WEBFLEET Tachograph Manager

Alt, hvad du skal bruge for at overholde reglerne så nemt som muligt

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET Tachograph Manager er den pålidelige alt-i-én-løsning til at downloade, analysere og arkivere dine fartskri­verdata. Nemmere at overholde reglerne på hvert et trin.

Tachograph Manager hjælper dig med at

Maksimere produk­ti­vitet med automa­ti­serede downloads

Holde styr på deadlines for overhol­delse af forord­ninger

Reducere stress ved inspek­tioner

Analysere, hvordan I overholder forord­ninger

Holde jeres data sikre i alle sammenhænge

Overholde forord­ningen om køretid1

Nøgle­funk­tioner

En automa­ti­seret end-to-end-proces

Glem alt om dyre, tidskræ­vende manuelle downloads. Tachograph Manager automa­ti­serer processen fra fjern­download af data til arkivering og analyse. Mindre tid og færre procesom­kost­ninger bruges på at skaffe data, så du får mere tid til at fokusere på virksom­hedens kerne­op­gaver.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Vær fleksibel med fjern­down­loads

Når et køretøjs fartskri­verdata bliver downloadet, behøver chaufføren ikke være på et bestemt sted. Dermed kan du planlægge fleksibelt og holde dine lastbiler på vejen. Hvis din fartskriver ikke under­støtter fjern­down­loads, kan du stadig manuelt importere downloadede data til arkivering og analyse.

En pålidelig IT-løsning

Vi admini­strerer virksom­hedens data for dig og opbevarer dem i et sikkert datacenter. Ingen lokal infra­struktur er påkrævet for at hoste data. Data lagres i overens­stem­melse med GDPR, så du kan opfylde din forplig­telse til at beskytte dine ansattes privatliv.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Tydelige analyser, så du kan bevise, at du overholder reglerne

Få den indsigt, du har brug for, med et udvalg af dybdegående rapporter. For eksempel giver rapporter over lovover­træ­delser dig et klart overblik over forventede bøder og råd om afhjælpende tiltag, mens TachoGrade måler, hvor godt dine chauffører overholder EU's forordning om køretid ((EC) Nr. 561/2006).

Deadline Manager holder styr på kalenderen

Tachograph Manager giver dig mulighed for at overvåge en lang række deadlines. Med tydelige kategorier, en oversigt over udløbs­datoer for chauf­førkort, downlo­ad­de­ad­lines for fartskri­verdata, bruger­de­fi­nerbare påmindelser og meget mere kan du reducere risikoen for domme og bødestraffe.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Resterende kørsels­tider

Få daglige og ugentlige resterende kørsels­tider med henblik på ad hoc-ud­sen­delse og -plan­lægning samt meddelelser om lovover­træ­delser i realtid med Tachograph Manager Plus. Dette hjælper med at optimere din ekspe­di­tions­plan­lægning, maksimere kørsels­tider, overholde forord­ningen om køretid og reducere risikoen for bøder.

Få mere at vide

Daglige downloads, der giver hurtig adgang

Har du brug for at tilgå data med det samme for at beregne en månedsløn, eller fordi en chauffør forlader virksom­heden? Tachograph Manager Plus downloader chauf­før­kortdata en gang om dagen. På den måde kan du være sikker på, at du får opdaterede infor­ma­tioner.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Sådan holder du dine chauffører glade, sunde og produktive

Webfleet Solutions

Få indblik i hvordan du rekrutterer og fastholder chauffører, forbedrer deres produk­ti­vitet og fremmer fysisk og mental sundhed.

Download den GRATIS vejledning

Få en demon­stration

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Vil du beholde din nuværende analy­seud­byder?

Webfleet Solutions

Vil du beholde din nuværende analy­seud­byder?

WEBFLEET TachoShare fjern­down­loader og arkiverer fartskri­verdata. Disse data kan herefter importeres til din tredje­part­s­a­na­ly­sesoftware.

Se WEBFLEET TachoShare
1Denne funktion er tilgængelig med tjenesten Tachograph Manager Plus

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu