Digitale ritten­re­gi­stratie

Geen problemen meer met ritten­re­gi­stratie

Demo aanvragen
Digitale ritre­gi­stratieDigitale ritre­gi­stratieDigitale ritre­gi­stratieDigitale ritre­gi­stratieDigitale ritre­gi­stratieDigitale ritre­gi­stratie

Onze digitale ritre­gi­stratie helpt u nauwkeurige, gebruiks­vrien­de­lijke ritad­mi­ni­stratie bij te houden voor individuele auto's en poolauto's terwijl de priva­cy­ge­gevens van de bestuurders worden beschermd.

WEBFLEET Logbook helpt u:

bestuurders van poolauto's met unieke bestuur­ders­pro­fielen te beheren

wagen­park­beheer te vereen­vou­digen voor belastingen, het beheersen van kosten en voldoen aan Nederlandse regelgeving

met kilome­ter­re­gi­stratie recht­streeks van het dashboard waardoor u niet meer hoeft te kalibreren of te corrigeren 1

De werkbe­lasting van de bestuurders verminderen met automa­tische registratie van zakelijke en privéritten.

Aantonen dat u aan de belas­tings­voor­schriften voldoet met onze Keurmerk-ge­cer­ti­fi­ceerde oplossing

De privacy van de bestuurders beschermen als ze bedrijfs­voer­tuigen gebruiken voor persoon­lijke ritten

De belang­rijkste functies omtrent ritten­re­gi­stratie

Geauto­ma­ti­seerde ritre­gi­stratie

U kunt de ritten­re­gi­stratie en bijbe­ho­rende ritrap­porten van WEBFLEET gebruiken voor kilome­ter­ver­goe­dingen en controles door de belas­ting­dienst. Hierdoor verlaagt u uw belastingen en bespaart u geld en tijd op ritad­mi­ni­stratie.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Verbeterde gegevens­be­vei­liging voor bestuurders van individuele auto's en poolauto's

Wij nemen privacy van gegevens serieus. Daarom kunnen bestuurders alleen de gegevens van hun eigen ritten zien en hebben bedrijven de mogelijkheid om routes van zakelijke en privéritten te verbergen.

goedge­keurde ritad­mi­ni­stra­tie-op­lossing

Webfleet Solutions beschikt over het Keurmerk RitRe­gi­stra­tie­Sys­temen. Dit is de enige onafhan­ke­lijke branche­s­tan­daard voor ritre­gi­stra­tie­sys­temen en bestaat uit een lijst technische eisen waaraan een ritre­gi­stra­tie­systeem moet voldoen. Met het keurmerk voldoen wij aan de hoogste eisen met betrekking tot privacy en fraude­be­sten­digheid. Daarnaast zorgt onze ISO 27001 certi­fi­cering voor het hoogste niveau van informatie beveiliging en betrouw­baarheid.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Feedback op rijgedrag

Scores van bestuurders (OptiDrive) zijn beschikbaar op zowel op de PRO Driver Terminal als op de mobiele app van WEBFLEET Logbook. Hierdoor blijven bestuurders veilig en betrouwbaar rijden, en houdt uw bedrijf een goede reputatie.

Gebruiks­vrien­de­lijke mobiele app

Bestuuders kunnen hun ritad­mi­ni­stratie bijhouden met de op gebruikers gerichte mobiele app van WEBFLEET Logbook. Onderweg kunnen ze ritgegevens (zoals contact­persoon en reden van de reis) wijzigen, zichzelf toewijzen aan beschikbare voertuigen, de instel­lingen van de kilome­ter­teller aanpassen en feedback op het rijgedrag (OptiDrive) ontvangen.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Nauwkeurige, betrouwbare gegevens

Gegevens van de kilome­ter­teller worden in realtime recht­streeks bijgewerkt vanaf de kilome­ter­teller van het voertuig. Dus als de belas­ting­dienst een verzoek indient, weet u dat uw rapporten betrouwbaar zijn. U kunt op elk moment het ritrapport downloaden in WEBLFEET of op de mobiele app van WEBFLEET Logbook.

Geen problemen meer met de ritre­gi­stratie van WEBFLEET Logbook


Wat is kilometer en ritten­re­gi­stratie?

Kilome­ter­re­gi­stratie is een algemene term voor het registreren van de gereden zakelijke kilometers en ritten. Dit kan om verschil­lende redenen worden gedaan, zoals voor het naleven van regelgeving, voor de belas­ting­dienst of voor de kilome­ter­ver­goeding van werknemers.

Webfleet Solutions

Waarom overscha­kelen op digitale ritten­re­gi­stratie?

Webfleet Solutions

Lees meer over hoe u slim belas­ting­aan­gifte kan doen met een digitale kilome­ter­re­gi­stratie zoals WEBFLEET Logbook.

Download de GRATIS belas­tinggids

Wat hebt u nodig voor WEBFLEET Logbook?

Webfleet Solutions

LINK-voer­tuig­volg­systeem

Webfleet Solutions

WEBFLEET-abon­nement

Webfleet Solutions

De mobiele app van WEBFLEET Logbook

1 Kilome­ter­stand gerap­por­teerd door het met CAN verbonden systeem (LINK 610 of LINK 710) in het voertuig.

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten