Vagnparks­han­tering för passa­gerar­transport

Säkrare resor, nöjdare kunder, lägre kostnader

Med Webfleet har du allt du behöver för att driva en säker högkva­li­tets­tjänst för dina passagerare. Vi hjälper dig hantera många utmaningar, från att kontrollera bräns­le­kost­nader till att bibehålla säkra körstan­darder och styrka din färdskri­var­ef­ter­levnad.

Varför Webfleet

Säkerställ att passagerare kommer fram säkert och i tid

Kontrollera bränsle- och under­hålls­kost­nader

Följ regelverk fort och enkelt

Huvud­funk­tioner

Uppmuntra säker körning

Vill du säkerställa att dina passagerare kommer fram säkra och nöjda? Med Webfleets OptiDrive 360 får du infor­ma­tionen du behöver för att se vad dina förare kan bli bättre på.

Med PRO Driver Terminal får förarna aktiv återkoppling och råd om saker som tomgångs­körning, fortkörning och häftiga svängar, för att hjälpa dem justera sin körning. Resultatet? Dina fordon förblir säkra, passa­ge­rarna nöjda och företagets rykte stannar på topp.

Läs mer om OptiDrive 360
incar busdriver pro8 optidrive
untranslated

Smidigare arbetsflöde, bättre service

Information som hjälper dina förare utvecklas på jobbet. Med PRO Driver Terminal får du särskild navigering för stora fordon för att undvika problem­om­råden och minska risken för olyckor. Den visar också intres­se­punkter som parke­rings­platser för bussar och avstig­nings­platser.

På kontoret har du en tydlig översikt över var dina fordon befinner sig. Du skickar instruk­tioner direkt till Driver Termi­nal-en­heten som läser upp meddelandet högt – förarna behöver inte stanna för att läsa. Det innebär att förarna kan koncentrera sig på att leverera en service av toppkva­litet till dina passagerare.

Läs mer om Driver Termi­nal-en­heter

Beräknade ankomst­tider som är bäst i klassen

Förseningar kostar pengar. Webfleet använder TomToms prisbelönta trafi­kin­for­mation för att du ska få mer exakta beräknade ankomst­tider.

Profes­sionell navigering använder trafikdata i realtid och avancerade algoritmer för att hjälpa dina förare att undvika trafik. Det innebär att dina kunder mycket troligare kommer fram i tid.

passenger waiting for bus 01
avg fuel consumption

Allt du behöver för att styra kostnaderna

Med Webfleet styr du dina fordons sammanlagda ägarkost­nader på ett antal sätt. Det upptäcker onormal bräns­le­för­brukning och uppmuntrar till mer kostnads­ef­fektiva körvanor (som att använda farthål­laren).

Under tiden får du meddelanden i god tid om när fordons­un­derhåll behövs. Med det kan du lösa problem innan de blir problem som skulle kräva stille­ståndstid.

Läs mer om Webfleet-rapporter

Allt du behöver för att hantera regelverken

Med Webfleet har du det stöd du behöver för att kunna hantera flera av efter­lev­nads­kraven. Om du till exempel måste följa EU:s regelverk om körtimmar kan du med färdskri­var­tjäns­terna ladda ned på avstånd, analysera och arkivera all nödvändig information på ett och samma ställe för att spara tid och underlätta inspek­tioner.

Du kan också automa­tisera arbets­tids­re­gi­strering med Webfleet.

Läs mer om Webfleet Tachograph Manager
unresolved notifications warnings
order optimisation screenshot

Planera och leverera kvali­tets­service

Med Webfleet får du verktygen du behöver för att bibehålla en hög servicenivå för dina passagerare.

Om du till exempel planerar en rundtur kan du enkelt optimera tiderna för avfärd, passa­ge­rarupp­hämtning, schemalagda stopp och ankomst­tider. Dessutom kan du snabbt hitta den mest lämpliga föraren om du skulle behöva en ersättare om något oväntat händer under resans gång.


Våra bransch­partner

Organi­sa­tioner

Integ­ra­tions­partner

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.