Verbeter uw brand­stof­ver­bruik

Combineer fleet management met de allerbeste banden

Bridgestone en Webfleet: twee bedrijven die zich inzetten om trans­port­be­drijven te onder­steunen bij het verlagen van kosten en de uitstoot. Hoe kan beide worden gerea­li­seerd? Door brand­stof­ver­bruik.

Bridgestone doet dit met ultramodern banden­ontwerp. Webfleet doet dit met toonaan­ge­vende digitale oplossingen en hardware. Combineer onze producten en services zodat u volledige controle heeft over uw brandstof.

Met Webfleet en Bridgestone kunt u:

Uw kosten verlagen

Via een realtime voertuig­volg- en traceer­systeem

Uw uitstoot verlagen

Door het monitoren en analyseren van rijgedrag

Houd uw bedrijf duurzaam

Voor verbeterde optima­li­satie van uw bedrijfs­pro­cessen

Webfleet-portfolio voor brand­stof­ver­bruik

De Webfleet fleet management oplossing

Onze bekroonde fleet management oplossing zorgt voor realtime en historisch inzicht in het gebruik van uw voertuigen. U krijgt inzicht in waar brandstof wordt verspild en kunt stappen ondernemen voor verbetering. Ritgegevens laten bijvoor­beeld zien waar chauffeurs de motor stationair laten draaien of cruise­control vaker kunnen inschakelen, waardoor duurzamer en brand­stofef­fi­ciënt kan worden gereden.

Door verbinding te maken met de FMS van uw vrachtwagen krijgt u duidelijk inzicht in de ritten die uw bestuurders rijden en hoe uw brandstof wordt gebruikt.

Meer informatie over brand­stof­ver­bruik⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

LINK-sys­temen

Voertuig­volg­sys­temen voor wagenparken van elk formaat en type geven u meer informatie dan alleen de positie van uw voertuigen en aanhangers. Krijg duidelijk inzicht in de ritten die uw bestuurders rijden en hoe uw brandstof wordt gebruikt.

PRO Driver Termi­nal-serie

Deze alles-in-éé­n­sys­temen zijn bedoeld om chauffeurs slimmer te laten werken. Vracht­wa­gen­na­vi­gatie laat de kortste, snelste routes zien en Active Driver Feedback maakt een einde aan gewoonten die brandstof verspillen en CO2-uitstoot verhogen.

pro8475 front menu nl
green your fleet 03

Green Your Fleet

Wilt u weten hoe duurzaam uw bedrijf is? Met Green Your Fleet van Webfleet kunt u de CO2-uitstoot van uw wagenpark berekenen en ontdekken wat de stappen zijn die u moet nemen om een positieve impact op het klimaat maken. Wilt u stap verder gaan? Doe dan mee aan ons initiatief met onze partner Justdiggit om droge gebieden in Africa weer groen te maken. Door het vergroenen van droog land en door CO2 vast te houden kunnen we onze planeet afkoelen en een positieve impact op klimaat­ver­an­dering maken.

Kom meer te weten over Green Your Fleet⁠

Bridge­sto­ne-port­folio voor brand­stof­ver­bruik

ECOPIA H002-banden

Bridgestone's ECOPIA H002 is de beste oplossing om de bedrijfs­kosten te verlagen van wagenparken die lange afstanden afleggen1 met name door de brand­stof­kosten aanzienlijk te verlagen.

 • Gemaxi­ma­li­seerde brand­stofef­fi­ci­ëntie, A-A-A combinatie voor de stuuras, aandrijfas en trailer21,1 liter per 100 km minder brand­stof­ver­bruik ten opzichte van B -klasse banden3
 • Gemini­ma­li­seerde brand­stof­kosten met een gemiddelde jaarlijkse besparing van € 234.0004
 • Verlaagde CO2-uitstoot4
 • De allerbeste grip op nat wegdek: de banden doen het beter dan alle concur­renten5, B-B-B klasse voor grip op nat wegdek voor de stuuras, aandrijfas en trailer
 • Winterklaar6
 • Uitgerust met RFID
ecopia h002 logos
bandag fueltech

Bandag FuelTech®-loop­vlak­ver­nieu­wingen

Verleng de levensduur van uw ECOPIA H002-banden met Bandag FuelTech®-loop­vlak­ver­nieu­wingen met lage rolweer­stand en blijf brandstof besparen terwijl u uw banden­kosten verlaagt.

Net zoals de nieuwe ECOPIA H002 verlagen ze vermo­gens­verlies en optima­li­seren ze de brand­stofef­fi­cientie.

Vernieuwde banden bevatten tot 75% gerecycled en hergebruikt materiaal, wat verder bijdraagt aan duurzaamheid en de circulaire economie.

Meer informatie over Bandag⁠

Tirematics

Tirematics van Bridgestone maxima­li­seert brand­stof­be­sparing en verlaagt wagen­park­kosten met proactief banden­on­derhoud.7

 • Proactieve waarschu­wingen en onder­houds­rap­porten zorgen ervoor dat de wagenpark- en servi­ce­aan­bieder het wagenpark op een efficiënte manier in optimale staat kan houden.
 • Zorgt voor een bewezen, kosten­ef­fi­ciënte manier om de banden­spanning van de voertuigen in het wagenpark bij te houden, waardoor meerdere kosten­be­spa­ringen ontstaan.8
 • Heeft een aanzien­lijke impact op banden­pres­taties, brand­stof­ver­bruik, weg- en chauf­feurs­vei­ligheid en pechpre­ventie.3
wfs cutton transport fleet costs whitepaper

Gratis onderzoek: Het verlagen van de trans­port­kosten van uw wagenpark

wfs cutton transport fleet costs whitepaper

In het nieuwe eBook van Bridgestone en Webfleet wordt het probleem van de trans­port­kosten voor wagenparken tot in detail onderzocht. Krijg een exclusief kijkje in de wereld van COVID-19 en transport. Ontdek welke factoren stijgende kosten veroorzaken en welke stappen u kunt zetten om de kosten onder controle te krijgen.

Meer informatie

Klaar om uw brand­stof­ver­bruik te verbeteren door Bridge­sto­ne-banden te combineren met Webfleet?

Ga in gesprek met een van onze experts op het gebied van brand­stof­ver­bruik

1 ACEA Position Paper: Future CO2 standards for heavy duty vehicles, april 2018.
2 EU-la­bel­klasses voor banden­for­maten 315/70 R 22.5 en 385/55 R 22.5 voor lange ritten.
3 Gebaseerd op bereke­ningen met de VECTO-tool voor een 4x2 tractor-aan­han­ger-com­bi­natie met ECOPIA H002 315/70 R 22.5 besturing en aandrijving en 385/55 R 22.5 aanhan­ger­banden in verge­lijking met dezelfde eenheid die is uitgerust met de vorige generatie ECOPIA H001-banden en onder dezelfde omstan­dig­heden als de vorige generatie ECOPIA H001-banden. Houd er rekening mee dat daadwer­ke­lijke besparingen kunnen verschillen, aangezien deze sterk afhankelijk zijn van andere factoren.
4 Kosten­be­spa­ringen en CO2-verlaging voor een compleet wagenpark gebaseerd op de volgende aannames: grootte wagenpark van 150 tractoren en 150 aanhangers, 130.000 km aantal gereden kilometers per vrachtwagen per jaar, dieselprijs van € 1,2/l. Gemini­ma­li­seerde brand­stof­kosten met een gemiddelde jaarlijkse besparing van € 234.000 voor een gemiddeld wagenpark. Een gemiddelde jaarlijkse CO2-verlaging van 546 ton voor trans­port­be­drijven.
5 Gebaseerd op de Wet Hill Climb Test die op verzoek van Bridgestone in juni 2018 is uitgevoerd door TÜV SÜD op de ADAC-test­lo­catie in Hockenheim (D). Bridgestone ECOPIA H-DRIVE 002 vergeleken met Goodyear Fuelmax D, Continental Ecoplus HD3, Michelin X-Line Energy D2, Pirelli TH:01 in 315/70 R 22.5 formaat. Rapport­nummer: 713136052-7_1.
6 3PMFS en M+S voor besturing, aandrijving en aanhanger
7 via een geauto­ma­ti­seerd inspec­tie­systeem dat de banden­spanning meet
8 De gemiddelde jaarlijkse besparingen voor een typische tractor-aan­han­ger-com­bi­natie die rijdt met de correcte banden­spanning zijn maximaal € 500 voor brand­stof­ver­bruik, € 200 voor banden­kosten en € 400 voor pechkosten, waarmee de totale besparingen voor het wagenpark uitkomen op maximaal € 1.100/jaar per tractor-aan­han­ger-com­bi­natie die rijdt met de correcte banden­spanning.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.