Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics je nyní Webfleet Solutions.

Podpora, kterou potřebujete k zachování efektivního vozového parku a dodržování zákonů a předpisů.

Aplikace WEBFLEET Tachograph Manager představuje kompletní řešení digitálních tachografů. Prokažte snadno plnění zákonných požadavků pomocí analýzy aplikace Tachograph Manager, hlášení řídicích panelů a upozornění společně se snadnou funkcí vzdáleného stahování. Zajistěte souvislé dodržování předpisů a snadné plánování díky zbývajícím dobám řízení v reálném čase.


Vzdálené stahování

Rychlé a snadné dodržování předpisů umožňuje větší efektivitu.

Aplikace WEBFLEET Tachograph Manager automaticky stahuje data a archivuje je až po dobu dvou let* v našem zabezpečeném datovém centru, kde k nim mohou přistupovat pouze pověření uživatelé.

 • Usnadněte si dodržování zákonů a předpisů prostřednictvím automatizovaného stahování dat karty řidičů (každý týden) a dat vozidel (každý měsíc).
 • Šetřete náklady a čas díky menšímu počtu ručních stahování, menší administrativě a nulové potřebě intenzivní údržby IT.
 • Pomozte řidičům naplno využít dobu jízdy, protože není nutné vracet se do depa.

Ruční stahování

Získejte a analyzujte data z celého vozového parku.

Pokud některé vaše tachografy nepodporují vzdálená stahování, můžete ručně importovat stažená data k archivaci a analýze do stejného centralizovaného systému.

 • Získejte a analyzujte soubory tachografů z celého vašeho vozového parku.
 • Kontrolujte své náklady – platí se pouze za ruční stahování, archivaci a analýzu na aktivované vozidlo.
 • Snižte svou infrastrukturu IT vyřazením stávajících archivních zařízení.

Správce termínů odevzdání Deadline Manager

Správce termínů odevzdání Deadline Manager

Buďte vždy o krok napřed.

Funkce Deadline Manager vám řekne, kdy máte obnovit karty řidičů, a informuje vás o načasování, kdy zachytit specifická data tachografu, a to jak u ručního odesílání, tak u vzdáleného stahování vozidel.

 • Nikdy nezmeškejte termín odevzdání – zobrazte si termíny odevzdání stahování a data vypršení platnosti karet řidičů, nastavte si intervaly připomínek a odesílání e-mailů s připomínkami.
 • Snižte případy pokut – sdělte řidičům předem, že se blíží termín odevzdání.
 • Buďte stále efektivní díky přesným informacím o nutnosti objednání nových karet řidičů.

Analýza: Zpráva o přestupcích

Analýza: Zpráva o přestupcích

Porozumějte a předcházejte nesprávnému chování řidičů.

Tato analýza poskytuje detailní přehled porušení předpisů každého řidiče. Ukazuje také závažnost každého přestupku a veškeré související pokuty.

 • Získejte přehled o¬porušení předpisů, včetně jejich závažnosti a¬výše příslušných pokut**.
 • Můžete snadno identifikovat, kde mohou řidiči zlepšit svůj výkon.
 • Dokažte dodržování silničních předpisů, zlepšete výkon řidičů a snižte jejich nesprávné chování.

Analýza: Denní doba řízení a intervaly odpočinku

Analýza: Denní doba řízení a intervaly odpočinku

Stáhněte si přehledy řidičů pro snadnou analýzu.

Komplexní výkazy s přehledem doby řízení a přestávek podle dne, směny nebo zvoleného časového období.

 • Získejte přehled všech aktivit svých řidičů prostřednictvím stahování detailních výkazů a analýz.
 • Můžete snadno analyzovat data prostřednictvím exportu do formátu PDF nebo CSV.

Analýza: Zobrazení denních aktivit

Analýza: Zobrazení denních aktivit

Získejte okamžitý náhled aktivit řidičů.

Na ovládacím panelu můžete kdykoli vidět náhled aktivit řidičů. Zobrazí jejich dostupnost, dobu řízení a odpočinku a další aktivity v průběhu zvoleného časového období.

 • Dosáhněte lepšího porozumění a zjistěte příčiny jakýchkoli přestupků řidičů.

Archiv

Archiv

Bezpečně uložená data – ke kterým máte kdykoliv snadný přístup.

Veškerá data tachografu jsou bezpečně uložena v našem archivu, kde k nim můžete mít přístup až po dobu dvou let*:

 • Můžete rychle nalézt data v případě inspekce – vyhledat konkrétní řidiče nebo vozidla.
 • Můžete získat data o celém vozovém parku, a to jak s podporou vzdáleného stahování, tak s ručním odesíláním souborů.
 • Sledujte veškeré aktivity pomocí historie archivování.

tachograph efficiency

% efektivita vozidla

Získejte informace o využití vozového parku a provozním využití.

Tato metrika se měří 3 různými způsoby:

 • Pracovní vytížení v %: Pracovní vytížení určuje celková doba řízení, pracovní doba a doba pohotovosti vozidla ve vztahu k provozním dnům, tj. maximální dostupná doba vozidla.
 • Provozní dny: Počet provozních dní určuje počet dní, kdy má vozidlo alespoň jednu minutu doby řízení, pracovní doby nebo doby pohotovosti.
 • Provozní doba: Provozní doba zahrnuje veškeré časové úseky, během kterých byla vložena karta řidiče, kromě doby odpočinku delší než 60 minut.

tachograph tachograde

Tacho Grade

Můžete snadno zjistit, který řidič potřebuje ještě proškolit, a také neustále sledovat, jak se v průběhu času zlepšuje.

 • Metodologie hodnocení dává možnost srovnávání řidičů.
 • Srovnávací metrika je číslo v rozmezí od 0 do 10. Hodnocení 10 znamená nejlepší výkon.
 • Hodnota Tacho Grade se vypočítává na základě následujících údajů:
  • Počet porušení pravidel ohledně řízení a odpočinku podle závažnosti – drobné, střední, vysoké.
  • Délka řízení a ujetá vzdálenost.
 • Nástroj Tacho Grade můžete používat k hodnocení a srovnávání toho, jak řidiči dodržují nařízení EU o režimu řidičů (č. 561/2006).

Chcete více? Pořiďte si službu Tachograph Manager Plus

S dodatečným předplatným můžete využívat všech výše uvedených výhod, k nimž přibude:

Další informace o funkci Zbývající doby řízení 

Chcete si ponechat svého dosavadního dodavatele analýz?

Podívejte se na naše řešení:

WEBFLEET TachoShare 

*Archivace dat po delší období je dostupná, pokud to místní legislativa vyžaduje.

**Dostupné ve většině zemí.

Vyzkoušet


Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.