Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

När du delar fordon mellan din personal, kan du med föraridentifiering identifiera vem som kör vilken bil. Du vet exakt hur mycket tid föraren spenderar på vägen, på plats eller hos din kund. Och vår lösning ger inte bara ett sätt att identifiera dina förare, det är också en terminal som ger förarna återkoppling i realtid angående sin körstil.

Viktiga fördelar med föraridentifiering

Få föraravsedda insikter

 • Vet alltid vem som kör dina fordon
 • Vet alltid vem som är på plats
 • Förargrupperade instrumentpaneler och rapporter
 • Fordonsoberoende

Minska administrationstid och -kostnader

 • Automatisera arbetstid och registrering av körsträcka
 • Exakta realtidsregister över arbetstagarnas arbetstider
 • Bekräfta arbetstider för kunder
 • Övervaka efterlevnad av arbetstidsriktlinjer

Förbättra körstil och minska underhållskostnader

 • Förare får feedback i realtid
 • Råd om säkrare körning
 • Färre olyckor
 • Färre stillestånd för underhåll

Hur föraridentifiering fungerar

Förklaras i 7 enkla steg

1Ge varje förare ett unikt RFID-kort.

2En kortläsare som identifierar föraren är installerad på bilens instrumentbräda tillsammans med en GPS-spårningsenhet.

3Föraren skannar RFID-kortet efter start av fordon. Utan skanning genereras ett högt ljud.

4Föraren loggar resan som en affärsresa, privat eller pendling.

5Därefter spåras och övervakas arbetstider och körstil automatiskt.

6Föraren får körstilsfeedback i realtid.

7Övervaka alla aktiviteter från kontoret i realtid och genom schemalagda rapporter och instrumentpaneler.

Komma igång med föraridentifiering

Välj din lösning

Budget (exkl. professionell navigering)
pro 2020 link x10
Standard (inkl. professionell navigering)
pro 827x link x10

Extrafunktioner:
Navigering

Ordrar

Appar

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.