Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics je nyní Webfleet Solutions.

Když vozidla sdílí více zaměstnanců, systém ID řidiče umožňuje identifikovat, který zaměstnanec řídí který vůz. Budete přesně vědět, kolik času strávil na cestě, na pracovišti nebo u zákazníka. Naše řešení poskytuje způsob identifikace řidičů a navíc funguje jako terminál, který řidičům v reálném čase předává zpětnou vazbu ohledně jejich stylu jízdy.

Hlavní výhody identifikace řidičů

Přehledy zaměřené na řidiče

 • Neustálý přehled o tom, kdo řídí vaše vozidla
 • Neustálý přehled o tom, kdo je na pracovišti
 • Řídicí panely a hlášení pro skupiny řidičů
 • Není spojena s konkrétním vozidlem

Snížení administrativní zátěže a nákladů

 • Automatická registrace pracovní doby a ujetých kilometrů
 • Přesné záznamy o pracovní době zaměstnanců v reálném čase
 • Doklad o pracovní době pro zákazníky
 • Sledování dodržování pravidel týkajících se pracovní doby

Zlepšení stylu jízdy a snížení nákladů na údržbu

 • Zpětná vazba pro řidiče v reálném čase
 • Rady ohledně bezpečné jízdy
 • Méně nehod
 • Menší prostoje kvůli údržbě

Jak funguje identifikace řidiče

Vysvětlení v sedmi jednoduchých krocích

1Každý řidič dostane jedinečnou osobní kartu RFID.

2Na palubní desku vozidla bude nainstalována sledovací jednotka GPS a čtečka karet pro identifikaci řidičů.

3Po nastartování vozidla řidič naskenuje kartu RFID. Pokud to neudělá, ozve se hlasitý zvukový signál.

4Řidič zadá, zda se jedná o pracovní cestu, soukromou cestu nebo cestu do práce.

5Od této chvíle probíhá automatické sledování pracovní doby a stylu jízdy.

6Řidič dostává v reálném čase zpětnou vazbu ohledně stylu jízdy.

7Všechny aktivity lze sledovat z kanceláře v reálném čase a prostřednictvím plánovaných hlášení a řídicích panelů.

Úvod do identifikace řidiče

Vyberte si řešení

Úsporná verze (nezahrnuje profesionální navigaci)
pro 2020 link x10
Standardní (zahrnuje profesionální navigaci)
pro 827x link x10

Doplňkovéfunkce:
Navigace

Objednávky

Aplikace

Vyzkoušet


Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.