Fleet management voor profes­si­onele verkoop- en servi­ce­teams

Lagere kosten, tevreden bestuurders en maximale efficiëntie

Webfleet, een toonaan­ge­vende telema­ti­caop­lossing, biedt u alles wat u nodig heeft om de kosten van uw wagenpark te verlagen, bestuurders goed hun werk te laten doen en uw teams en verte­gen­woor­digers zo efficiënt mogelijk te laten draaien. Met onze Webfleet fleet manage­ment-op­lossing kunt u de produc­ti­viteit van uw mobiele verkoop- en servi­ce­teams volgen en uw bedrijfs­ac­ti­vi­teiten stroom­lijnen.

Webfleet helpt u:

minder tijd aan wagen­park­beheer te besteden, zodat u zich kunt concen­treren op uw kernac­ti­vi­teiten;

op tijd op uw afspraken te komen met live navigatie en verkeers­in­for­matie;

meer taken te voltooien met een geopti­ma­li­seerd werkproces voor orderbeheer;

kosten te besparen met optimale routes en onder­houd­smel­dingen;

veilig rijgedrag van verte­gen­woor­digers te stimuleren door bestuurders waardevolle feedback te geven; en

te voldoen aan de lokale wet- en regelgeving met betrouwbare en nauwkeurige ritrap­porten.

Ontdek onze profes­si­onele fleet management verkoop- en servi­ce­op­los­singen

Voertuigen in realtime volgen

Met Webfleet kunt u de produc­ti­viteit van uw verkoop- en servi­ce­teams live volgen. Ons voertuig­volg­systeem rapporteert nauwkeurig hoeveel afspraken teamleden hebben bijgewoond en hoe lang ze achter het stuur hebben gezeten.

vehicle tracking right hand traffic
customer satisfaction

Bereik uw klanten op tijd

Onze profes­si­onele naviga­tie­op­lossing voor fleet management combineert een complex netwerk van actuele verkeers­ge­gevens en geavan­ceerde algoritmen om uw teams te helpen files en langzaam rijdend verkeer te vermijden. Het eindre­sultaat? De kans is groter dat uw team op tijd op hun afspraken komt.

Nauwkeurige ritrap­portage

Met de PRO driver terminal of de Webfleet Logbook-app kunnen teamleden eenvoudig het aantal gereden kilometers voor privé- en zakelijke doeleinden opgeven. U kunt de ritrap­porten van Webfleet gebruiken voor kilome­ter­ver­goe­dingen en controles door de belas­ting­dienst.

wf desktop tablet mobilephone logbook en
fuel over time

Verlaag uw wagen­park­kosten

Verlaag de totale eigen­doms­kosten van uw voertuigen op basis van uitgebreide fleet management gegevens voor voertui­gin­te­gratie. U kunt bijvoor­beeld het risico op onverwachte defecten verkleinen met automa­tische onder­houd­smel­dingen.

Verbeter het rijgedrag van uw medewerkers

Door verantwoord te rijden, kunnen brand­stof­ver­bruik, onder­houds­kosten en verze­ke­rings­premies worden verlaagd, zodat ook de totale eigen­doms­kosten van uw voertuigen lager worden. De OptiDri­ve-scores van Webfleet bieden informatie waarmee u uw team kunt stimuleren veiliger en zuiniger te rijden.

wf tracking truck optidrive
integration wf pro8 digital signature

Integreer al uw zakelijke systemen

U kunt eenvoudig andere bedrijfs­toe­pas­singen integreren met Webfleet, zodat u precies de fleet manage­ment-op­lossing krijgt die u nodig heeft. Synchro­niseer bijvoor­beeld met CRM en factu­re­rings­sys­temen om een completer beeld te krijgen van essentiële gegevens en om admini­stra­tieve taken te verminderen.

Begin nu met uw 3 maanden GRATIS proef­abon­nement

Ontdek Webfleet – de toonaan­ge­vende fleet manage­ment-op­lossing in Europa

Bekijk onze profes­si­onele verkoop- en servi­ce­op­los­singen

ttt service maintenance savings guide

Hoeveel kunt u besparen op voertuig­kosten met telematica?

ttt service maintenance savings guide

U kunt het direct zelf berekenen voor uw profes­si­onele verkoop- en servi­ce­be­drijf

Download de gratis gids

U heeft uw fleet management investering binnen 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Wilt u kosten besparen, de efficiëntie verbeteren en minder tijd aan beheer besteden? Vraag een demo aan en ontdek hoe u met Webfleet uw profes­si­onele verkoop- en servi­ce­teams kunt beheren.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.