Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information Wiadomości dotyczące COVID-19.  Przeczytaj więcejArrow right

Identy­fi­kacja kierowcy

Zawsze wiesz, kto prowadzi Twój pojazd

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Przy udostęp­nianiu pojazdów członkom swojego personelu numer prawa jazdy umożliwia określenie, który pracownik korzysta z danego samochodu. Dzięki temu można dokładnie określić, ile czasu spędza on w drodze, na miejscu lub u klienta. Nasze rozwiązanie zapewnia nie tylko możliwość identy­fi­kacji kierowców, jest także terminalem wyświe­tla­jącym na bieżąco uwagi na temat stylu jazdy kierowcy.

Kluczowe korzyści identy­fi­kacji kierowców

Driver

Korzystaj z informacji dotyczących kierowców

Document

Ograni­czenie czasu i kosztów admini­stracji

Steering wheel

Poprawa stylu jazdy i zmniej­szenie kosztów serwi­so­wania

Jak działa identy­fi­kacja kierowców?

Wyjaśnienie w 7 prostych krokach

Driver

Każdy kierowca otrzymuje unikalną kartę z kodem RFID.

PRO 2020

Czytnik kart do identy­fi­kacji kierowców jest zainsta­lowany na desce rozdzielczej pojazdu wraz z modułem GPS.

Scanning card

Kierowca skanuje kartę RFID po urucho­mieniu pojazdu. Niewy­ko­nanie tej czynności spowoduje, że rozlegnie się głośny dzwonek.

Business

Kierowca zapisuje podróż jako służbową, prywatną lub dojazd do i z pracy.

Remaining Driving Time

Od tego momentu zarówno czas pracy, jak i styl jazdy są automa­tycznie rejestrowane i monito­rowane.

Safety

Kierowca otrzymuje na bieżąco informacje o swoim stylu jazdy.

Desktop

Wszystkie czynności można stale monitorować z biura zarówno w czasie rzeczy­wistym, jak i poprzez planowane raporty i zestawienia.

Rozpoczęcie korzystania z identy­fi­kacji kierowców

Webfleet Solutions

Budżetowe (bez dostępu do profe­sjo­nalnej nawigacji)

Webfleet Solutions

Standardowe (z dostępem do profe­sjo­nalnej nawigacji)

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj terazArrow right