Zarządzanie flotą dla transportu pasażer­skiego

Bezpiecz­niejsze podróże, szczęśliwsi klienci, niższe koszty

Platforma Webfleet zapewnia wszystko, czego potrze­bujesz, aby oferować swoim pasażerom bezpie­czeństwo i najwyższą jakość usług. Od kontroli kosztów paliwa po zachowanie standardów bezpie­czeństwa jazdy i zgodność z przepisami na podstawie informacji z tachografów — pomożemy Ci zadbać o każdy aspekt.

Dlaczego Webfleet

Bezpieczne i punktualne dowiezienie pasażerów na miejsce

Kontrola kosztów paliwa i konserwacji

Zgodność z przepisami uzyskana w prosty i szybki sposób

Kluczowe funkcje

Większe bezpie­czeństwo jazdy

Chcesz zapewnić pasażerom bezpieczną i udaną podróż? Rozwiązanie Webfleet OptiDrive 360 dostarcza danych niezbędnych do określenia obszarów poprawy dla kierowców.

Terminal kierowcy PRO dostarcza aktywne informacje zwrotne dla kierowców oraz porady dotyczące takich czynności, jak praca na biegu jałowym, przekro­czenie prędkości czy gwałtowne skręcanie, a także wskazówki na temat poprawy sposobu jazdy. Wynik? Twoje pojazdy są bezpieczne, pasażerowie zadowoleni, a reputacja firmy utrzymana na wysokim poziomie.

Dowiedz się więcej o OptiDrive 360
incar busdriver pro8 optidrive
untranslated

Płynniejszy przepływ pracy, lepsza jakość usług

Informacje pomagają kierowcom lepiej wykonywać swoje zadania. Terminal kierowcy PRO zapewnia dedykowaną nawigację dla dużych pojazdów, która pozwala unikać niebez­piecznych miejsc i zmniejszyć ryzyko wypadków. Wyświetla także punkty szczególne, takie jak parkingi dla autokarów i punkty odpraw.

Pracując w biurze, będziesz mieć przejrzysty podgląd lokalizacji pojazdów. Wysyłasz instrukcje bezpo­średnio do terminala kierowcy PRO, które odczytuje wiadomość na głos, więc kierowcy nie muszą zatrzymywać się, aby je przeczytać. Wszystko to sprawia, że kierowcy mogą skoncen­trować się na zapewnianiu pasażerom usług najwyższej jakości.

Dowiedz się więcej o terminalach kierowcy PRO

Najdo­kład­niejsze w swojej klasie szacowanie czasów przybycia

Opóźnienia generują koszty. Aby pomóc Ci dokładniej obliczyć szacowany czas przybycia (ETA), Webfleet wykorzy­stuje wielo­krotnie nagradzane informacje drogowe firmy Webfleet.

Profe­sjo­nalne urządzenie nawigacyjne korzysta z informacji drogowych i zaawan­so­wanych algorytmów, aby pomagać kierowcom omijać korki. Dzięki temu Twoi klienci dotrą do miejsca docelowego na czas.

passenger waiting for bus 01
avg fuel consumption

Wszystko, czego potrze­bujesz do kontro­lo­wania wydatków

Webfleet pomaga kontrolować całkowity koszt posiadania pojazdów na wiele sposobów. Rozpoznaje przypadki niepra­wi­dłowego zużycia paliwa i zachęca do przyjęcia bardziej ekono­micznych nawyków związanych z jazdą (takich jak korzystanie z tempomatu).

A gdy konieczna będzie konserwacja pojazdu, otrzymasz powia­do­mienie z odpowiednim wyprze­dzeniem. Pomaga to zawczasu unikać problemów i — co za tym idzie — przestojów.

Więcej informacji o raportach Webfleet

Kompleksowa zgodność z przepisami

Webfleet zapewnia pomoc niezbędną do spełnienia wielu wymogów prawnych. Na przykład, jeśli użytkownik musi przestrzegać unijnych przepisów dotyczących czasu jazdy, usługi tachografu umożliwiają zdalne pobieranie, anali­zo­wanie i archi­wi­zację wszystkich wymaganych danych w jednym miejscu, co pozwala zaosz­czędzić czas i ułatwia przepro­wa­dzanie kontroli.

Webfleet może również automa­tycznie rejestrować czas pracy.

Dowiedz się więcej o Webfleet Tachograph Manager
unresolved notifications warnings
order optimisation screenshot

Planowanie i dostar­czanie usług wysokiej jakości

Webfleet oferuje szereg narzędzi pozwa­la­jących utrzymać wysoki poziom obsługi pasażerów.

Na przykład podczas planowania trasy można łatwo zopty­ma­li­zować czas wyjazdu, odbioru pasażerów, zapla­no­wanych postojów i przyjazdu do celu. Dodatkowo w razie nieprze­wi­dzianego zdarzenia w trakcie podróży i koniecz­ności zastąpienia kierowcy, uzyskasz pomoc w szybkim znalezieniu najbardziej odpowied­niego zastępstwa.


Nasi partnerzy branżowi

Stowa­rzy­szenia

Partnerzy ds. integracji

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.