Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Wideore­je­strator dla samochodów ciężarowych

Zwiększ bezpie­czeństwo i ogranicz liczbę roszczeń dzięki WEBFLEET Video

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET Video łączy nagrania z kamery samocho­dowej z danymi dotyczącymi jazdy, umożli­wiając pełny wgląd w okolicz­ności zdarzeń drogowych. Kamera dla samochodów ciężarowych CAM 50 z wbudowaną technologią sztucznej inteli­gencji identy­fikuje ryzykowne zachowania i ostrzega kierowcę, pomagając mu uniknąć wypadków. Kamerę można dowolnie skonfi­gu­rować, dosto­so­wując ją do potrzeb kierowców i firmy w zakresie prywatności.

Dzięki WEBFLEET Video:

uzyskasz pełny wgląd w krytyczne zdarzenia,

zapobie­gniesz wypadkom i ograniczysz liczbę roszczeń,

obniżysz wysokość składek ubezpie­cze­niowych i koszty roszczeń,

ochronisz kierowców przed fałszywymi roszcze­niami,

zwiększysz bezpie­czeństwo kierowców dzięki lepszym szkoleniom,

​Kluczowe funkcje​ wideore­je­stratora dla aut ciężarowych

Dostęp do pełnego kontekstu zdarzeń

Nagrania z kamery samocho­dowej w jakości HD są wyświetlane obok danych jazdy, takich jak lokalizacja GPS, kierowca i prędkość. Zapewnia to pełny i łatwy wgląd w zdarzenia krytyczne na drodze.

Wideore­je­stracja trasy TIR
Inteli­gentny wideore­je­strator dla ciężarówek
Inteli­gentny wideore­je­strator dla ciężarówek
Inteli­gentny wideore­je­strator dla ciężarówek
Inteli­gentny wideore­je­strator dla ciężarówek
Inteli­gentny wideore­je­strator dla ciężarówek

Inteli­gentne informacje zwrotne dla kierowcy

Kamera CAM 50 wykorzy­stuje sztuczną inteli­gencję (SI) w celu identy­fi­kacji ryzykownych zachowań kierowcy. W takich sytuacjach kamera ostrzega kierowcę za pomocą alarmów wizualnych i dźwiękowych. Kierowca może podjąć odpowiednie działanie, aby poprawić styl jazdy i uniknąć zagrożenia.1

Automa­tyczne przesyłanie zdarzeń

Zdarzenia podczas jazdy (np. gwałtowne hamowanie), zdarzenia wykrywane przez SI (np. używanie telefonu czy palenie podczas jazdy) oraz zdarzenia sygna­li­zowane przyciskiem alarmowym są pobierane i wysyłane automa­tycznie z urządzenia, a następnie wyświetlane w WEBFLEET.2

Kamera dla flot ciężarowych
Kamera dla flot ciężarowych

Pobieranie danych z wideore­je­stratora na żądanie

Nagranie z zakoń­czonych podróży można pobrać i obejrzeć3. Pomaga to w potwier­dzeniu lub odrzuceniu skarg klientów lub innych osób.

​Transmisje z wideore­je­stratora na żywo​

Możliwość oglądania obrazu na żywo z kamery skierowanej na drogę lub w stronę kierowcy we flocie pozwala pomagać kierowcom w trudnych sytuacjach.4

Kamera dla flot ciężarowych
Kamera dla flot ciężarowych

Gwarancja prywatności​​

Rozwiązanie zostało zapro­jek­towane z myślą o posza­no­waniu prywatności. Sprawujesz pełną kontrolę nad konfi­gu­racją – w tym konfi­gu­racją kamery skierowanej w stronę kierowcy, czasem zatrzymania nagrań i dedyko­wanych praw dostępu w WEBFLEET.

Webfleet Solutions

Bezpłatny e-book: Europejskie badanie bezpie­czeństwa drogowego 2021

Webfleet Solutions

Unikalne dane i informacje o przyczynach niebez­piecznych sytuacji drogowych mające wpływ na bezpie­czeństwo flot takich jak Twoja.

Pobierz raport

Zaawan­sowana kamera z dodatkowymi usługami

Kamera CAM 50 to kamera samochodowa klasy premium wspierana przez trzy poziomy usług subskrypcji WEBFLEET Video. Wybierz odpowiednie rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb biznesowych.

Jakość HD i tryb nocny

Wbudowane diody podczer­wieni w kamerze skierowanej w stronę kierowcy do nagrywania w trybie nocnym

Duża pamięć

Karta SD klasy komercyjnej o pojemności 128 GB umożliwia zapisanie maks. 100 godzin 5 nagrań z jazdy​​

​Obsługa wielu kamer

Pozwala na bezprze­wodowe podłączenie nawet czterech dodatkowych kamer

Obsługa SI

​Wbudowana technologia wyzwalania zdarzeń oparta na sztucznej inteli­gencji (SI) ​

Alert o manipulacji

Bateria zapasowa chroni przed utratą zasilania i powiadamia o odłączeniu kamery od źródła zasilania

Zdejmowany uchwyt

Możliwość zdjęcia z szyby przedniej w celu zabez­pie­czenia lub zapewnienia zgodności z przepisami

ZWROT Z INWESTYCJI W CIĄGU 6–9 MIESIĘCY

Chcesz uzyskać pełny wgląd w krytyczne zdarzenia, zapewnić swoim kierowcom bezpie­czeństwo oraz zmniejszyć liczbę i wysokość roszczeń ubezpie­cze­niowych? Zamów prezentację i dowiedz się, jak kamera CAM 50 i WEBFLEET Video mogą zabez­pieczyć Twoją flotę.

Wideore­je­strator Webfleet CAM 50 dla ciężarówek
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

1 Dostępne z subskrypcją WEBFLEET Video Plus​ lub WEBFLEET Video Live.

2 Po pobraniu zdarzeń z urządzenia są one dostępne w WEBFLEET przez 90 dni.

3 Gdy materiał filmowy jest nadal dostępny w pamięci wewnętrznej kamery.

4 Dostępne, gdy kamera jest zasilana, porusza się i ma dostęp sieci komórkowej (3G/4G). Dostępny alarm dla kierowcy informujący o aktywacji transmisji na żywo.​

5 Automa­tyczne nadpi­sy­wanie po osiągnięciu limitu pojemności.

UWAGA:

  • Korzystanie z danych podlega zasadom uczciwego użytkowania.
  • ​WEBFLEET Video ułatwia przestrze­ganie przepisów. Jednak używanie produktu w sposób zgodny z przepisami leży w obowiązku klienta.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz