Identi­fikace řidiče

Mějte neustálý přehled o tom, kdo řídí

Když vozidla sdílí více zaměstnanců, systém ID řidiče umožňuje identi­fi­kovat, který zaměstnanec řídí který vůz. Budete přesně vědět, kolik času strávil na cestě, na pracovišti nebo u zákazníka. Naše řešení poskytuje způsob identi­fikace řidičů a navíc funguje jako terminál, který řidičům v reálném čase předává zpětnou vazbu ohledně jejich stylu jízdy.

Hlavní výhody identi­fikace řidičů

Přehledy zaměřené na řidiče

Snížení adminis­tra­tivní zátěže a nákladů

Zlepšení stylu jízdy a snížení nákladů na údržbu

Jak funguje identi­fikace řidiče

Vysvětlení v sedmi jedno­du­chých krocích

1. Každý řidič dostane jedinečnou osobní kartu RFID.

2. Na palubní desku vozidla bude nainsta­lována sledovací jednotka GPS a čtečka karet pro identi­fikaci řidičů.

3. Po nastar­tování vozidla řidič naskenuje kartu RFID. Pokud to neudělá, ozve se hlasitý zvukový signál.

4. Řidič zadá, zda se jedná o pracovní cestu, soukromou cestu nebo cestu do práce.

5. Od této chvíle probíhá automatické sledování pracovní doby a stylu jízdy.

6. Řidič dostává v reálném čase zpětnou vazbu ohledně stylu jízdy.

7. Všechny aktivity lze sledovat z kanceláře v reálném čase a prostřed­nictvím plánovaných hlášení a řídicích panelů.


Úvod do identi­fikace řidiče

Úsporná verze (nezahrnuje profe­si­o­nální navigaci)

Standardní (zahrnuje profe­si­o­nální navigaci)

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.