5 na osi kierującej i napędowej oraz oponami 385/55 R 22,5 na osi naczepy w porównaniu z oponami ECOPIA H001 poprzedniej generacji w takiej samej konfi­gu­racji i w takich samych warunkach. Należy pamiętać, że faktyczna wartość oszczęd­ności może się różnić, gdyż mają na nią również wpływ inne czynniki.
4 Prognozy dotyczące obniżenia kosztów i emisji CO2 dla całej floty obliczone w oparciu o następujące założenia: rozmiar floty – 150 pojazdów ciężarowych i 150 naczep, roczny przebieg – 130 000 km na pojazd ciężarowy, cena paliwa – 1,2 EUR/litr. Obniżenie kosztów paliwa pozwoli w takim wypadku zaosz­czędzić średnio 234 000 EUR w ramach całej floty. Średnie roczne obniżenie emisji CO2 przez firmę trans­portową na poziomie 546 ton.
5 W oparciu o test jazdy po mokrej drodze pod górę przepro­wa­dzony przez TÜV SÜD na zlecenie firmy Bridgestone w czerwcu 2018 roku na poligonie w Hockenheim (D). Opony ECOPIA H-DRIVE 002 w porównaniu z oponami Goodyear Fuelmax D, Continental Ecoplus HD3, Michelin X-Line Energy D2, Pirelli TH:01 315/70 R o rozmiarze 22,5 cala. Nr raportu: 713136052-7_1.
6 Opony 3PMFS i M+S na oś kierującą, oś napędową i oś naczepy
7 przy użyciu systemu automa­tycznej kontroli, który mierzy ciśnienie powietrza w oponach
8 Średnie roczne oszczęd­ności w przypadku typowego pojazdu ciężarowego z naczepą, z odpowiednim ciśnieniem powietrza w oponach wyniosą nawet do 500 EUR na kosztach paliwa, 200 EUR na kosztach opera­cyjnych opon i 400 EUR na kosztach związanych z awariami. Przekłada się to na całkowite oszczęd­ności wysokości 1100 EUR w przypadku typowego pojazdu ciężarowego z naczepą, z odpowiednim ciśnieniem powietrza w oponach.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.