Webfleet Tachograph Manager

Alt, hvad du skal bruge for at overholde reglerne så nemt som muligt

Webfleet Tachograph Manager er den pålidelige alt-i-én-løsning til at downloade, analysere og arkivere dine fartskri­verdata. Nemmere at overholde reglerne på hvert et trin.

Tachograph Manager hjælper dig med at

Maksimere produk­ti­vitet med automa­ti­serede downloads

Holde styr på deadlines for overhol­delse af forord­ninger

Reducere stress ved inspek­tioner

Analysere, hvordan I overholder forord­ninger

Holde jeres data sikre i alle sammenhænge

Overholde forord­ningen om køretid1

Nøgle­funk­tioner

En automa­ti­seret end-to-end-proces

Glem alt om dyre, tidskræ­vende manuelle downloads. Tachograph Manager automa­ti­serer processen fra fjern­download af data til arkivering og analyse. Mindre tid og færre procesom­kost­ninger bruges på at skaffe data, så du får mere tid til at fokusere på virksom­hedens kerne­op­gaver.

deadlines dashboard
autobahn 01

Vær fleksibel med fjern­down­loads

Når et køretøjs fartskri­verdata bliver downloadet, behøver chaufføren ikke være på et bestemt sted. Dermed kan du planlægge fleksibelt og holde dine lastbiler på vejen. Hvis din fartskriver ikke under­støtter fjern­down­loads, kan du stadig manuelt importere downloadede data til arkivering og analyse.

En pålidelig IT-løsning

Vi admini­strerer virksom­hedens data for dig og opbevarer dem i et sikkert datacenter. Ingen lokal infra­struktur er påkrævet for at hoste data. Data lagres i overens­stem­melse med GDPR, så du kan opfylde din forplig­telse til at beskytte dine ansattes privatliv.

information security and privacy
analysis employees socialinfringments

Tydelige analyser, så du kan bevise, at du overholder reglerne

Få den indsigt, du har brug for, med et udvalg af dybdegående rapporter. For eksempel giver rapporter over lovover­træ­delser dig et klart overblik over forventede bøder og råd om afhjælpende tiltag, mens TachoGrade måler, hvor godt dine chauffører overholder EU's forordning om køretid ((EC) Nr. 561/2006).

Deadline Manager holder styr på kalenderen

Tachograph Manager giver dig mulighed for at overvåge en lang række deadlines. Med tydelige kategorier, en oversigt over udløbs­datoer for chauf­førkort, downlo­ad­de­ad­lines for fartskri­verdata, bruger­de­fi­nerbare påmindelser og meget mere kan du reducere risikoen for domme og bødestraffe.

deadlines vehicles
rdt 01

Resterende kørsels­tider

Få daglige og ugentlige resterende kørsels­tider med henblik på ad hoc-ud­sen­delse og -plan­lægning samt meddelelser om lovover­træ­delser i realtid med Tachograph Manager Plus. Dette hjælper med at optimere din ekspe­di­tions­plan­lægning, maksimere kørsels­tider, overholde forord­ningen om køretid og reducere risikoen for bøder.

Daglige downloads, der giver hurtig adgang

Har du brug for at tilgå data med det samme for at beregne en månedsløn, eller fordi en chauffør forlader virksom­heden? Tachograph Manager Plus downloader chauf­før­kortdata en gang om dagen. På den måde kan du være sikker på, at du får opdaterede infor­ma­tioner.

mgmt backup downloaddata

Alt det, du skal vide om fartskri­ver­software

Hvad er fartskri­ver­software?

0
Gå til indhold

Fartskri­ver­software er et cloud­ba­seret værktøj, som gør det nemt for flåde­virk­som­heder at overholde lovgiv­ningen. Software til fartskri­ver­styring gør overhol­delse af tidsfrister mindre besværligt, fordi papir­ar­bej­des­pro­ces­serne er digitale og automa­ti­serede. Derfor er inspek­tioner langt mindre stressende.

Hvordan kan du bruge fartskri­ver­software?

0
Gå til indhold

Fartskri­ver­software hjælper dig med at holde styr på overhol­delse af tidsfrister, og derved undgå dyre bøder. Med daglig og ugentlig indsigt om resterende kørsels­tider kan du øge produk­ti­vi­teten med optimeret planlægning. Ved at overvåge chauf­før­timer kan du også sikre, at chauf­fø­rerne holder nok pauser, og dermed gøre vejene sikrere.

Hvad er de primære fordele ved fartskri­ver­software?

0
Gå til indhold

Med fartskri­ver­software hører manuelle downloads fortiden til. Automatisk fjern­download, lagring og analyse sparer dig for tid og penge. Udførlige rapporter fjerner gætværket fra lovover­træ­delser - dine data inkluderer oversigter om bøder og chauf­før­over­hol­delse med køretids­regler.

driver management for transport companies

Sådan holder du dine chauffører glade, sunde og produktive

driver management for transport companies

Få indblik i hvordan du rekrutterer og fastholder chauffører, forbedrer deres produk­ti­vitet og fremmer fysisk og mental sundhed.

Download den GRATIS vejledning

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Vil du beholde din nuværende analy­seud­byder?

Vil du beholde din nuværende analy­seud­byder?

Webfleet TachoShare fjern­down­loader og arkiverer fartskri­verdata. Disse data kan herefter importeres til din tredje­part­s­a­na­ly­sesoftware.

Se Webfleet TachoShare
1Denne funktion er tilgængelig med tjenesten Tachograph Manager Plus

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.