Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Harmonogram serwisowy

Harmonogram serwisowy

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET oferuje narzędzia do szcze­gó­łowego monito­ro­wania potrzeb związanych z serwi­so­waniem poszcze­gólnych pojazdów, dzięki czemu zawsze wiesz, w jakim stanie jest flota. Platforma ta umożliwia wydajne planowanie przeglądów pojazdów, przekazuje informacje o kodach błędów oraz pozwala obniżyć koszty.

Wydaj­niejsze planowanie

Webfleet Solutions

Wydaj­niejsze planowanie

Zmini­ma­lizuj ryzyko wystąpienia awarii lub przestoju związanego z serwisem dzięki wglądowi w stan pojazdu. Wykorzystuj informacje z drogomierza do określania terminów przeglądów, aby wydajnie ją planować.

Zwiększone bezpie­czeństwo kierowców

Zwiększone bezpie­czeństwo kierowców

Zwiększone bezpie­czeństwo kierowców

Dobrze utrzymywane pojazdy są bezpiecz­niejsze. Usługa WEBFLEET z wyprze­dzeniem poinformuje Cię o kolejnym przeglądzie. Gdy pojazdy są w najlepszym możliwym stanie, spalają mniej paliwa.

Zaawan­sowane powia­do­mienia o kodach błędów

Webfleet Solutions

Zaawan­sowane powia­do­mienia o kodach błędów

Diagno­styczne kody błędów dotyczące pojazdu i silnika są natychmiast wysyłane do kierownika floty. Dzięki temu można zareagować, zanim coś się zepsuje. Zadanie serwisowe zostaje zaplanowane w momencie otrzymania z pojazdu raportu z kodem błędu.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz