Identy­fi­kacja kierowcy

Zawsze wiesz, kto prowadzi Twój pojazd flotowy

Przy udostęp­nianiu pojazdów członkom swojego personelu numer prawa jazdy umożliwia określenie, który pracownik korzysta z danego samochodu. Dzięki temu można dokładnie określić, ile czasu spędza on w drodze, na miejscu lub u klienta. Nasze rozwiązanie zapewnia nie tylko możliwość identy­fi­kacji kierowców, jest także terminalem wyświe­tla­jącym na bieżąco uwagi na temat stylu jazdy kierowcy.

Kluczowe korzyści identy­fi­kacji kierowców

Korzystaj z informacji dotyczących kierowców

Ograni­czenie czasu i kosztów admini­stracji

Poprawa stylu jazdy i zmniej­szenie kosztów serwi­so­wania

Jak działa identy­fi­kacja kierowców?

Wyjaśnienie w 7 prostych krokach

1. Każdy kierowca otrzymuje unikalną kartę z kodem RFID.

2. Czytnik kart do identy­fi­kacji kierowców jest zainsta­lowany na desce rozdzielczej pojazdu wraz z modułem GPS.

3. Kierowca skanuje kartę RFID po urucho­mieniu pojazdu. Niewy­ko­nanie tej czynności spowoduje, że rozlegnie się głośny dzwonek.

4. Kierowca zapisuje podróż jako służbową, prywatną lub dojazd do i z pracy.

5. Od tego momentu zarówno czas pracy, jak i styl jazdy są automa­tycznie rejestrowane i monito­rowane.

6. Kierowca otrzymuje na bieżąco informacje o swoim stylu jazdy.

7. Wszystkie czynności można stale monitorować z biura zarówno w czasie rzeczy­wistym, jak i poprzez planowane raporty i zestawienia.


Rozpoczęcie korzystania z identy­fi­kacji kierowców

narzędzie do identy­fi­kacji kierowców

Budżetowe (bez dostępu do profe­sjo­nalnej nawigacji)

narzędzie do identy­fi­kacji kierowców z gps

Standardowe (z dostępem do profe­sjo­nalnej nawigacji)

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.