Förari­den­ti­fi­ering

Vet alltid vem som kör

När du delar fordon mellan din personal, kan du med förari­den­ti­fi­ering identifiera vem som kör vilken bil. Du vet exakt hur mycket tid föraren spenderar på vägen, på plats eller hos din kund. Och vår lösning ger inte bara ett sätt att identifiera dina förare, det är också en terminal som ger förarna återkoppling i realtid angående sin körstil.

Viktiga fördelar med förari­den­ti­fi­ering

Få förarav­sedda insikter

Minska administ­ra­tionstid och -kostnader

Förbättra körstil och minska under­hålls­kost­nader

Hur förari­den­ti­fi­ering fungerar

Förklaras i 7 enkla steg

1. Ge varje förare ett unikt RFID-kort.

2. En kortläsare som identi­fierar föraren är installerad på bilens instru­ment­bräda tillsammans med en GPS-spår­nings­enhet.

3. Föraren skannar RFID-kortet efter start av fordon. Utan skanning genereras ett högt ljud.

4. Föraren loggar resan som en affärsresa, privat eller pendling.

5. Därefter spåras och övervakas arbetstider och körstil automatiskt.

6. Föraren får körstils­feedback i realtid.

7. Övervaka alla aktiviteter från kontoret i realtid och genom schemalagda rapporter och instru­ment­pa­neler.


Komma igång med förari­den­ti­fi­ering

Budget (exkl. profes­sionell navigering)

Standard (inkl. profes­sionell navigering)

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.