Niższe zużycie paliwa

Niższe zużycie paliwa to mniejsze koszty utrzymania floty

Niższe zużycie paliwa

Niższe zużycie paliwa to mniejsze koszty utrzymania floty

Obniż wydatki na paliwo dzięki informacjom o wzorcach zużycia paliwa przez poszcze­gólne pojazdy, jak i całą flotę za pomocą Webfleet. Uzyskaj dostęp do informacji w czasie rzeczy­wistym i z przeszłości, aby określić działania, które można podjąć, aby wprowadzić we flocie bardziej ekonomiczną jazdę, monitoring zużycia paliwa, konserwację i planowanie tras. Monitoruj sposób, w jaki oszczę­dzanie paliwa pomaga obniżyć poziom emisji CO2. Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o zużyciu paliwa.

Obniż zużycie paliwa dzięki Webfleet

Zmniejsz wydatki na paliwo we flocie

Dzięki monito­ro­waniu danych w czasie rzeczy­wistym

Planuj ekonomiczne trasy

Dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji

Zmniejsz emisję CO2

Aby uczynić flotę bardziej ekologiczną

Kluczowe funkcje, które pomogą Ci obniżyć zużycie paliwa

Monito­ro­wanie zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym

Potrze­bujesz przej­rzy­stego wglądu w zużycie paliwa we flocie? Po podłączeniu do systemu FMS lub magistrali CAN pojazdu ciężarowego możesz analizować zużycie paliwa na poziomie podróży. Obawiasz się poten­cjalnej kradzieży lub innych strat? Otrzymuj ostrzeżenia o niskim poziomie paliwa, aby szybko zareagować.

Zużycie paliwa
Mniejsze zużycie paliwa

Informacje o zużyciu paliwa w przeszłości

Określ zmiany w kwestii zużycia paliwa dzięki informacjom z przeszłości widocznym na pulpicie aplikacji do zarządzania flotą Webfleet. Poszukaj anomalii i wyjątków, porównując zmiany w zużyciu paliwa przez flotę na przestrzeni czasu. Ziden­ty­fikuj obszary, w których można zopty­ma­li­zować wydajność pojazdu i kierowcy, aby oszczędzać paliwo.

Dowiedz się więcej o raportach Webfleet⁠

Profe­sjo­nalna nawigacja

Miej pewność, że kierowcy wybierają najbardziej bezpieczne i wydajne trasy – niższe zużycie paliwa wymaga unikania obszarów o dużym zagęsz­czeniu ruchu, stref budowy i złych warunków pogodowych. Terminal kierowcy PRO firmy Webfleet zapewnia dokładne informacje o ruchu drogowym i nawigację dostosowaną do pojazdów ciężarowych.

Dowiedz się więcej o profe­sjo­nalnych urządze­niach nawiga­cyjnych z infor­ma­cjami o ruchu drogowym⁠
Mniejsze zużycie paliwa w Twojej flocie
rozwiązania telema­tyczne dla flot

Aktywne wskazówki szkoleniowe dla kierowcy

Pomagaj kierowcom dzięki informacjom zwrotnym dla kierowcy w pojeździe oraz wskazówkom za pośred­nictwem terminali kierowcy PRO. Komunikaty audio­wi­zualne pomagają kierowcom dostosować nawyki powodujące nadmierne zużycie paliwa i emisję CO2 – takie jak praca na biegu jałowym, przekra­czanie prędkości czy niepra­wi­dłowa zmiana biegów – na bieżąco.

Dowiedz się więcej o PRO 8475⁠

Wskazówki tempomatu

Określ, którym kierowcom przydałoby się szkolenie z zakresu wykorzy­stania tempomatu. Zobacz, kiedy tempomat jest w użyciu dzięki zielonym śladom na mapie w Webfleet lub sprawdź to w raporcie z podróży. Dzięki lepszemu wykorzy­staniu tempomatu kierowcy rzadziej naciskają pedał gazu.

Obniżaj zużycie paliwa
Mniejsze zużycie paliwa

Planowanie przeglądów pojazdu

Dobry stan pojazdów to większe oszczęd­ności na paliwie. Kiedy pojazdy ciężarowe działają optymalnie, zużywają mniej paliwa. Planuj regularne przeglądy, aby zapewnić doskonałą sprawność silników, opon i innych części pojazdów. Otrzymuj alerty diagno­styczne i zauto­ma­tyzuj zadania serwisowe.

Dowiedz się więcej o przeglądach pojazdów⁠

Dowiedz się więcej o zużyciu paliwa

Co to jest zużycie paliwa?

0
Przejdź do zawartości

Zużycie paliwa to wskaźnik określający, jaki dystans może przejechać pojazd na jednym litrze benzyny lub oleju napędowego. Najlepsza prędkość zapew­niająca najniższe zużycie paliwa dla większości samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych to około 65–80 km/h. Jazda z prędkością większą niż 80 km/h zwiększa opór aerody­na­miczny i zużycie paliwa.Zapraszamy także na naszego bloga, jeśli chcesz np. dowiedzieć się ile paliwa zużywa ciężarówka.

Jak mierzy się zużycie paliwa?

0
Przejdź do zawartości

Urzędnicy zazwyczaj używają danych metrycznych do pomiaru zużycia paliwa: litrów na 100 kilometrów lub l/km. Obliczenia dotyczące zużycia paliwa różnią się w zależności od typu pojazdu, a także od czynników takich jak masa i stan opon. Średnie zużycie paliwa pojazdu ciężarowego z przyczepą wynosi 30 litrów na 100 km, co przekłada się na 39 000 litrów rocznie.

Dlaczego zużycie paliwa jest ważne?

0
Przejdź do zawartości

Badania pokazują, że paliwo stanowi do 38% całkowitego kosztu posiadania floty. Zużycie paliwa jest więc kluczem do obniżenia kosztów opera­cyjnych. Flota dbająca o oszczędność paliwa to flota bardziej zrówno­ważona: im efektywniej pojazdy zużywają paliwo, tym mniej CO2 emitują.

Jak obniżyć zużycie paliwa?

0
Przejdź do zawartości

Obniż zużycie paliwa swojej floty dzięki połączeniu umiejęt­ności zarządzania flotą z rozwią­za­niami cyfrowymi. Wybierz narzędzia, które pomogą Ci zopty­ma­li­zować pracę kierowców (jazda z nadmierną prędkością i praca na biegu jałowym wpływają na zużycie paliwa), planowanie tras, konserwację pojazdów i stan opon. Dzięki systemowi do zarządzania flotą, takiemu jak Webfleet, można łatwo analizować dane w czasie rzeczy­wistym i dane historyczne dotyczące zużycia paliwa.

Czym jest rozwiązanie do zarządzania zużyciem paliwa?

0
Przejdź do zawartości

Rozwiązanie do zarządzania zużyciem paliwa pomaga właści­cielom i kierownikom przejąć kontrolę nad zużyciem paliwa przez flotę pojazdów oraz je obniżyć. Rozwiązanie telema­tyczne integruje sprzęt i oprogra­mo­wanie, zapewniając rozbudowane możliwości rapor­to­wania zużycia paliwa oraz monitoring GPS pojazdów. Webfleet może pomóc Ci zaosz­czędzić do 15% na paliwie dzięki funkcjom zarządzania paliwem, takim jak profe­sjo­nalne planowanie tras i wskaźnik OptiDrive 360, który ocenia styl jazdy i aktywnie dostarcza kierowcy informacje zwrotne na temat jazdy.

Dlaczego oszczę­dzanie paliwa jest ważne?

0
Przejdź do zawartości

Zarządzanie zużyciem paliwa i jego obniżenie zawsze jest priorytetem dla firm korzy­sta­jących z flot pojazdów, ponieważ paliwo stanowi dużą część kosztów opera­cyjnych. Paliwo to nieprze­wi­dy­walny i nieunik­niony wydatek, więc wdrożenie strategii oszczę­dzania paliwa we flocie stanowi klucz do zwiększenia rentowności.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.