Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics is nu Webfleet Solutions.

Rittenregistratie


Rittenregistratie helpt om fiscale boetes te voorkomen en op belastingen te besparen

Belastinggerelateerde informatie is alleen bedoeld voor referentie.1


Bedrijfsvoertuigen zijn belangrijke bedrijfsmiddelen en kunnen een waardevol voordeel voor werknemers zijn. Maar er zijn ook fiscale en financiële gevolgen die u als werkgever niet mag vergeten. Wanneer werkgevers kunnen aantonen dat een bedrijfsauto niet privé wordt gebruikt, kunnen ze fiscale risico’s inperken en mogelijk veel geld besparen met behulp van rittenregistratie.

Werknemers die een auto van de zaak in principe alleen zakelijk gebruiken, kunnen eveneens geld besparen. De ritregistratie met behulp van WEBFLEET Logbook kan hierbij uitstekend als ondersteuning dienen.

Verlaag adminstratieve lasten

Met behulp van WEBFLEET rittenregistratie, bedrijven en bestuurders kunnen:

Bescherm de privacy van de bestuurder

Verlaag werkdruk en bespaar tijd

Voldoe aan keurmerk RRS, goedgekeurd door de Belastingdienst

Manage bestuurders van poolautos

Ontvang accurate overzichten van reiskosten declaraties

Vereenvoudig administratie van uw wagenpark

Keurmerk

Webfleet Solutions beschikt over het Keurmerk RitRegistratieSystemen. Dit is de enige onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratiesystemen en verzekert u van van een 100% sluitende ritadministratie dat voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

Met het Keurmerk RitRegistratieSystemen voldoen wij aan de hoogste eisen met betrekking tot privacy en fraudebestendigheid. Daarnaast zorgt onze ISO 27001 certificering voor het hoogste niveau van informatie beveiliging en betrouwbaarheid.

Meer informatie over rittenregistratie


Fiscale keuzes

Fiscale keuzes

  • Alle details voor rittenregistratie om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse belastingdienst
  • Begrijp wanneer een automatische rittenregistratie een uitstekende keuze is voor de werkgever en de werknemer
  • De grenswaarde van 500 km voor privégebruik

Meer informatie 

Elektronische rittenregistratie

Waarom elektronische rittenregistratie

  • Met een elektronisch rittenregistratie kunnen bestuurders en hun werkgevers belangrijk bewijs vastleggen over hun (zakelijke) ritten
  • Hiermee kunnen zij de mogelijke belastingbesparingen maximaliseren

Leren waarom elektronisch werken goed is 

logbook app bundle

Informatie over WEBFLEET Logbook

  • De rittenregistratie app geeft de bestuurder vanuit1 view inzicht in alle relevante ritinformatie
  • Optidrive 360 geeft een score aan de rijstijl van uw team en helpt om rijgedrag te verbeteren
  • Met een correcte rittenregistratie voldoet u aan de regelgeving

Bekijk de video 

Verminder de belastingdruk met WEBFLEET Logbook

Voorbeelden van besparingen

  • Voor de werkgever: met een rittenregistratie kunt u wellicht belasting besparen op uw bedrijfsvoertuigen en tevens eventuele boetes voorkomen.
  • Voor de werknemer: laag privégebruik (< 500 km) van de bedrijfsauto en een rittenregistratie als bewijs kan een werknemer veel geld besparen.

Wees fiscus proof. Bekijk voorbeelden 

Belastinggids voor zakelijke rijders - download gratis

Belastinggids voor zakelijke rijders - download gratis

Download gratis de belastinggids voor zakelijke rijders in PDF-formaat.

Download belastinggids 


Vraag een demo aan


Zie hoe WEBFLEET ritregistratie uw bedrijf verder kan helpen.

1 Webfleet Solutions (TTT) en Grant Thornton UK LLP (GTUK) hebben hun best gedaan om te zorgen dat de informatie in deze gids nauwkeurig is. De inhoud is echter niet bedoeld als juridisch of technisch volledige informatie en noch TTT, noch GTUK kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ontbrekende informatie. De inhoud van de gids mag uitsluitend worden gebruikt als naslagwerk en zowel TTT als GTUK raadt af om actie te ondernemen op basis van informatie in de gids zonder eerst onafhankelijk professioneel advies in te winnen. De informatie in deze gids is gebaseerd op de huidige belastingtarieven, wetgeving en gebruiken van de Nederlandse belastingdienst, geldend op de publicatiedatum van de gids en deze kunnen in de toekomst wijzigen. Bij het opstellen van deze gids is geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de lezer. Win persoonlijk advies in van een juridisch adviseur of een gekwalificeerde belastingspecialist om er zeker van te zijn dat u uw belastingverplichtingen nakomt. Webfleet Solutions garandeert of suggereert niet dat alleen bij het gebruik van zijn producten of diensten dit leidt tot naleving van uw fiscale of wettelijke verplichtingen.