Funktioner i Webfleet

Den førende online­løsning, der forbinder dig, dine chauffører og køretøjer.

Funktioner i Webfleet

Den førende online­løsning, der forbinder dig, dine chauffører og køretøjer.

Webfleets bruger­venlige "Software as a Service"-teknologi hjælper alle med erhvervs­kø­re­tøjer med at admini­strere dem mere effektivt. Dens innovative online­funk­tioner til flådestyring giver dig fuldt overblik over alt, der sker på vejen. Hoved­funk­tio­nerne markeres nedenfor.

Nøgle­funk­tioner

Den bedste bruger­græn­se­flade

 • Enkel og bruger­venlig bruger­græn­se­flade med rene linjer uden rod.
 • Optimeret bruger­græn­se­fla­de­op­le­velse, med minimalt antal klik og hurtigere funktion.
 • Avanceret datahånd­tering, der sikrer datafor­tro­lighed og datasik­kerhed af høj kvalitet
 • Fremtids­sikret og fornys konti­nu­erligt
map vehicle small
map view 02

Kort – I realtids­visning

 • Med kort i gadeniveau og trafik­in­for­mation får du mere detaljeret synlighed på kortniveau samt opdateret viden om dine køretøjers position og status.
 • Vælg enten det prisvin­dende TomTom-kort eller Google Maps.
 • Skift mellem forskellige infor­ma­tions­ni­veauer på kortet, f.eks. trafik, adresser og områder.
 • Gruppér køretøjer for at få en mere overskuelig visning.

Dashboard

Med Webfleets dashboard kan du hurtigt se, hvordan virksom­heden klarer sig. KPI'er kan registrere enkelt­per­soners performance, benchmarke teams eller give dig et enkelt overblik over hele driften. Der kan vises op til 27 KPI'er, som giver dig mulighed for at registrere performance mod dine forud­de­fi­nerede KPI'er i realtid.

dashboard 01
wf tracking van supporting image 03

Rappor­tering

Webfleet giver dig øjeblik­kelig adgang til de vigtigste oplysninger, så du kan spotte tendenser over tid og tage smartere, mere informerede beslut­ninger for din virksomhed.

Få mere at vide om Webfleet-rapporter⁠

Admini­stration på farten

Webfleet-mobilappen fås til iOS og Android. Du kan også admini­strere din flåde på en tablet, en laptop eller en computer og få adgang til Webfleet via en browser.

Få mere at vide om admini­stration på farten⁠
wf desktop mobile
a b routing

A-B-ru­te­plan­lægning i Webfleet med mulighed for at sende ruter direkte til chauf­fø­rerne.

 • Juster variabler, bl.a. position/tidspunkt for afgang/ankomst, samt køretøjstype.
 • Vælg, om du vil inkludere den aktuelle trafik­si­tu­ation i planlæg­ningen.
 • Få valget mellem alternative ruter samt forslag til de hurtigste ruter.
 • Tilpas din rute – Vejpunkter kan nemt tilføjes ved hjælp af gratis tekstsøgning, punkter på kortet eller ved at trække og slippe den foreslåede rute.
 • Send planlagte ruter til de nyeste PRO Driver Terminals.

Optimer din virksomhed med Webfleets ekstra­funk­tioner

Logbog

Logbog

Bruger­venlig logbog.

Webfleet Tachograph Manager

Webfleet Mobile
Webfleet Tachograph Manager

Download digitale data via fjernadgang for at forenkle overhol­delsen.

OptiDrive 360

OptiDrive 360 og Webfleet
OptiDrive 360

Gør dit teams køreadfærd bedre.

Resterende kørsels­tider

Resterende kørsels­tider

Adgang i realtid til oplysninger om kørselstid.

Vedli­ge­hol­delse af køretøjer

Vedli­ge­hol­delse af køretøjer

Smart planlægning af køretøjs­ved­li­ge­hol­delse.

Dynamisk udsendelse

Dynamisk udsendelse med Webfleet
Dynamisk udsendelse

Forbedrede jobtil­de­linger og integreret trafik­in­for­mation i din planlægning.

Webfleet TachoShare

Webfleet Mobile
Webfleet TachoShare

Modul til fjern­download og arkivering, så du kan holde styr på dine fartskri­verdata.

Webfleet Asset Tracking

Webfleet Asset Tracking

Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.