Service på køretøjer

Smartere og mere effektiv planlægning af køretøjs­ved­li­ge­hol­delse

Smartere og mere effektiv planlægning af køretøjs­ved­li­ge­hol­delse

Smartere og mere effektiv planlægning af køretøjs­ved­li­ge­hol­delse

Webfleet giver dig redskaberne til holde et vågent øje med hvert enkelt køretøjs servi­ce­behov, så du altid kender flådens tilstand. Det betyder, at du kan planlægge vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver på køretøjerne mere effektivt, at du får oplysninger om fejlkoder samt at du kan holde omkost­nin­gerne nede.

Mere intelligent planlægning

Mere intelligent planlægning

Du kan minimere risikoen for motorstop og nedetid i forbindelse med vedli­ge­hol­delse, når du kender køretø­jernes tilstand. Brug kilome­ter­tæl­lerdata til at fastsætte datoer for effektiv planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver på køretøjerne.

Øget chauf­før­sik­kerhed

Øget chauf­før­sik­kerhed

Øget chauf­før­sik­kerhed

Ordentligt vedli­ge­holdte køretøjer er sikrere køretøjer. Webfleet informerer dig på forhånd om intervaller for køretøjs­ved­li­ge­hol­delse. Og køretøjer, der er i tiptop stand, sparer også brændstof.

Meddelelser om avancerede fejlkoder

Meddelelser om avancerede fejlkoder

Køretøjs­di­ag­nostik og motor­fejl­koder sendes omgående til flådechefen. Det betyder, at du kan handle på kontrol­leret vis, inden noget går galt. Der planlægges automatisk en vedli­ge­hol­del­ses­opgave ved rappor­tering af en fejlkode for et køretøj.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.