WEBFLEET Tachograph Manager

Vše, co potřebujete, abyste dodržovali předpisy, s minimem potíží

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Služba WEBFLEET Tachograph Manager je spolehlivé řešení typu „vše v jednom“ pro analýzu a archivaci dat z tachografu. Zjedno­dušení všech aspektů dodržování předpisů.

Aplikace Tachograph Manager vám pomůže:

Maxima­li­zovat produk­tivitu díky automa­tickému stahování

Dodržovat termíny pro splnění předpisů

Snížit stres spojený s inspekcemi

Analyzovat, jak se vám daří dodržovat předpisy

Udržovat data stabilně v bezpečí

Dodržovat nařízení o době jízdy1

Hlavní funkce

Komplexní automa­ti­zovaný proces

Zapomeňte na nákladné a časově náročné ruční stahování. Aplikace Tachograph Manager tento proces automa­tizuje – počínaje vzdáleným stahováním dat, přes archivaci až po analýzu. Získávání dat s sebou nese menší nároky na čas a provozní náklady, a tak se můžete věnovat hlavní činnosti.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Flexibilita díky vzdálenému stahování

Při stahování dat z tachografu vozidla se řidič nemusí nacházet na žádném konkrétním místě. Díky tomu můžete plánovat flexibilně a nákladní vozy mohou být v terénu. Pokud vaše tachografy nepodporují vzdálená stahování, můžete ručně importovat stažená data k archivaci a analýze.

Spolehlivé IT řešení

Staráme se o vaši firemní kartu, uchovávanou v zabez­pe­čeném datovém centru. Není vyžadována žádná místní infrastruktura pro hostování dat. Data se ukládají podle nařízení GDPR, což vám pomáhá dodržovat povinné zajištění soukromí zaměstnance.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Jasná analýza vám pomůže dokázat dodržování předpisů

Různá důkladná hlášení vám zajistí potřebný přehled. Například hlášení o porušování sociálních norem nabízí dobrý přehled o očekávaných pokutách a rady ohledně nápravných kroků, zatímco přehled TachoGrade měří, jak dobře řidič dodržuje evropské nařízení ohledně doby jízdy ((EK) č. 561/2006).

Se správcem termínů odevzdání Deadline Manager si udržíte přehled

Aplikace Tachograph Manager umožňuje sledovat nejrůznější lhůty. Přehledné kategorie, přehled dat vypršení karty řidiče, stahování termínů pro data tachografu, nasta­vi­telné připomínky a další pomáhají snížit riziko pokut a postihů.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zbývající doby řízení

S aplikací Tachograph Manager Plus získáte přístup ke zbývající denní a týdenní době jízdy pro účelovou expedici a plánování a také upozornění o porušení předpisů v reálném čase. Toto vám pomůže optima­li­zovat plánování dispečinku, maxima­li­zovat dobu jízdy, dodržovat předpisy ohledně doby řízení a snížit riziko pokut.

Další informace

Každodenní stahování zajišťuje rychlý přístup

Potřebujete okamžitý přístup k datům kvůli výpočtu měsíční výplaty nebo proto, že ze společnosti odchází řidič? Aplikace Tachograph Manager Plus stahuje data z karty řidiče jednou denně. Díky tomu budete mít jistotu, že dostáváte aktuální informace.

Webfleet Solutions

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Chcete si ponechat svého dosavadního dodavatele analýz?

Webfleet Solutions

Chcete si ponechat svého dosavadního dodavatele analýz?

Funkce WEBFLEET TachoShare vzdáleně stahuje a archivuje data tachografu. Poté je možné importovat data do analy­tického softwaru třetí strany.

Podívejte se na funkci WEBFLEET TachoShare
1Tato funkce je dostupná ve službě Tachograph Manager Plus

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní