Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information COVID-19 Update.  Další informaceArrow right

Identi­fikace řidiče

Mějte neustálý přehled o tom, kdo řídí

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Když vozidla sdílí více zaměstnanců, systém ID řidiče umožňuje identi­fi­kovat, který zaměstnanec řídí který vůz. Budete přesně vědět, kolik času strávil na cestě, na pracovišti nebo u zákazníka. Naše řešení poskytuje způsob identi­fikace řidičů a navíc funguje jako terminál, který řidičům v reálném čase předává zpětnou vazbu ohledně jejich stylu jízdy.

Hlavní výhody identi­fikace řidičů

Driver

Přehledy zaměřené na řidiče

Document

Snížení adminis­tra­tivní zátěže a nákladů

Steering wheel

Zlepšení stylu jízdy a snížení nákladů na údržbu

Jak funguje identi­fikace řidiče

Vysvětlení v sedmi jedno­du­chých krocích

Driver

Každý řidič dostane jedinečnou osobní kartu RFID.

PRO 2020

Na palubní desku vozidla bude nainsta­lována sledovací jednotka GPS a čtečka karet pro identi­fikaci řidičů.

Scanning card

Po nastar­tování vozidla řidič naskenuje kartu RFID. Pokud to neudělá, ozve se hlasitý zvukový signál.

Business

Řidič zadá, zda se jedná o pracovní cestu, soukromou cestu nebo cestu do práce.

Remaining Driving Time

Od této chvíle probíhá automatické sledování pracovní doby a stylu jízdy.

Safety

Řidič dostává v reálném čase zpětnou vazbu ohledně stylu jízdy.

Desktop

Všechny aktivity lze sledovat z kanceláře v reálném čase a prostřed­nictvím plánovaných hlášení a řídicích panelů.

Úvod do identi­fikace řidiče

Webfleet Solutions

Úsporná verze (nezahrnuje profe­si­o­nální navigaci)

Webfleet Solutions

Standardní (zahrnuje profe­si­o­nální navigaci)

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyníArrow right