COVID-19 Update.  Få mere at vide

Smartere og mere effektiv planlægning af køretøjs­ved­li­ge­hol­delse

Smartere og mere effektiv planlægning af køretøjs­ved­li­ge­hol­delse

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET giver dig redskaberne til holde et vågent øje med hvert enkelt køretøjs servi­ce­behov, så du altid kender flådens tilstand. Det betyder, at du kan planlægge vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver på køretøjerne mere effektivt, at du får oplysninger om fejlkoder samt at du kan holde omkost­nin­gerne nede.

Mere intelligent planlægning

Webfleet Solutions

Mere intelligent planlægning

Du kan minimere risikoen for motorstop og nedetid i forbindelse med vedli­ge­hol­delse, når du kender køretø­jernes tilstand. Brug kilome­ter­tæl­lerdata til at fastsætte datoer for effektiv planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver på køretøjerne.

Øget chauf­før­sik­kerhed

Øget chauf­før­sik­kerhed

Øget chauf­før­sik­kerhed

Ordentligt vedli­ge­holdte køretøjer er sikrere køretøjer. WEBFLEET informerer dig på forhånd om intervaller for køretøjs­ved­li­ge­hol­delse. Og køretøjer, der er i tiptop stand, sparer også brændstof.

Meddelelser om avancerede fejlkoder

Webfleet Solutions

Meddelelser om avancerede fejlkoder

Køretøjs­di­ag­nostik og motor­fejl­koder sendes omgående til flådechefen. Det betyder, at du kan handle på kontrol­leret vis, inden noget går galt. Der planlægges automatisk en vedli­ge­hol­del­ses­opgave ved rappor­tering af en fejlkode for et køretøj.

Få en demon­stration

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu