Fleet management voor koeltransport

Lever op tijd en onder de gewenste omstan­dig­heden gekoelde goederen aan uw klanten en voldoe aan de tempe­ra­tuur­re­gi­stra­tie­ver­plich­tingen in het kader van de Voedsel- en Warenwet.

Webfleet biedt u een aantal geavan­ceerde functies en tools waarmee u een efficiënter wagenpark kunt beheren. Met realtime ritgegevens, dynamische planning van de toelevering en nog veel meer kunt u gekoelde producten op tijd bij uw klanten afleveren. Daarnaast voldoet u moeiteloos aan de verplich­tingen van de Warenwet.

Voordelen:

Uw vracht­wagens en gekoelde containers in één interface bekijken

Zicht krijgen op ongekoelde en gekoelde omgevingen

Op schema blijven om op tijd te bezorgen

De produc­ti­viteit verhogen en uw werkpro­cessen efficiënter plannen

Uw bedrijfs­kosten verlagen

Bestuurders aanmoedigen om veiliger te rijden

Wat kan Webfleet voor uw wagenpark voor gekoeld transport doen?

Real-time rit- en tempe­ra­tuur­re­gi­stratie

Real-time rit- en tempe­ra­tuur­re­gi­stratie

Met onze gekoeld trans­port­op­lossing weet u op elk moment waar uw voertuigen zijn en wat de huidige tempe­ra­tuur­waarden in uw voertuigen zijn. Hierdoor kunt u gekoelde goederen afleveren in overeen­stemming met de regels van de Voedsel- en Warenwet, terwijl tegelij­kertijd de verwach­tingen van uw klanten worden overtroffen.

Dynamische planning van de levering

Dynamische planning van de levering

Met Webfleet kunt u dynamisch plannen, zodat uw chauffeurs en medewerkers op kantoor efficiënter kunnen samenwerken. Dankzij het volledige inzicht kunt u het juiste voertuig naar de klant sturen op basis van de meest efficiënte reistijd. Hierdoor komen de goederen vers en op tijd aan. U kunt uw klanten ook op de hoogte houden van een nauwkeurige geschatte aankomsttijd.

Navigatie van wereld­klasse voor vracht­wagens

Navigatie van wereld­klasse voor vracht­wagens

De PRO Truck biedt u de kaarten en route­planning die speciaal ontworpen zijn voor vracht­wagens en bestel­wagens. Dit zorgt ervoor, in combinatie met TomTom Traffic-ver­keers­in­for­matie en IQ Routes, dat uw chauffeurs naar de klant worden genavigeerd via de meest geschikte routes. OptiDrive 360 helpt uw chauffeurs ook om veiliger en zuiniger te rijden.

Huidige en historische tempe­ra­tuur­waarden bekijken

Huidige en historische tempe­ra­tuur­waarden bekijken

De actuele tempe­ra­tuur­waarden in uw voertuigen worden weergegeven in Webfleet. Webfleet biedt u ook heldere rapporten over historische tempe­ra­tuur­waarden, die u eenvoudig kunt bekijken en downloaden. Bovendien is het ook mogelijk om de bestuurder in het voertuig te waarschuwen als de ingestelde grens­waarden worden overschreden.

Het voordeel van Webfleet

60.000 klanten

ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd

Partners in uw buurt

Toonaan­ge­vende R&D

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.