Zarządzanie flotą pojazdów firmowych

Fleet management, czyli optyma­li­zacja Twojej działal­ności operacyjnej dzięki sprawnemu zarządzaniu flotą firmową.

Zarządzanie flotą pojazdów firmowych

Fleet management, czyli optyma­li­zacja Twojej działal­ności operacyjnej dzięki sprawnemu zarządzaniu flotą firmową.

Zarządzanie flotą pojazdów, czyli fleet management to termin określający praktyki i technologie używane przez firmy do zarządzania pojazdami komer­cyjnymi we flocie. Obejmuje to szereg aktywności, takich jak konserwacja pojazdów, zarządzanie paliwem, bezpie­czeństwo kierowców i planowanie logistyki.

Zarządzanie flotą pojazdów ma na celu zwiększenie wydajności operacyjnej, obniżenie kosztów i poprawienie całościowego działania floty. Rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów mogą obejmować oprogra­mo­wanie, systemy monito­ro­wania przez GPS, telematykę i inne zaawan­sowane technologie. Wszystko to umożliwia dostar­czanie informacji w czasie rzeczy­wistym, które pomagają firmom zopty­ma­li­zować operacje w ramach floty pojazdów. Dowiedz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o zarządzaniu flotą pojazdów tutaj.

Webfleet pomoże Ci monitorować pojazdy z GPS, obniżyć koszty paliwa i zarządzać flotą w bardziej wydajny sposób - a to wszystko z poziomu jednego pulpitu. Odkryj, co możesz osiągnąć dzięki naszemu systemowi do zarządzania flotą pojazdów.


Poznaj nasze rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów

Monitoring pojazdów gps

Monitoring pojazdów gps

Monitoruj pojazdy flotowe na bieżąco, oszczędzaj czas i pieniądze optyma­li­zując swoją flotę.

Bezpie­czeństwo i konserwacja floty

Bezpie­czeństwo i konserwacja floty

Buduj kulturę bezpie­czeństwa na drodze w swojej flocie

Zarządzanie i kontakt z kierowcami

Zarządzanie i kontakt z kierowcami

Pomoc w zarządzaniu procesami biznesowymi, poprawieniu jakości obsługi klientów i poprawa komunikacji z kierowcami flotowymi

Zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami

Łatwo przestrzegaj przepisów dzięki automa­ty­zacji zadań i dokładnym danym

Ekologia i pojazdy elektryczne

Ekologia i pojazdy elektryczne

Zarządzaj flotą w ekologiczny sposób

Zalety systemu zarządzania flotą pojazdów Webfleet

Znaj lokalizację swoich pojazdów o każdej porze przez 7 dni w tygodniu

Dzięki monito­ro­waniu i lokali­zo­waniu pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Podejmuj szybsze i trafniejsze decyzje

Dzięki analizie danych wydajności floty

Chroń swoich kierowców i pojazdy

Dzięki narzędziom do zapobie­gania wypadkom i skracania czasu przestojów

Unikaj mandatów i uszczerbku na reputacji

Dzięki przestrze­ganiu przepisów przez kierowców, pojazdy i firmę

Zwiększ wydajność i obniż koszty

Dzięki optyma­li­zacji zarządzania zamówie­niami i procedurami

Obniż poziom emisji CO2 i zużycie paliwa

Poznaj emisję CO2 w Twojej flocie dzięki bardziej zrówno­wa­żonemu prowadzeniu floty i wydajnemu zarządzaniu pojazdami elektrycznymi

Poznaj wszystkie funkcjo­nal­ności zarządzania flotą pojazdów

Monito­ro­wanie pojazdów

Znaj dokładną, bieżącą pozycję każdego z pojazdów należących do floty. Przypisuj zlecenia w oparciu o odległość kierowcy od klienta. Uzyskaj dostęp do danych pojazdu i poznaj wpływ stylu jazdy na zużycie paliwa. Chcesz obniżyć koszty? Webfleet Vehicle Tracking ułatwia anali­zo­wanie danych histo­rycznych i bieżących, pozwalając wskazać obszary działal­ności wymagające poprawy.

Funkcjo­nal­ności:

 • Monito­ro­wanie pojazdów i monito­ro­wanie zasobów w czasie rzeczy­wistym
 • Monito­ro­wanie przez OEM, aplikację mobilną i kamerę samochodową
 • Pulpit nawigacyjny i edytowalne raporty
 • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o monito­ro­waniu pojazdów⁠
Fleet management
ev van driver pro8475 cam50 02

Bezpie­czeństwo floty i konserwacja

Zwiększ bezpie­czeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i obniż koszty konserwacji. Dzięki kamerze samocho­dowej z SI, Webfleet Video zapewnia wgląd w cały kontekst wypadków. Pobieraj dowody w formie nagrań wideo bezpo­średnio z konta, aby uchronić się przed fałszywymi roszcze­niami i obniżyć wysokość składek ubezpie­cze­niowych. Zapewnij sprawność pojazdów dzięki narzędziom monito­ru­jącym ich stan w czasie rzeczy­-wistym.

Funkcjo­nal­ności:

 • Wskazówki i szkolenia dla kierowców
 • Kamera samochodowa z SI dla flot
 • Czas jazdy
 • Natych­mia­stowe powia­do­mienia o zdarzeniach podczas jazdy i powia­do­mienia serwisowe
 • Digita­li­zacja przeglądów pojazdu
 • Monito­ro­wanie ciśnienia w oponach
Więcej informacjo o bezpie­czeń­stwie floty i konserwacji⁠

Zarządzanie procesami biznesowymi

Działaj z większą elastycz­nością po połączeniu Webfleet z terminalem kierowcy PRO lub naszą aplikacją Work App. Bądź na bieżąco ze zleceniami i dostęp­nością kierowców. Łatwo komunikuj się z kierowcami w trasie, którzy mogą wysyłać Ci aktuali­zacje statusu zamówienia i szacowanego czasu przybycia. Pulpit nawigacyjny daje łatwy dostęp do ważnych informacji, takich jak czas spędzony u klienta i czas pracy.

Funkcjo­nal­ności:

 • Profe­sjo­nalna nawigacja
 • Optyma­li­zacja harmo­no­gramu zamówień
 • Dowód dostawy
 • Integracja API
 • Aplikacje mobilne dla kierowników flot i kierowców
Więcej informacji o zarządzaniu procesami biznesowymi⁠
Zarządzanie flotą firmową
ev van charging pro8475 02

Ekologia i pojazdy elektryczne (EV)

Webfleet może pomóc Ci prowadzić flotę w bardziej ekologiczny sposób na każdym etapie drogi ku dekar­bo­ni­zacji. Działaj w bardziej ekologiczny sposób, obniżając zużycie paliwa we flocie – lub dodając do niej pojazdy elektryczne. Nasz system do zarządzania flotą pojazdów pomaga kierowcom opanować bardziej ekologiczny styl jazdy.

Funkcjo­nal­ności:

 • Raporty i monito­ro­wanie emisji CO2
 • Analiza i monito­ro­wanie zużycia paliwa
 • Udzielane na bieżąco wskazówki i porady dla kierowców
 • Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych
 • Narzędzia ułatwiające przejście na pojazdy elektryczne
Więcej informacji o ekologii i pojazdach elektrycznych⁠

Zgodność z przepisami

Zapewnienie zgodności z nieustannie zmienia­jącymi się przepisami dotyczącymi kierowców, pojazdów i firmy jest łatwiejsze dzięki Webfleet. Nasza gama rozwiązań ułatwia­jących flocie przestrze­ganie przepisów pomaga obniżyć koszty, unikać kar finansowych, zwiększyć wydajność i skupić się na zwiększaniu korzyści dla klientów. Czy zarządzasz flotą pojazdów działającą w ramach łańcucha chłod­ni­czego? Webfleet zapewnia w czasie rzeczy­wistym wgląd we wszystkie pojazdy chłodnicze i umożliwia kontrolę nad panującą w nich temperaturą.

Funkcjo­nal­ności:

 • Zarządzanie tachografem
 • Monito­ro­wanie danych przebiegu
 • Digita­li­zacja przeglądów pojazdu
 • Monito­ro­wanie ciśnienia w oponach (TPMS)
 • Dopusz­czalna masa ładunku
 • Monito­ro­wanie temperatury
Więcej informacji o zgodności z przepisami⁠
fleet manager 01
Aaplikacja do zarządzania flotą pojazdów

Mobilne zarządzanie flotą pojazdów

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą. Dzięki Webfleet Mobile wszystkie informacje masz w zasięgu ręki. Lokalizuj pojazdy i kierowców, zachowaj zgodność z przepisami i wysyłaj zamówienia w bardziej skuteczny sposób. Mamy również aplikacje zwięk­szające wydajność, które również ułatwiają kierowcom wykonywanie codziennych zadań – od codziennych przeglądów pojazdu po wysyłanie aktualnych informacji o statusie zlecenia.

Funkcjo­nal­ności:

 • Monito­ro­wanie pojazdów i zasobów w czasie rzeczy­wistym
 • Dwukie­runkowa komunikacja
 • Zarządzanie podróżą
 • Wysyłanie zamówień
 • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji Webfleet Mobile⁠

Integracja biznesowa

Czy korzystasz z rozwiązań innych firm w celu zwiększenia skutecz­ności operacyjnej? Nasz system zarządzania flotą pojazdów łatwo integruje się z wcześniej wdrożonym oprogra­mo­waniem i aplikacjami biznesowymi. Otwarte podejście zastosowane na platformie Webfleet umożliwia skonfi­gu­ro­wanie procesów dosto­so­wanych do Twojej floty. Nasze integracje rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów obejmują aplikacje biurowe, rozwiązania instalowane w pojeździe i, dzięki współpracy z Chargylize, doradztwo w zakresie elektry­fi­kacji floty.

Funkcjo­nal­ności:

 • Rozwiązania biurowe
 • Aplikacje biznesowe
 • Interfejsy API Webfleet
Więcej o integracji biznesowej⁠
Efektywne zaządzanie flota pojazdów

Poznaj nasze technologie do zarządzania flotą pojazdów

Monito­ro­wanie przez kamerę samochodową

Monito­ro­wanie przez kamerę samochodową

Uzyskaj pełny wgląd w krytyczne zdarzenia na drodze dzięki naszej kamerze samocho­dowej z SI i monito­ro­waniem GPS

Monito­ro­wanie przez aplikację mobilną

Monito­ro­wanie przez aplikację mobilną

Monitoruj pojazdy i zdigi­ta­lizuj przepływ pracy dzięki przystępnej aplikacji na system Android

Monito­ro­wanie przez OEM

Monito­ro­wanie przez OEM

Podłącz pojazdy do fabrycznie zamon­to­wanego sprzętu telema­tycznego (dodatkowy sprzęt nie jest wymagany)


Wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu flotą

Dlaczego zarządzanie flotą jest ważne?

0
Przejdź do zawartości

Zarządzanie flotą pojazdów odgrywa kluczową rolę w bezpie­czeń­stwie i wydajności floty. Wiąże się z wieloma złożonymi aspektami, od zatrud­niania i zatrzy­my­wania kierowców po zgodność z lokalnymi i między­na­ro­dowymi przepisami. Aby być na bieżąco z codziennymi zadaniami i terminami, wiele firm korzysta z rozwiązania do zarządzania flotą.

System oparty na chmurze, taki jak Webfleet, zapewnia flotom widoczność operacyjną. Dane dotyczące zużycia paliwa, stylu jazdy i emisji dwutlenku węgla umożliwiają firmom poprawę wydajności, bezpie­czeństwa i zrówno­wa­żonego rozwoju. Menedże­rowie flot mogą obniżać koszty i oszczędzać paliwo, wykorzy­stując monito­ro­wanie w czasie rzeczy­wistym i dane historyczne dotyczące kluczowych wskaźników wydajności.

Dzięki wysokiej jakości rozwiązaniu telema­tycznemu floty łączą swoje pojazdy z pulpitem zarządzania flotą, co ułatwia planowanie zadań, komunikację z kierowcami i optyma­li­zację każdego etapu zarządzania pojazdami.

Czym jest system zarządzania flotą?

0
Przejdź do zawartości

System zarządzania flotą integruje oprogra­mo­wanie i sprzęt, dzięki czemu operatorzy flot mogą efektywnie zarządzać swoimi pojazdami. Najsku­tecz­niejsze rozwiązania obejmują szereg narzędzi i funkcji, które usprawniają codzienną pracę:

 • Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą - menedże­rowie floty logują się do platformy opartej na chmurze, aby analizować dane pojazdów i decydować, które działania mogą poprawić wydajność ich floty.
 • Urządzenia do lokali­zo­wania pojazdów - po zainsta­lo­waniu lub podłączeniu urządzeń GPS do pojazdów, menedże­rowie floty mogą monitorować lokalizacje pojazdów w czasie rzeczy­wistym. Urządzenia te przesyłają dane pojazdu do pulpitu nawiga­cyjnego zarządzania flotą, zapewniając operatorom floty wgląd w zachowanie kierowcy oraz jego dostępność.
 • Terminale dla kierowców - po podłączeniu do profe­sjo­nalnej nawigacji, te wytrzymałe urządzenia pomagają kierowcom pozostać na najlepszych trasach. Menedże­rowie floty mogą wysyłać aktuali­zacje zleceń do kierowców za pośred­nictwem tych urządzeń, które dodatkowo rejestrują przebieg i podróże służbowe/prywatne.
 • Kamery pokładowe - kamery pokładowe pomagają flotom dbać o bezpie­czeństwo kierowców, zapobiegać wypadkom i obniżać składki ubezpie­cze­niowe. Możliwe jest używanie kamery wyłącznie jako urządzenia nagry­wa­jącego skiero­wanego na drogę. Webfleet Video to narzędzie zgodne z RODO, zapew­niające maksymalne bezpie­czeństwo danych i prywatność kierowców.

W jaki sposób system zarządzania flotą wspiera działalność flotową?

0
Przejdź do zawartości

System zarządzania flotą zapewnia lepszą widoczność i kontrolę nad flotą. W rezultacie łatwiej jest obniżyć koszty, zwiększyć bezpie­czeństwo i działać w sposób bardziej zrówno­ważony. Zobacz, jak system zarządzania flotą może pomóc w osiągnięciu Twoich celów biznesowych:

 • Lokali­zo­wanie pojazdów - poznaj dokładną lokalizację swoich pojazdów dzięki precyzyjnym współ­rzędnym GPS.
 • Komunikacja z zespołem - wysyłaj kierowcom instrukcje dotyczące pracy lub ważne aktuali­zacje za pośred­nictwem terminala kierowcy.
 • Monito­ro­wanie stylu jazdy - sprzęt rejestruje zachowania, takie jak hamowanie i praca na biegu jałowym, aby zrozumieć, czy zespół potrzebuje szkolenia w zakresie bezpiecz­niejszej i bardziej ekono­micznej jazdy.
 • Zadowolenie klientów - zapewnij swoim klientom wiarygodne ETA i informuj ich w razie potrzeby o czasie przyjazdu lub opóźnie­niach.
 • Utrzymuj kierowców na właściwej drodze - Kierowcy mogą otrzymywać wskazówki dotyczące jazdy w czasie rzeczy­wistym za pośred­nictwem terminala kierowcy. Mogą również otrzymywać powia­do­mienia o ograni­cze­niach prędkości i lokali­za­cjach fotoradarów.
 • Przestrze­ganie przepisów dotyczących godzin pracy kierowców - system telema­tyczny, który automa­tycznie rejestruje godziny pracy kierowców, eliminuje kłopoty związane z przestrze­ganiem przepisów.
 • Optyma­li­zacja działal­ności - analizując dane w panelu do zarządzania flotą, możesz określić, jak skuteczniej planować zadania, zapewniając jedno­cześnie dobry stan pojazdów.
 • Redukcja czasu admini­stra­cyjnego - unikaj czaso­chłonnych i powta­rzalnych zadań związanych z papierową dokumen­tacją w różnych działach. Zauto­ma­ty­zowane faktury i zdalne pobieranie danych z tachografu oznaczają, że cała firma może czerpać korzyści z systemu do zarządzania flotą.

Czym jest profe­sjo­nalna flota pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Profe­sjo­nalna flota pojazdów to grupa pojazdów komer­cyjnych posiadanych i obsłu­gi­wanych przez firmę lub organizację w celach biznesowych. Pojazdami tymi mogą być samochody osobowe, samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe i autokary. Profe­sjo­nalne floty pojazdów zwykle trans­portują towary, osoby lub sprzęt. Kierownicy profe­sjo­nalnych flot pojazdów zwykle polegają na cyfrowych rozwią­za­niach, aby prowadzić operacje w efektywny i konku­ren­cyjny sposób.

Co robi kierownik floty?

0
Przejdź do zawartości

Kierownicy flot (Fleet Manager) nadzorują działanie i serwi­so­wanie pojazdów należących do floty przed­się­biorstwa. Do ich obowiązków należy dobieranie pojazdów i ich monito­ro­wanie, pilnowanie, aby były prawidłowo używane i jeździły po odpowiednich trasach, a także dbanie do regularne przeglądy.

Kierownicy flot są również odpowie­dzialni za zarządzanie kierowcami, kontro­lo­wanie kosztów związanych z flotą oraz dopil­no­wanie zgodności z wszystkimi przepisami prawnymi odnoszącymi się do pojazdów.

W celu zwiększenia wydajności i efektyw­ności swoich flot kierownicy często polegają na urządze­niach telema­tycznych połączonych ze sprzętem i oprogra­mo­waniem do zarządzania flotą pojazdów.

Znalezienie odpowied­niego rozwiązania wiąże się z wykonaniem kilku kroków — między innymi należy określić potrzeby biznesowe przed­się­biorstwa, poznać funkcjo­nal­ności oferowane przez różnych dostawców tego typu rozwiązań, ustalić wymagania infor­ma­tyczne oraz określić oczekiwania serwisowe.

Jak działa oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów pomaga firmom wydajnie zarządzać flotą, umożli­wiając im monito­ro­wanie lokalizacji, wydajności i konserwacji każdego pojazdu. Zapewnia również flotom informacje o zużyciu paliwa, stylu jazdy i zachowaniu zgodności z przepisami w czasie rzeczy­wistym. Wykorzy­stując te narzędzia, firmy mogą obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i poprawić bezpie­czeństwo floty pojazdów.

Jak system do zarządzania flotą pojazdów pomaga oszczędzać paliwo?

0
Przejdź do zawartości

System do zarządzania flotą pojazdów może ułatwić oszczę­dzanie paliwa na różne sposoby. Dzięki przydatnym danym dotyczącym wydajności pojazdu, można łatwo ziden­ty­fi­kować wzorce w zużyciu paliwa i podjąć odpowiednie kroki. System do zarządzania flotą pojazdów upraszcza również planowanie zleceń, dzięki czemu kierowcy wybierają najbardziej ekonomiczne trasy. Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów zapewnia narzędzia niezbędne do analizy nawyków kierowców w kwestii przyspie­szania, toczenia pojazdu i hamowania.

Jakie korzyści zapewnia korzystanie z rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Rozwiązania te wspierają pracę nie tylko kierowników flot, ale również kierowców, pracowników admini­stra­cyjnych i wszystkich osób, które mają swój udział w prowadzeniu floty pojazdów.

 • Zwiększyć efektywność. Łatwy dostęp do istotnych i aktualnych informacji ułatwia efektywne planowanie oraz szybkie reagowanie na niespo­dziewane sytuacje.
 • Zwiększyć wydajność. Dzięki bieżącym i dokładnym informacjom o ruchu drogowym kierowcy mogą wybierać najszybsze trasy i realizować więcej zleceń.
 • Poprawić bezpie­czeństwo. System zarządzania flotą może udostępniać szczegółowe informacje w celu ograni­czenia niebez­piecznych zachowań na drodze, które mogłyby stanowić zagrożenie dla kierowców, pojazdów i reputacji przed­się­biorstwa.
 • Obniżyć koszty. Możliwość przesyłania przypomnień sprzyja oszczęd­niejszej jeździe i unikaniu kosztownych napraw wynika­jących z nieter­mi­nowych przeglądów.
 • Poprawić komunikację. Stały kontakt z kierowcami umożliwia przesyłanie szczegółów zleceń z biura do terminali kierowców zainsta­lo­wanych w pojazdach.
 • Zwiększyć satysfakcję klientów. Informuj klientów o zmianach w harmo­no­gramie dostaw i ogranicz ich czas oczekiwania.
 • Zmniejszyć stres kierowców. Wyznaczaj najlepsze trasy dla zleceń i przesyłaj informacje o ruchu drogowym na terminale w pojazdach, aby ułatwić pracę kierowców.
 • Uprościć admini­strację. Zaoszczędź pracy różnym działom w przed­się­bior­stwie dzięki automa­ty­zacji czynności admini­stra­cyjnych.
ttt guide to fleet management solutions

Pobierz podręcznik po rozwią­za­niach do zarządzania flotą pojazdów

ttt guide to fleet management solutions

Czym jest zarządzanie flotą pojazdów i jakie korzyści przynosi?

Pobierz dokument

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.