Webfleet

Den främsta online­lös­ningen som ansluter dig, dina förare och dina fordon

Webfleet är vår marknads­le­dande och innovativa Saas-lösning (Software as a Service) för vagnparks­han­tering. Den ger dig säker åtkomst till all den information du behöver för att hantera vagnparks­ar­betet på effek­ti­vaste sätt.

Med Webfleet är du alltid ansluten till teamet på vägarna. Du vet var dina fordon befinner sig och hur de används från valfri mobil enhet.

Det synliggör vagnparkens prestanda, så att du känner till både aktuell status samt när och var du behöver vidta åtgärder. Använd trafi­kin­for­mation i realtid när du ska tilldela lämpligaste föraren till nästa jobb. Du kan också se till att de tar förut­be­stämda rutter som du skickar direkt till Driver Terminal.

Huvud­funk­tioner

Utbyggbar lösning

Webfleet är en av världens främsta Saas-lös­ningar (Softwa­re-as-a-Service) för vagnparks­han­tering. Oavsett hur stort ditt företag är kan du med Webfleet öka fordonens prestanda, spara in på bränsle, ge förarna stöd och ökad insyn i alla data samt öka vagnparkens effek­ti­vitet överlag.
Få bättre insyn genom att visa data från olika källor i ett och samma gränssnitt med Webfleet Plugins. Du kan även lägga till beprövade program, som sensorer för temperatur och däcktryck, från befintliga tillämp­ningar eller vår katalog av integ­ra­tions­partner. Läs mer i vårt App Center.

wf desktop mobile
software as a service

Programvara som tjänst

Du kan använda Webfleet oavsett vilket opera­tiv­system eller vilken webbläsare du använder, och du behöver inte installera någonting.

 • Skapat med den senaste HTML5-webb­tek­niken.
 • Du får regelbundna och automatiska uppda­te­ringar med de senaste innova­tio­nerna och funktio­nerna.
 • Hantera vagnparken från en stationär dator, bärbar dator, surfplatta eller telefon.

Komplett lösning

 • Best Maps – en realtidsvy med fordonens placering och livein­for­mation om trafiken. Finns för alla typer av kartor, som satel­lit­kartor och Google Street View.
 • Planera rutter och skicka dem direkt till förarna – tillför­litlig ruttpla­nering med plats/tid för avgång/ankomst och fordonstyp.
 • Perso­nan­passade kartor – du får hjälp att definiera geografiska områden eller fordons­grupper och kan snabbt och enkelt byta vy eller fokus när du behöver det.
 • Instru­ment­panel – håll enkelt uppsikt över nyckeltal som ger dig överblick över prestandan i realtid.
 • Rappor­tering – omedelbar åtkomst till infor­ma­tions­hi­storik som gör att du kan upptäcka trender över tid. Till exempel ger Webfleet CO2-rappor­terna en tillför­litlig överblick över din vagnparks koldi­ox­id­ut­släpp. Med en metod som är certifierad av TÜV Rheinland
 • Bättre data genom integrering – anslut dina affärs­program via Webfleet eller visa data från tredjepart i Webfleet.
 • Hantera vagnparken i farten – på valfri enhet.
complete solution
wf co2 report

Webfle­et-rap­por­tering

Rapporterna från Webfleet hjälper dig att hålla kolla på allt från bräns­le­ef­fek­ti­vitet till regel­ef­ter­levnad. Vi förstår vilken information som är viktigast för dig när du hanterar förare och fordon. För att du ska få den information du behöver snabbt ger vi förslag på de rapporter för vagnparks­han­tering som våra kunder använder mest.

Läs mer⁠

Högsta säker­hets­nivån

Webfleet är ISO 27001-certi­fierad vilket innebär att den uppfyller den högsta bransch­stan­darden för datasä­kerhet, kvalitet och tillgäng­lighet.

 • Säker inloggning med SSL.
 • 99,95 % drifttid, precis som du väntar dig av marknads­le­dande programvara.
information security and privacy
business owner cau 03

Integrera data om din vagnparks­han­tering

Vår uppsättning öppna API:er och SDK:er ger dig oändliga möjligheter att integrera Webfleet-data med dina befintliga system. Allt du behöver för en fullständigt ansluten lösning för optimal effek­ti­vitet i vagnparken och perso­nal­pla­ne­ringen.

API:er och SDK:er för kontors- och mobil­lös­ningar:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Läs mer⁠

Mobil

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med Webfleet Mobile har du redan allt i din hand.

Funktioner:

 • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
 • Tvåvägs­kom­mu­ni­kation
 • Resehan­tering
 • Distribuera nya ordrar och jobb
 • Aviseringar och varningar
Mer om Webfleet Mobil⁠
mobile apps

Vanliga frågor

Vad är programvara för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Om du driver en kommersiell vagnpark är dina fordon en nästan obegränsad källa till en enormt kraftfull tillgång: data. Vagnparken genererar ständigt mängder av datapunkter som mäter viktiga faktorer som bränsle, plats, körda resor och körsträcka. Men för att utnyttja dessa data på ett sätt som verkligen stärker verksam­heten behöver du hjälp. Här kommer programvara för vagnparks­han­tering in i bilden.

Vad gör programvara för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Den mest avancerade program­varan ger åtkomst till alla viktiga fordonsdata i ett enkelt gränssnitt där du lätt kan analysera och förstå dem. Den har även alla funktioner och verktyg du behöver för att utnyttja dessa data mer effektivt, från att planera ett dagligt schema till att kommunicera bättre med förarna.

Hur fungerar programvara för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Program­varan utnyttjar den senaste tekniken för att hjälpa dig med alla dagliga uppgifter. Här är en lista över hur den underlättar.

 • Spåra fordonens plats

  En enhet som är monterad i fordonet skickar koordinater till kontoret. Du kan se tydligt på en karta var varje fordon befinner sig.

 • Kommu­ni­kation med förarna

  Genom en enhet i fordonet kan föraren få uppda­te­ringar från kontoret om till exempel schemaänd­ringar och nya ordrar utan att det stör körningen.

 • Förbättrad körstil

  Program­varan registrerar exempelvis fortkörning, accele­ration och bromsin­ten­sitet. Med den infor­ma­tionen kan du se var dina förare skulle kunna köra säkrare eller mer ekonomiskt och därmed ändra på slösaktiga eller farliga ovanor.

 • Bättre beräknade ankomst­tider

  Program­varan kan utnyttja exakt information om ruttpla­nering och trafik så att du alltid kan ge kunden en tillför­litlig beräknad ankomsttid.

 • Arbetstider

  Viss programvara för vagnparks­han­tering kan registrera förarnas arbetstider automatiskt om det behövs för regel­ef­ter­levnad eller lönead­mi­nist­ration.

 • Minska administ­ra­tionen

  En av de viktigaste fördelarna med program­varan är att vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören inte behöver utföra lika mycket administ­rativt arbete manuellt och kan därmed koncentrera sig på kärnverk­sam­heten.

Varför ska man använda programvara för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

När du väl har installerat en lösning för vagnparks­han­tering är fördelarna många.

 • Effek­ti­vitet

  Du kan utnyttja alla data för att effek­ti­visera verksam­heten och dessutom få flexi­bi­litet för att anpassa den när det uppstår störningar.

 • Produk­ti­vitet

  Med realtids­in­for­mation om trafik kan du se till att förarna undviker ställen med problem som skapar onödiga fördröj­ningar.

 • Säkerhet

  Med överblick över hur förarna beter sig bakom ratten kan du informera och coacha dem för att ändra på vanor som kan utsätta dem själva och andra trafikanter för risker.

 • Kostnad

  Genom att främja mer bräns­le­ef­fektiv körning minskar bräns­le­för­bruk­ningen, vilket bidrar till lägre drift­kost­nader.

 • Kommu­ni­kation

  Det blir enklare att få fram ett meddelande till föraren, vilket möjliggör klar kommu­ni­kation i alla lägen.

 • Enkelhet

  Programvara för vagnparks­han­tering underlättar för förarna genom täta uppda­te­ringar om trafik och annat. Det gör att jobbet blir mindre stressigt så att de är mer benägna att stanna kvar.

Hur mycket kostar programvara för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Kostnaden varierar beroende på ett antal centrala faktorer. De omfattar till exempel antal fordon i vagnparken och vilka funktioner du behöver använda. Vi på Webfleet erbjuder en rad olika alternativ för både stora och små vagnparker inom alla branscher. Det viktigaste för oss är att du har rätt uppsättning funktioner för att hantera din typ av vagnpark.

Vi rekom­men­derar att du tar dig tid att diskutera vagnparkens behov med någon av våra experter innan du väljer vilket paket som passar dig. De kan förklara vilka alternativ som är tillgängliga enligt din budget och hur din verksamhet kan dra nytta av dessa på bästa sätt. Faktum är att våra kunder får avkastning på investe­ringen i snitt sex till nio månader efter att ha infört Webfleet-lösningen.

Vilken är den bästa program­varan för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Det finns många olika alternativ att välja mellan när du vill köpa sådan programvara. Alla leveran­törer uppger olika fördelar och särskilda egenskaper, så det kan vara subjektivt vilken som verkar bäst.

Webfleet, vår prisbelönta plattform, är dock den populäraste vagnparks­han­te­rings­lös­ningen i Europa. Varje dag förlitar sig 50 000 vagnparker världen över på den för att övervaka sina fordon, minska kostnaderna och hålla förarna säkra. Vill du veta varför så många vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer väljer Webfleet? Boka in en tid med en av våra experter och ta reda på det.

Vi är redan anslutna till några av de största OEM-for­dons­till­ver­karna

Dina bilar, minibussar och/eller lätta kommer­siella fordon kanske redan är kompatibla med vår OEM.connect-lösning.

Upptäck våra produkter för vagnparks­han­tering

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.