Duże firmy

Polecane produkty

Platforma Webfleet pozwala poprawić jakość obsługi klienta, zwiększyć bezpie­czeństwo kierowców i jedno­cześnie obniżyć koszty i emisję CO2. Popraw wydajność dzięki prostej integracji z istnie­jącymi systemami.

Zwiększ bezpie­czeństwo kierowców

Zwiększ bezpie­czeństwo kierowców

Zwiększ bezpie­czeństwo kierowców

Funkcja Active Driver Feedback wyświetla w urządzeniu prosty komunikat informujący kierowcę o przekro­czeniu dozwolonej prędkości oraz o gwałtownym skręcaniu i hamowaniu.

Dodatkowo pozwala ona ograniczyć ryzyko związane z nadmierną prędkością i gwałtownym hamowaniem poprzez monito­ro­wanie stylu jazdy kierowców i określanie wytycznych dotyczących bezpiecz­niejszej jazdy.

Obniż zużycie paliwa i emisję CO2

Obniż zużycie paliwa i emisję CO

Obniż zużycie paliwa i emisję CO2

Rozwiązania Webfleet dla firm pozwalają unikać korków i ciągłego przyspie­szania i hamowania dzięki usłudze TomTom Traffic. Z łatwością kontroluj aktualne pozycje pojazdów i przydzielaj nowe zadania kierowcom znajdującym się najbliżej. Dodatkowo możesz zmniejszyć kilometraż nawet o 16%, zapewniając kierowcom najdo­kład­niejsze trasy.

Popraw poziom usług

Popraw poziom usług

Popraw poziom usług

Dzięki Webfleet możesz przekazywać zlecenia do urządzeń kierowców, umożli­wiając im wypełnianie kolejnych zadań bez koniecz­ności powrotu do biura. Możesz pomagać kierowcom szybciej docierać do celu, zapewniając im aktualne informacje o ruchu drogowym oraz odpowiednie trasy. Możesz nawet przedstawić klientom dokład­niejszy czas wizyty dzięki planowaniu lepszych tras i dokład­niejszym informacjom o szacowanych czasach przyjazdu.

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

App Center

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Łatwo jest zintegrować platformę Webfleet oraz nasze partnerskie aplikacje z istnie­jącymi systemami i usprawnić dzięki temu zarządzanie zapasami, przepływ pracy oraz zapewnianie dowodów wykonania usługi.

Odkryj nasze integracje oprogra­mo­wania⁠Dowiedz się więcej o interfejsie API i przykładach kodowania⁠Oto niektórzy z naszych klientów⁠

Oto niektórzy z naszych klientów

Dlaczego warto wybrać Webfleet?

Insta­la­torzy w kraju i na świecie

Najwyższej klasy wsparcie lokalnych sprzedawców i integra­torów systemów

Wybierz najlepsze rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów dla Twojej firmy

Rozwiazania dla firm

  • Inteli­gentne i wydajne śledzenie, lokali­zo­wanie i planowanie
  • Funkcja Active Driver Feedback umożliwia bezpiecz­niejszą i bardziej przyjazną środowisku jazdę
  • Przed­stawiaj klientom wiarygodny szacowany czas dotarcia do celu i dokładne ramy czasowe, w jakich mogą spodziewać się wizyty pracownika
  • Korzystaj z nawigacji i otrzymuj aktualne informacje o ruchu drogowym i planuj trasy wydajniej
  • Łatwa integracja z setkami gotowych aplikacji
  • Wyposaż całą flotę w jeden kompaktowy terminal do rejestro­wania i identy­fi­kacji kierowców wyświe­tlający informacje o stylu jazdy

Opcjonalne: Polecane dodatki

  • Nadzoruj w czasie rzeczy­wistym dane dotyczące oszczęd­ności paliwa i emisji dwutlenku węgla

Nasze nagrody i certyfikaty

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.