Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Czym jest zarządzanie flotą pojazdów?

To lepszy styl jazdy, dokład­niejsze dane i sprawniej działająca firma

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Zarządzanie flotą to branżowy termin odnoszący się do szerokiej gamy rozwiązań służących do zarządzenia pojazdami komer­cyjnymi w firmie, takimi jak samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe oraz autobusy.

Główne korzyści wynikające z zarządzania flotą pojazdów

Znaj bieżące lokalizacje swoich pojazdów 24 godziny na dobę

Dzięki monito­ro­waniu i lokali­zo­waniu pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Zaoszczędź nawet 20% na kosztach paliwa i przeglądów

Dzięki monito­ro­waniu i anali­zo­waniu stylu jazdy

Łatwa integracja z istniejącym oprogra­mo­waniem i sprzętem

Dzięki optyma­li­zacji całego procesu biznesowego

Skróć czas jazdy i zopty­ma­lizuj trasy dostaw

Dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji z aktualnymi infor­ma­cjami drogowymi

Popraw poziom usług

Dzięki dynamicznemu przydzie­laniu zadań i łatwej komunikacji z kierowcami

Zapewnij sobie zgodność z przepisami

Dzięki rejestro­waniu przebiegów i czasu pracy oraz możliwości pobierania danych z tachografu

Poznaj funkcjo­nal­ności zarządzania flotą pojazdów

Monito­ro­wanie pojazdów

Zawsze wiedz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy. Rejestruj czas, przebieg i pozycję każdego z Twoich pojazdów — dane te można przeglądać w postaci raportów lub w czasie rzeczy­wistym.

Funkcjo­nal­ności:

 • Monito­ro­wanie pojazdów w czasie rzeczy­wistym
 • Lokalizacja i historia tras
 • Natych­mia­stowe powia­do­mienia
 • Rejestro­wanie przebiegu (karta drogowa)
 • Tachograph Manager
Więcej o monito­ro­waniu pojazdów
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Optyma­li­zacja floty

Zwiększ wydajność floty. Podejmuj lepsze decyzje dzięki rozbu­do­wanym raportom i informacjom o pojazdach przeka­zy­wanym w czasie rzeczy­wistym.

Funkcjo­nal­ności:

 • Interfejs
 • Rapor­to­wanie
 • Powia­do­mienia
Więcej o optyma­li­zacji floty

Zarządzanie pracow­nikami

Spraw, by Twoi pracownicy i klienci byli zadowoleni. Dzięki szybkiej komunikacji pomiędzy pracow­nikami mobilnymi a biurem firma działa sprawniej.

Funkcjo­nal­ności:

 • Zarządzanie pracą i zamówie­niami
 • Dynamiczne przydzie­lanie zadań
 • Rejestro­wanie czasu pracy
 • Zopty­ma­li­zowane planowanie
 • TomTom Traffic
 • Pozostałe czasy jazdy
Więcej o zarządzaniu pracow­nikami
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Ekologiczna i bezpieczna jazda

Obniż koszty, zmniejsz emisję dwutlenku węgla i zwiększ bezpie­czeństwo dzięki poprawie stylu jazdy kierowców. Uzyskaj dostęp do informacji o użytkowaniu pojazdów, łącznie z pojazdami elektrycznymi.

Funkcjo­nal­ności:

 • OptiDrive 360
 • Styl jazdy
 • Monito­ro­wanie zużycia paliwa
 • Planowanie przeglądów
Więcej o ekolo­gicznej i bezpiecznej jeździe

Integracja biznesowa

Usługa WEBFLEET z łatwością zintegruje się z Twoim oprogra­mo­waniem i aplikacjami biznesowymi.

Funkcjo­nal­ności:

 • App Center
 • Rozwiązania biurowe
 • Rozwiązania mobilne
 • Interfejsy API usługi WEBFLEET
Więcej o integracji biznesowej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Profe­sjo­nalna nawigacja z funkcjo­nal­nością unikania korków

Najlepsze kilometry to te, których przeje­chania udało się uniknąć. Wydajne zarządzanie flotą pojazdów zaczyna się od profe­sjo­nalnej nawigacji, która umożliwia uniknięcie korków.

Funkcjo­nal­ności:

 • Bardzo dokładne informacje o ruchu drogowym
 • Brak opóźnień z powodu zamkniętych dróg
 • Najszybsze trasy
 • Skrócenie czasu jazdy
 • Sperso­na­li­zowana nawigacja dla dużych pojazdów
 • Lokalizacja fotoradarów
Więcej o profe­sjo­nalnej nawigacji z funkcjo­nal­nością unikania korków

Mobilna aplikacja do zarządzania flotą firmową

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą. Dzięki WEBFLEET Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Funkcjo­nal­ności:

 • Monito­ro­wanie pojazdów GPS i zasobów w czasie rzeczy­wistym
 • Dwukie­runkowa komunikacja
 • Zarządzanie podróżą
 • Wysyłanie nowych zamówień i zleceń
 • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji WEBFLEET Mobile
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Pobierz podręcznik po rozwią­za­niach do zarządzania flotą pojazdów

Webfleet Solutions

Czym jest zarządzanie flotą pojazdów i jakie korzyści przynosi?

Pobierz dokument

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz