Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

WEBFLEET

Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET är vår marknads­le­dande och innovativa Saas-lösning (Software as a Service) för vagnparks­han­tering. Den ger dig säker åtkomst till all den information du behöver för att hantera vagnparks­ar­betet på effek­ti­vaste sätt.

Med WEBFLEET är du alltid ansluten till teamet på vägarna. Du vet var dina fordon befinner sig och hur de används från valfri mobil enhet.

Det synliggör vagnparkens prestanda, så att du känner till både aktuell status samt när och var du behöver vidta åtgärder. Använd trafi­kin­for­mation i realtid när du ska tilldela lämpligaste föraren till nästa jobb. Du kan också se till att de tar förut­be­stämda rutter som du skickar direkt till Driver Terminal.

Huvud­funk­tioner

Utbyggbar lösning

WEBFLEET är en av världens främsta Saas-lös­ningar (Softwa­re-as-a-Service) för vagnparks­han­tering. Oavsett hur stort ditt företag är kan du med WEBFLEET öka fordonens prestanda, spara in på bränsle, ge förarna stöd och ökad insyn i alla data samt öka vagnparkens effek­ti­vitet överlag.
Få bättre insyn genom att visa data från olika källor i ett och samma gränssnitt med WEBFLEET Plugins. Du kan även lägga till beprövade program, som sensorer för temperatur och däcktryck, från befintliga tillämp­ningar eller vår katalog av integ­ra­tions­partner. Läs mer i vårt App Center.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Programvara som tjänst

Du kan använda WEBFLEET oavsett vilket opera­tiv­system eller vilken webbläsare du använder, och du behöver inte installera någonting.

 • Skapat med den senaste HTML5-webb­tek­niken.
 • Du får regelbundna och automatiska uppda­te­ringar med de senaste innova­tio­nerna och funktio­nerna.
 • Hantera vagnparken från en stationär dator, bärbar dator, surfplatta eller telefon.

Komplett lösning

 • Best Maps – en realtidsvy med fordonens placering och livein­for­mation om trafiken. Finns för alla typer av kartor, som satel­lit­kartor och Google Street View.
 • Planera rutter och skicka dem direkt till förarna – tillför­litlig ruttpla­nering med plats/tid för avgång/ankomst och fordonstyp.
 • Perso­nan­passade kartor – du får hjälp att definiera geografiska områden eller fordons­grupper och kan snabbt och enkelt byta vy eller fokus när du behöver det.
 • Instru­ment­panel – håll enkelt uppsikt över nyckeltal som ger dig överblick över prestandan i realtid.
 • Rappor­tering – omedelbar åtkomst till infor­ma­tions­hi­storik som gör att du kan upptäcka trender över tid.
 • Bättre data genom integrering – anslut dina affärs­program via WEBFLEET eller visa data från tredjepart i WEBFLEET.
 • Hantera vagnparken i farten – på valfri enhet.
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Högsta säker­hets­nivån

WEBFLEET är ISO 27001-certi­fierad vilket innebär att den uppfyller den högsta bransch­stan­darden för datasä­kerhet, kvalitet och tillgäng­lighet.

 • Säker inloggning med SSL.
 • 99,95 % drifttid, precis som du väntar dig av marknads­le­dande programvara.

Integrera data om din vagnparks­han­tering

Vår uppsättning öppna API:er och SDK:er ger dig oändliga möjligheter att integrera WEBFLE­ET-data med dina befintliga system. Allt du behöver för en fullständigt ansluten lösning för optimal effek­ti­vitet i vagnparken och perso­nal­pla­ne­ringen.

API:er och SDK:er för kontors- och mobil­lös­ningar:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Mobil

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med WEBFLEET Mobile har du redan allt i din hand.

Funktioner:

 • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
 • Tvåvägs­kom­mu­ni­kation
 • Resehan­tering
 • Distribuera nya ordrar och jobb
 • Aviseringar och varningar
Mer om WEBFLEET Mobil

Vi är redan anslutna till några av de största OEM-for­dons­till­ver­karna

Dina bilar, minibussar och/eller lätta kommer­siella fordon kanske redan är kompatibla med vår OEM.connect-lösning.

Upptäck våra produkter för vagnparks­han­tering

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu