Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Udnyt digitale løsninger for at reducere dine brænd­sto­fom­kost­ninger

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Udnyt digitale løsninger for at reducere dine brænd­sto­fom­kost­ninger

Reducer dine brænd­sto­fom­kost­ninger med indsigt i mønstre for brænd­stof­forbrug på køretøjs- og flådeniveau ved hjælp af Webfleet. Vurder data i realtid og historiske data for at identi­ficere handlinger, som din flåde kan foretage for at imple­mentere mere brænd­sto­fø­ko­nomisk kørsel, vedli­ge­hol­delse og ruteplan­lægning. Overvåg, hvordan dine brænd­stof­be­spa­relser fører til reducerede CO2-udled­ninger. Find ud af alt, du har brug for at vide om brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet.

Forbedr din brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet med Webfleet

Reducer din flådes brænd­sto­fom­kost­ninger

Ved at overvåge data i realtid

Planlæg brænd­sto­fø­ko­no­miske ruter

Med profes­sionel navigation

Reducer dit CO2-fodspor

For en mere bæredygtig flåde

Vigtige funktioner til forbedring af brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten

Brænd­sto­fover­vågning i realtid

Har du brug for tydeligt at forstå din flådes brænd­stof­forbrug? Når du opretter forbindelse til din lastbils FMS- eller CAN-bus, kan du analysere brænd­stof­for­bruget på turniveau. Er du bekymret for tyveri eller usædvanlige tab? Få advarsler om lavt brænd­stof­niveau, så du kan handle hurtigt.

fuel
fuel over time

Historisk indsigt i brænd­stof­forbrug

Måler brænd­stof­for­bruget over tid med historiske data på dit Webfleet-dashboard. Se efter uregel­mæs­sig­heder og undtagelser, når du sammen­ligner din flådes brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet over tid. Find ud af, hvor du kan optimere køretøjets og chaufførens performance for at opnå større brænd­stof­be­spa­relser.

Få mere at vide om Webfleet-rappor­tering⁠

Profes­sionel navigation

Sørg for, at dine chauffører bliver på de sikreste og mest effektive ruter - bedre brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet kræver, at de undgår områder med meget tæt trafik, byggezoner og dårligt vejr. Webfleets PRO Driver Terminals giver nøjagtig trafik­in­for­mation og lastbil­spe­cifik navigation.

Få mere at vide om profes­sionel navigation og trafik­in­for­mation⁠
truck driver tunnel uk
pro 8475 front

Aktiv chauf­førco­a­ching

Støt dine chauffører med feedback og rådgivning i køretøjet via vores PRO Driver Terminals. Audio­visuelle meddelelser hjælper chauf­fø­rerne med at justere brænd­stof­spildet og CO2-udled­nings­vaner med det samme, fra tomgang og fartover­skri­delser til forkert gearskift.

Få mere at vide om PRO 8475⁠

Vejledning til fartpilot

Find ud af, hvilke chauffører der har brug for mere træning i fartpilot. Se, hvor fartpiloten er aktiveret via den grønne kortru­te­tegning i Webfleet – eller få adgang til tur-rap­porten. Med bedre brug af fartpiloten holder chauf­fø­rerne oftere foden fra speederen.

service van driver pro8475 cam50 02 uk
van maintenance

Planlægning af vedli­ge­hol­delse af køretøjer

Spar mere brændstof med velved­li­ge­holdte køretøjer. Når dine lastbiler kører optimalt, kører de mere brænd­sto­f­ef­fektivt. Planlæg regelmæssig vedli­ge­hol­delse for at holde motorer, dæk og andre lastbildele i perfekt stand. Få diagno­stiske advarsler, og automatiser vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver.

Få mere at vide om vedli­ge­hol­del­ses­ef­tersyn af køretøjer⁠

Få mere at vide om brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Hvad er brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet?

0
Gå til indhold

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet beregner, hvor meget et køretøj kan køre på en liter benzin eller diesel. Den bedste hastighed for det laveste brænd­stof­forbrug er for de fleste personbiler og lette erhvervs­kø­re­tøjer ca. 65 til 80 km i timen (km/t). Hvis du kører hurtigere end 80 km/t, øges den aerody­na­miske modstand og brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten reduceres.

Hvordan måles brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten?

0
Gå til indhold

Kontrol­lanter bruger typisk metriske data til at måle brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten: Liter pr.100 kilometer eller l/km. Beregninger af brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet varierer afhængigt af køretøjs­typen samt faktorer som vægt og dækydeevne. Det gennem­snitlige brænd­stof­forbrug for et tungt erhvervs­kø­retøj med en anhænger er 30 l/100 km, hvilket giver 39.000 liter om året.

Hvorfor er brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet vigtig?

0
Gå til indhold

Under­sø­gelser viser, at brændstof udgør op til 38 % af en flådes samlede ejerom­kost­ninger. Derfor er brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet nøglen til at reducere driftsom­kost­nin­gerne. En brænd­sto­fø­ko­nomisk flåde er en mere bæredygtig flåde: Jo mere effektivt dine køretøjer forbruger brændstof, jo mere reducerer du din flådes CO2-udled­ninger.

Hvordan øges brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten?

0
Gå til indhold

Øg din flådes brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet ved at kombinere flådesty­rings­fær­dig­heder med digitale løsninger. Vælg værktøjer, der hjælper dig med at optimere chauf­fø­rernes performance (adfærd som hastighed og tomgang bestemmer brænd­stof­for­bruget), ruteplan­lægning, vedli­ge­hol­delse af køretøjer og dækydeevne. Med et flådesty­rings­system som Webfleet kan du nemt analysere data i realtid og historiske data om brænd­stof­forbrug.

Hvad er en løsning til brænd­stof­styring?

0
Gå til indhold

En løsning til brænd­stof­styring hjælper flådeejere og -chefer med at få bedre kontrol over deres flådes brænd­stof­forbrug og forbedre flådens brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet. En telema­tik­løsning integrerer hardware og software og giver effektive rappor­te­rings­funk­tioner i forbindelse med brænd­stof­forbrug. Webfleet kan hjælpe dig med at spare op til 15 % på brændstof med brænd­stof­sty­rings­funk­tioner som f.eks. profes­sionel ruteplan­lægning og OptiDrive 360, som vurderer køreadfærd og giver chauffører aktiv feedback om deres performance.

Hvorfor er brænd­stof­styring vigtig?

0
Gå til indhold

Styring af brænd­stof­for­bruget og øget brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet er altid en prioritet for flåde­virk­som­heder, da brændstof udgør en stor del af driftsom­kost­nin­gerne. Brændstof er en ustabil og uundgåelig udgift, så imple­men­tering af brænd­stof­be­spa­rende strategier for din flåde er afgørende for din renta­bi­litet.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.