Webfleet Tachograph Manager

Allt du behöver för att enkelt följa lagar och regler

Webfleet Tachograph Manager är den pålitliga allt-i-ett-lös­ningen för att ladda ned, analysera och arkivera dina färdskri­vardata. Enklare efterlevnad hela vägen.

Med hjälp av Tachograph Manager kan du

Maximera produk­ti­vi­teten med hjälp av automa­ti­serade nedladd­ningar

Hålla reda på alla slutdatum för efterlevnad av lagar och regler

Minska stressen med inspek­tioner

Analysera din efterlevnad

Se till att dina data alltid är säkra

Följa arbets­tids­reg­lerna för dina förare1

Huvud­funk­tioner

Automa­ti­serad process för hela kedjan

Du behöver inte längre utföra några dyra, tidskrä­vande och manuella nedladd­ningar. Med hjälp av Tachograph Manager kan du automa­tisera processen från fjärr­ned­laddning av data till arkivering och analys. Det tar mindre tid och pengar att få tillgång till data, vilket innebär att du kan fokusera på din kärnverk­samhet.

deadlines dashboard
autobahn 01

Förbli flexibel med fjärr­ned­ladd­ningar

Förarna behöver inte befinna sig på en viss plats för att färdskri­vardata ska kunna laddas ned. Det innebär att du kan planera på ett mer flexibelt sätt och att dina lastbilar alltid är ute på vägarna. Om dina färdskrivare inte stöder fjärr­ned­laddning kan du importera nedladdade data manuellt för arkivering och analys.

Tillför­litlig IT-lösning

Vi hanterar ditt företagskort åt dig på ett säkert datacenter. Du behöver inte ha någon lokal infra­struktur för lagring av data. Data lagras enligt GDPR vilket innebär att du skyddar dina medar­be­tares integritet.

information security and privacy
analysis employees socialinfringments

Klara och tydliga analyser gör det enklare att visa att du efterlever alla lagar och regler

Få infor­ma­tionen du behöver med en mängd olika detaljerade rapporter. Du kan till exempel använda rapporterna för sociala överträ­delser till att få en översikt över förväntade böter och råd om åtgärder. TachoGrade används till att mäta hur väl dina förare efterlever förordning (EG) nr 561/2006 om körtid.

Med deadli­ne-han­te­raren missar du aldrig ett slutdatum

Du kan använda Tachograph Manager till att övervaka en mängd olika slutdatum. Det finns tydliga kategorier, översikt över slutdatum för förarkort, nedladd­nings­slut­datum för färdskri­vardata, anpass­ningsbara påminnelser och mycket mer för att du ska kunna minska risken för straff och böter.

deadlines vehicles
rdt 01

Återstående körtider

Med Tachograph Manager Plus får du tillgång till återstående körtid per dag och vecka för tillfälliga körningar och tillfällig schemaläggning, samt meddelanden om sociala överträ­delser. Du kan använda det till att optimera din körnings­pla­nering, maximera körtiderna, se till att du följer körtids­reg­lerna och minska risken för böter.

Nedladd­ningar varje dag för snabb åtkomst

Behöver du få åtkomst till data för att beräkna månadslöner eller för att en förare ska lämna företaget? Med Tachograph Manager Plus laddas förar­kortsdata ned varje dag. Det innebär att du alltid är säker på att du har tillgång till den senaste infor­ma­tionen.

mgmt backup downloaddata

Allt du behöver veta om programvara för färdskrivare

Vad är programvara för färdskrivare?

0
Hoppa till innehåll

Programvara för färdskrivare är ett molnbaserat verktyg som gör det enkelt för vagnparker att följa reglerna. Med programvara för färdskri­var­han­tering blir det lättare att ha koll på tidsfrister för efterlevnad eftersom dokumen­ta­tionen är digital och automatisk. Det gör att inspek­tio­nerna blir betydligt mindre stressiga.

Hur kan du använda programvara för färdskrivare?

0
Hoppa till innehåll

Med programvara för färdskrivare kan du hålla koll på tidsfrister för efterlevnad och därmed undvika kostsamma böter. Insikter i återstående körtider varje dag och vecka gör att du kan öka produk­ti­vi­teten med optimerad planering. Genom att övervaka förartimmar säker­ställer du även att förarna tar tillräckligt mycket rast, vilket bidrar till bättre säkerhet på vägarna.

Vilka är de främsta fördelarna med programvara för färdskrivare?

0
Hoppa till innehåll

Med programvara för färdskrivare behövs inte längre några manuella nedladd­ningar. Automatisk fjärr­ned­laddning, arkivering och analys gör att du sparar tid och pengar. Omfattande rapporter, med bland annat översikt över böter och förarnas efterlevnad av regler för förartimmar, gör att du inte behöver vara osäker om sociala överträ­delser.

driver management for transport companies

Så håller du dina förare glada, hälsosamma och produktiva

driver management for transport companies

Få inblick i hur du kan rekrytera och hålla kvar förare, förbättra förarnas produk­ti­vitet och uppmuntra till psykiskt och mentalt välmående.

Ladda ned den KOSTNADSFRIA guiden

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Vill du behålla din befintliga analysle­ve­rantör?

Vill du behålla din befintliga analysle­ve­rantör?

Du kan använda Webfleet TachoShare till att fjärr­ned­ladda och arkivera färdskri­vardata. Därefter kan du importera datan till analys­pro­gramvara från tredje part.

Ta en titt på Webfleet TachoShare
1Den här funktionen är tillgänglig med tjänsten Tachograph Manager Plus

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.