Fleet management software

De beste online oplossing die u, uw bestuurders en uw voertuigen met elkaar verbindt

Webfleet is onze toonaan­ge­vende en innovatieve SaaS-op­lossing (Software as a Service) voor fleet management. Hiermee hebt u beveiligde toegang tot alle gegevens die u nodig hebt om uw wagenpark zo effectief mogelijk te beheren.

Met onze fleet management software bent u altijd verbonden met uw medewerkers op de weg. U kunt zien waar uw voertuigen zijn en hoe ze worden gebruikt, vanaf elk mobiel apparaat van uw keuze.

Het maakt de prestaties van uw wagenpark zichtbaar, zodat u de huidige status weet, en ook wanneer en waar u actie moet ondernemen als dat nodig is. Houd rekening met realtime verkeers­in­for­matie wanneer u de meest geschikte bestuurder toewijst aan de volgende opdracht, of zorg dat uw bestuurders een vooraf gedefi­ni­eerde route nemen, die u recht­streeks naar hun Driver Terminal kunt sturen.

Belang­rijkste functies

Schaalbare oplossing

Webfleet is wereldwijd toonaan­gevend op het gebied van SaaS-op­los­singen voor fleet management. Hoe groot uw bedrijf ook is, met Webfleet kunt u voertuig­pres­taties verbeteren, brandstof besparen, prestaties van bestuurders onder­steunen en (dankzij verbeterd inzicht in uw gegevens) de algehele efficiëntie van het wagenpark verhogen.
Vergroot de zicht­baarheid met behulp van gegevens uit meerdere bronnen in één interface met Webfleet-plug-ins. U kunt beproefde applicaties zoals sensoren voor temperatuur of banden­spanning, toevoegen uit uw bestaande toepas­singen of uit het aanbod van onze integra­tie­partners. Ontdek meer in ons App Center.

Webfleet fleet management software
Webfleet fleet management systeem

Software as a Service

Het Webfleet fleet management systeem werkt op alle bestu­rings­sys­temen en webbrowsers, zonder dat u iets hoeft te installeren.

 • Het is gemaakt met de nieuwste HTML5-webtech­no­logie.
 • Profiteer van regelmatige en automa­tische updates van de nieuwste innovaties en functies.
 • Beheer uw wagenpark vanaf een desktop­com­puter, laptop, tablet of zelfs uw mobiele telefoon.

Complete fleet management software oplossing

 • Beste kaarten: realtime weergave van voertuig­lo­caties en live verkeers­in­for­matie, beschikbaar voor verschil­lende kaarttypen waaronder satel­liet­kaarten en Google Street View.
 • Verzend route­planning en routes recht­streeks naar bestuurders: nauwkeurige route­planning op basis van locatie, vertrek- of aankomsttijd en voertuigtype.
 • Geper­so­na­li­seerde kaarten: deze helpen uw geogra­fische gebieden of voertuig­groepen te definiëren zodat u snel en gemakkelijk kunt schakelen tussen weergaven wanneer dat nodig is.
 • Dashboard: eenvoudig overzicht van KPI’s zodat u realtime inzicht houdt in prestaties.
 • Rapportage: directe toegang tot historische informatie om trends te ontdekken. Het CO2-rapport van Webfleet geeft u bijvoor­beeld een nauwkeurig overzicht van de directe CO2-uitstoot van uw wagenpark. Aan de hand van een door TÜV Rheinland gecer­ti­fi­ceerde methode
 • Verrijkte gegevens via integratie: verbind uw bedrijfs­ap­pli­caties met Webfleet of bekijk gegevens van derden in Webfleet.
 • Beheer uw wagenpark waar u maar wilt, en op elk apparaat van uw keuze.
Webfleet fleet management software oplossing
wf co2 report

Webfleet-rap­portage

Met de rapporten van Webfleet kunt u alles in de gaten houden, van brand­stof­ver­bruik tot naleving van de wetgeving. Wij begrijpen welke informatie het belang­rijkst voor u is bij het beheren van bestuurders en voertuigen. Om gemakkelijk aan de belang­rijkste informatie te komen, raden wij u een selectie aan van de populairste fleet manage­ment-rap­porten die door klanten zoals u worden gebruikt.

Meer informatie⁠

Hoogste bevei­li­gings­niveau

Webfleet is ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd. Dat houdt in dat het voldoet aan de hoogste industrie­stan­daard voor veiligheid, kwaliteit en beschik­baarheid van gegevens.

 • Aanmelding met SSL-be­vei­liging.
 • 99,95% uptime, dat is wat u verwacht van toonaan­ge­vende software.
Webfleet is ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd
Webfleet integraties

Fleet manage­ment-ge­gevens integreren

Onze reeks open API's en SDK's biedt u eindeloze mogelijk­heden om Webfleet-gegevens te integreren en uw bestaande systemen te verrijken. Alles wat u nodig hebt voor optimaal fleet management en perso­neels­beheer ten behoeve van optimale efficiëntie.

API's en SDK's voor kantoor- en mobiele oplossingen:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Meer informatie⁠

Mobiele telefoon

U hoeft niet achter uw bureau te zitten voor uw wagen­park­beheer. Met Webfleet Mobile heeft u alles in de hand.

Functies:

 • Tracking van voertuigen en bedrijfs­mid­delen in realtime
 • Tweerich­tings­com­mu­ni­catie
 • Ritma­na­gement
 • Nieuwe orders en opdrachten versturen
 • Meldingen en waarschu­wingen
Meer informatie over Webfleet Mobile⁠
Webfleet mobiele app

Veelge­stelde vragen

Wat is fleet management software?

0
Naar content gaan

Als u een commercieel wagenpark heeft, zijn uw voertuigen een bijna onuit­put­te­lijke bron van ongelooflijk krachtige bedrijfs­assets: gegevens. Brandstof, locatie, gereden ritten, gereden kilometers: er worden continu stapels gegevens­punten door uw wagenpark gegenereerd die deze en andere belangrijke factoren meten. Om deze gegevens optimaal te benutten, zodat ze uw bedrijf echt een impuls kunnen geven, heeft u wel hulp nodig. Deze helpende hand is er in de vorm van fleet management software.

Wat doet fleet management software?

0
Naar content gaan

De meest verfijnde fleet management software geeft u toegang tot al uw belangrijke voertuig­ge­gevens, op zo'n manier dat u deze gemakkelijk kunt analyseren en begrijpen vanuit een eenvoudige interface. De software biedt bovendien alle functies en tools die u nodig heeft om de gegevens effectiever te gebruiken. Van het maken van een effici­ëntere dagelijkse planning tot het beter commu­ni­ceren met uw bestuurders.

Hoe werkt fleet management software?

0
Naar content gaan

Fleet management software gebruikt geavan­ceerde techno­lo­gieën om u te onder­steunen bij elke stap in uw dagelijkse activi­teiten. We leggen u hier uit hoe.

 • Voertuig­lo­caties volgen

  Een op het voertuig aangebracht systeem stuurt coördinaten terug naar het systeem op uw kantoor. U kunt op een kaart duidelijk zien waar elk voertuig zich bevindt.

 • Teamcom­mu­ni­catie

  Uw bestuurder heeft een systeem in zijn voertuig waarmee hij updates kan ontvangen van uw kantoor zonder dat het rijden hoeft te worden onderbroken. Van onder andere wijzigingen in de planning tot nieuwe orders.

 • Verbetering van rijgedrag

  Fleet management software houdt verschil­lende zaken in de gaten, zoals te hard rijden, acceleratie en remsnelheid. Met deze informatie kunt u zien waar uw bestuurders veiliger of zuiniger zouden kunnen rijden en zo verspil­lende of gevaarlijke gewoontes beperken.

 • Betere verwachte aankomst­tijden

  Fleet management software kan nauwkeurige route­planning en verkeers­in­for­matie gebruiken om uw klanten altijd een betrouwbare verwachte aankomsttijd te geven.

 • Werktijden

  Sommige fleet management software kan automatisch de werktijden van uw bestuurder registreren, mocht dit nodig zijn voor nalevings- of salaris­doel­einden.

 • Minder admini­stratie

  Voor de fleet manager is een van de belang­rijkste voordelen van fleet management software dat er minder admini­stra­tieve taken handmatig hoeven te worden uitgevoerd, zodat ze meer tijd overhouden voor hun kernac­ti­vi­teiten.

Waarom fleet management software gebruiken?

0
Naar content gaan

Wanneer een fleet management softwa­reo­p­lossing eenmaal draait in uw bedrijf, zijn de voordelen enorm.

 • Efficiëntie

  Al deze gegevens kunnen worden gebruikt voor een effec­tievere en effici­ëntere werking, terwijl u de flexi­bi­liteit krijgt om adequaat te reageren op vertra­gingen.

 • Produc­ti­viteit

  Met realtime verkeers­in­for­matie kunt u uw bestuurders uit de buurt van knelpunten houden, die anders voor onnodige vertra­gingen zouden zorgen.

 • Veiligheid

  Met een overzicht van hoe uw bestuurders zich achter het stuur gedragen, kunt u hen leren en coachen om hun gevaarlijke gewoontes – voor zichzelf en andere wegge­bruikers – achter zich te laten.

 • Kosten

  Door zuiniger rijden te stimuleren, kunt u besparen op brand­stof­ver­bruik en zo die belangrijke bedrijfs­kosten verlagen.

 • Commu­ni­catie

  U kunt gemak­ke­lijker een bericht bij uw bestuurder afleveren, zodat er altijd heldere commu­ni­ca­tie­lijnen zijn, ongeacht hoe druk het is.

 • Eenvoud

  Fleet management software maakt veel dingen gemakkelijk voor uw bestuurders, met tijdige updates over bijvoor­beeld files. Zo wordt hun werk minder stressvol, wat zorgt voor minder verloop onder personeel.

Wat kost fleet management software?

0
Naar content gaan

Hoeveel fleet management software u kost, is afhankelijk van verschil­lende belangrijke factoren. Hieronder vallen onder andere het aantal voertuigen in uw wagenpark en de functies die u nodig heeft. Bij Webfleet bieden we verschil­lende opties voor kleine en grote wagenparken in alle sectoren. Wat voor ons het belang­rijkste is, is dat u over de juiste set functies beschikt voor uw type wagenpark.

We raden u aan de tijd te nemen om uw wagen­park­be­hoeften te bespreken met een van onze experts in fleet management software, zodat u het juiste pakket kiest. Zij weten precies welke opties er mogelijk zijn voor uw budget en hoe uw bedrijf hier het meest van profiteert. Dat blijkt wel: onze klanten krijgen return on investment na gemiddeld zes tot negen maanden na aanschaf van de Webfleet-oplossing.

Wat is de beste fleet management software?

0
Naar content gaan

U kunt kiezen uit veel verschil­lende opties wanneer u fleet management software wilt gaan aanschaffen. Elke aanbieder heeft een eigen lijst met voordelen, speci­a­li­teiten en beweringen, waardoor het bepalen van de beste software al snel gevoelig voor subjec­ti­viteit wordt.

Ons bekroonde platform Webfleet is echter de populairste fleet manage­ment-op­lossing van Europa. Dagelijks vertrouwen 50.000 wagenparken hierop voor het volgen van hun voertuigen, het verlagen van hun kosten en het veilig op de weg houden van hun bestuurders. Wilt u weten waarom zoveel fleet managers voor Webfleet kiezen? Reserveer dan tijd met een van onze experts en ontdek het zelf.

We zijn al verbonden met enkele van de grootste OEM's* (original equipment manufac­turers) uit de auto-in­du­strie

Mogelijk zijn uw auto's, bestel­wagens en/of lichte bedrijfs­voer­tuigen al compatibel met onze OEM.connec­t-op­lossing.

Ontdek onze fleet manage­ment-pro­ducten

60.000 klanten profiteren dagelijks van Webfleet

100 uur tijdswinst per jaar.
Jan van Holland, Bruil Beton & Mix
Dankzij Webfleet besparen we tijd
Ed Roest, ROLI Containers Logistics
40% besparing op communicatie.
Sven Maes, RSC Trans – Division of Pacorini Antwerp NV

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

OEM: original equipment manufac­turer zijn de officiële en echte auto-on­der­delen die door de fabrikant van uw auto zelf worden gemaakt.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.