Rozwiązania telema­tyczne dla dużych i korpo­ra­cyjnych flot pojazdów

Rozwiązania telema­tyczne dla dużych i korpo­ra­cyjnych flot pojazdów

Prowadź flotę korpo­ra­cyjną w bardziej skuteczny i wydajny sposób dzięki rozwią­zaniom Webfleet. Zapewnij najlepszą obsługę klienta, podnoś bezpie­czeństwo kierowców, obniżaj koszty operacyjne i redukuj poziom emisji CO2 w ramach płynnej integracji z posiadanymi systemami. Oto rozwiązanie telema­tyczne dla dużych flot firmowych.

Dlaczego warto wybrać Webfleet dla dużej floty firmowej?

Nagradzane rozwiązania telema­tyczne

Skorzystaj na naszej dbałości o najwyższy poziom usług

Obsługa klienta na najwyższym poziomie

Polegaj na naszej sieci lokalnych sprzedawców i integra­torów

Skalowalny, elastyczny zasięg

Pełna skalo­walność dzięki obsłudze wielu języków

Najwyższy poziom bezpie­czeństwa

Zaufaj naszej ochronie danych z certy­fi­katem ISO-27001

Uproszczone integracje biznesowe

Wzbogać posiadane systemy o otwarte interfejsy API i SDK

Kompleksowe raporty o flocie

Bądź na bieżąco z kwestiami zgodności z przepisami oraz dostawami usług

Jak korpo­ra­cyjne floty firmowe osiągają maksymalną wydajność dzięki Webfleet

Monito­ro­wanie sytuacji w czasie rzeczy­wistym

monito­ro­wanie pojazdów w czasie rzeczy­wistym, aby zopty­ma­li­zować pracę swojej floty. Przydzielaj zadania w oparciu o lokalizację kierowcy i zyskaj wgląd w styl jazdy. Dzięki bieżącym i archiwalnym informacjom w zasięgu ręki możesz podejmować odpowiednie decyzje biznesowe i poprawić obsługę klienta – nawet jeśli jesteś fleet managerem dużej, korpo­ra­cyjnej floty.

Duże floty firmowe
Floty korpo­ra­cyjne

Zaawan­sowane narzędzia analityczne dla dużych flot

Zapewnij organizacji lepszy wgląd w dane. Webfleet zapewnia wszelkie strate­giczne narzędzia do zarządzania flotą pojazdów, których potrzebuje Twoja firma – od niestan­dar­dowych raportów po archiwalne dane zużycia paliwa. Analiza danych floty pozwala znaleźć sposób podnie­sienia jej wydajności, szczególnie w przypadku flot firmowych obejmu­jących dużą liczbę pojazdów w różnych krajach.

Większe bezpie­czeństwo w dużej flocie firmowej

Profe­sjo­nalna nawigacja pomaga utrzymać kierowców na najbez­piecz­niej­szych trasach. Dodatkowo kamery samochodowe dla flot zapewniają pełny wgląd w kontekst zdarzeń na drodze i w styl jazdy kierowców, dzięki czemu podnoszą odpowie­dzialność zespołu. Wykorzy­stanie danych floty pomaga zapobiegać wypadkom drogowym.

Optyma­li­zacja dużych flot firmowych
Sprawnie działająca duża flota

Zinte­growane rozwiązania

Zwiększ wydajność dzięki narzędziom do zarządzania zamówie­niami firmy Webfleet. Wzmocnij więzi z klientami dzięki lepszej realizacji zleceń i szacowanym czasom przybycia. Możesz również usprawnić operacje dzięki terminalom kierowcy PRO obsłu­gu­jącym komunikację dwukie­runkową między biurem a kierowcami w trasie.

Rozbudowane możliwości floty korpo­ra­cyjnej

Popraw zarządzanie dużą flotą w firmie dzięki łatwej integracji Webfleet z aplikacjami partnerów. Kompleksowy interfejs API firmy Webfleet umożliwia integrację z innymi systemami używanymi w codziennej pracy, np. przy zarządzaniu zapasami magazy­nowymi, optyma­li­zacji przepływów pracy i przed­sta­wiania dowodów realizacji usługi.

Integracja z oprogra­mo­waniem firmowym
Optyma­li­zacja floty TIR

Zrówno­ważony rozwój Twojej floty

Wspieramy Cię na drodze ku dekar­bo­ni­zacji. Nasze rozwiązania pomagają osiągać cele zrówno­wa­żonego rozwoju i wyrabiać u kierowców nawyki ekolo­gicznej jazdy. Zyskaj przewagę nad konkurencją, stosując praktyki z zakresu odpowie­dzialnego prowadzenia firmy dzięki raportom Webfleet dotyczącym emisji CO2 i elektry­fi­kacji floty.

Elektry­fi­kacja

Niezależnie od tego, czy chcesz dowiedzieć się więcej o obliczaniu całkowitych kosztów eksplo­atacji floty, porównaniu ich z zaletami i wadami floty elektrycznej lub hybrydowej czy też chcesz dowiedzieć się, od czego dokładnie zacząć wymianę, nasi eksperci chętnie Ci pomogą.

Elektry­fi­kacja dużych flot firmowych

Co mówią nasi klienci

Przejdź do zawartości
Webfleet to jedna z naszych najlepszych inwestycji, która pomogła nam zaosz­czędzić 1,8 mln GBP na paliwie oraz 1,2 mld GBP na kosztach obsługi roszczeń ubezpie­cze­niowych.
Elis
Przejdź do zawartości
Rozwiązania firmy Webfleet pomogły nam podjąć ostateczną decyzję o zakresie i czasie rozpoczęcia elektry­fi­kacji
KONICA MINOLTA
Przejdź do zawartości
To rozwiązanie szybko i znacząco usprawniło procedury
Pre zero

Ładowanie

Oto niektórzy z naszych klientów


Wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu dużą, korpo­ra­cyjną firmową flotą pojazdów

W jaki sposób Webfleet zwiększa bezpie­czeństwo kierowców w dużych flotach?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet zapewnia stały napływ informacji zwrotnych, dzięki którym kierowcy mogą poprawić swoją pracę w czasie rzeczy­wistym. Dzięki Webfleet kierownicy dużych flot firmowych (podobnie jak w przypadku flot ciężarowych) mogą monitorować styl jazdy, aby zachęcić kierowców do stosowania bezpiecz­niej­szych praktyk na drodze.

W jaki sposób duże floty korzystają z rozwiązań do wyznaczania tras firmy Webfleet?

0
Przejdź do zawartości

Duże floty firmowe, które zinte­growały swoje konta Webfleet z terminalami kierowców PRO 8, mogą zmniejszyć przebieg, oszczędzać paliwo i przed­stawiać klientom dokładny szacowany czas przybycia. Rozwiązania do wyznaczania tras firmy Webfleet pomagają flotom działać skuteczniej, a przy tym podnosić ogólną jakość ich usług.

Czy można zintegrować rozwiązania firmy Webfleet z obecnie używanym systemem do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Tak, rozwiązania firmy Webfleet dla dużych flot firmowych są zapro­jek­towane w sposób umożli­wiający płynną integrację z szeroką gamą systemów i aplikacji partnerów w celu uzupeł­nienia obecnie używanych funkcji do zarządzania flotą pojazdów.

W jaki sposób Webfleet pomaga obniżyć koszty paliwa dla flot firmowych?

0
Przejdź do zawartości

Floty firmowe korzystają z Webfleet w celu optyma­li­zacji tras, unikania korków i promowania wydajnego stylu jazdy. Klienci Webfleet mogą w znacznym stopniu – dzięki monito­ringowi zużycia paliwa– ograniczyć koszty, a co za tym idzie – zopty­ma­li­zować wydajność nawet w największej flocie.

Czy rozwiązania firmy Webfleet można rozbu­do­wywać w miarę rozbudowy floty firmowej?

0
Przejdź do zawartości

Oczywiście. Rozwiązania telema­tyczne Webfleet są skalowalne i adaptacyjne, co czyni je idealnym wyborem dla rozwi­ja­jących się flot, które wymagają elastycznego i wydajnego zarządzania flotą pojazdów.

Jakiego rodzaju wsparcia dla mojej dużej floty mogę oczekiwać od Webfleet?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet oferuje wsparcie najwyższej klasy poprzez sieć lokalnych sprzedawców i integra­torów systemu, zapewniając dostęp do szybkiej i skutecznej pomocy.

W jaki sposób Webfleet pomaga redukować poziom emisji CO2 dla dużych flot?

0
Przejdź do zawartości

Aplikacja do zarządzania flotą pojazdów Webfleet ułatwiają kierownikom dużych flot monito­ro­wanie stylu jazdy, planowanie bardziej wydajnych tras i ograni­czenie zbędnego przebiegu. Kierownicy dużych flot mogą monitorować poziom CO2 emitowanego przez pojazdy we flocie dzięki raportom emisji CO2 Webfleet oraz określić, jakie działania pomogą im osiągnąć ich cele zrówno­wa­żonego rozwoju.

Co czyni Webfleet niezawodnym partnerem w kwestii zarządzania flotą firmową?

0
Przejdź do zawartości

Nasze bogate doświad­czenie, a także szeroka gama otrzymanych nagród i certy­fi­katów, świadczą o tym, że Webfleet jest niezawodnym i zaufanym partnerem w zakresie zarządzania flotą firmową. Zapoznaj się z opiniami naszych klientów na tej stronie, aby dowiedzieć się, dlaczego firma Webfleet cieszy się zaufaniem wielu przed­się­biorstw.

W jaki sposób Webfleet podnosi poziom obsługi klienta dla dużych flot?

0
Przejdź do zawartości

Dzięki inteli­gentnemu wyznaczaniu tras i dokładnemu szacowaniu czasu przybycia Webfleet umożliwia kierownikom flot przed­sta­wianie klientom rzetelnych widełek czasowych świadczenia usług oraz uspraw­nienie całego procesu dostawy. Proces ten jest w pełni synchro­ni­zowany z danymi z tachografu cyfrowego.

Które funkcje Webfleet pomagają dużym flotom zapewnić zgodność z przepisami?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet zapewnia funkcje, które pomagają spełnić wymogi narzucone przez przepisy prawa oraz stosować się do standardów zgodności z przepisami. Kluczowe funkcje obejmują raporty emisji CO2, zarządzanie tachografem, monito­ro­wanie temperatury łańcucha chłod­ni­czego, kartę drogową przebiegu i aplikację Vehicle Check, która usprawnia konserwację pojazdów i przebieg kontroli drogowych.

Nasze nagrody i certyfikaty

TÜV Süd ISO 27001

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.