Járművezető azonosítása

Mindig tudja, ki vezet

Amikor több személy is használ egy járművet, a jármű­ve­zetői azonosító lehetővé teszi annak azono­sí­tását, hogy melyik munka­vállaló melyik autót vezeti. Pontosan tudja, mennyi időt töltenek az úton, a helyszínen vagy az ügyfelekkel. Megoldásunk valós idejű vissza­jelzést ad a vezetési stílusról, segítve csapatát a közúti biztonság és hatékonyság javításában.

A járművezető azonosítása a követ­ke­zőkben segíti:

Betekintést nyer a járművezető adataiba

Csökkenti az adminiszt­ráció idejét és költségeit

A vezetési stílus javításával csökkenti a karban­tartási költségeket

A járművezető azono­sí­tá­sának működése

Hét egyszerű lépés

1. Ön minden jármű­ve­ze­tőnek egyedi RFID-kártyát biztosít.

2. A jármű műszer­falára egy GPS nyomkövető egység és egy kártya­olvasó van felszerelve a jármű­ve­zetők azono­sí­tására.

3. A jármű elindítását követően a járművezető beolvassa az RFID-kártyát. A beolvasás hiánya hangos hangjelzést vált ki.

4. A járművezető üzleti, magán vagy ingázás kategóriák szerint naplózza az utakat.

5. Ettől a pillanattól kezdve a munkaidőt és a vezetési stílust automa­ti­kusan követik és figyelik.

6. A járművezető valós idejű vissza­jelzést kap a vezetési stílusáról.

7. Az ütemezett jelentések és az irányí­tó­pultok segít­sé­gével valós időben felügyelheti az irodájában végzett összes tevékeny­séget.


A járművezető azono­sí­tá­sának megkezdése

Kedvez­ményes ( professzi­o­nális navigáció nélkül)

Standard ( professzi­o­nális navigá­cióval)

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.