COVID-19 Update.  Få mere at vide

Funktioner i WEBFLEET

Den førende online­løsning, der forbinder dig, dine chauffører og køretøjer.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Funktioner i WEBFLEET

Den førende online­løsning, der forbinder dig, dine chauffører og køretøjer.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEETs bruger­venlige "Software as a Service"-teknologi hjælper alle med erhvervs­kø­re­tøjer med at admini­strere dem mere effektivt. Dens innovative online­funk­tioner til flådestyring giver dig fuldt overblik over alt, der sker på vejen. Hoved­funk­tio­nerne markeres nedenfor.

Nøgle­funk­tioner

Den bedste bruger­græn­se­flade

 • Enkel og bruger­venlig bruger­græn­se­flade med rene linjer uden rod.
 • Optimeret bruger­græn­se­fla­de­op­le­velse, med minimalt antal klik og hurtigere funktion.
 • Avanceret datahånd­tering, der sikrer datafor­tro­lighed og datasik­kerhed af høj kvalitet
 • Fremtids­sikret og fornys konti­nu­erligt
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Kort – I realtids­visning

 • Med kort i gadeniveau og trafik­in­for­mation får du mere detaljeret synlighed på kortniveau samt opdateret viden om dine køretøjers position og status.
 • Vælg enten det prisvin­dende TomTom-kort eller Google Maps.
 • Skift mellem forskellige infor­ma­tions­ni­veauer på kortet, f.eks. trafik, adresser og områder.
 • Gruppér køretøjer for at få en mere overskuelig visning.

Dashboard

Med WEBFLEETs dashboard kan du hurtigt se, hvordan virksom­heden klarer sig. KPI'er kan registrere enkelt­per­soners performance, benchmarke teams eller give dig et enkelt overblik over hele driften. Der kan vises op til 27 KPI'er, som giver dig mulighed for at registrere performance mod dine forud­de­fi­nerede KPI'er i realtid.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Rappor­tering

WEBFLEET giver dig øjeblik­kelig adgang til de vigtigste oplysninger, så du kan spotte tendenser over tid og tage smartere, mere informerede beslut­ninger for din virksomhed.

Få mere at vide om WEBFLE­ET-rap­porter

Admini­stration på farten

WEBFLE­ET-mo­bilappen fås til iOS og Android. Du kan også admini­strere din flåde på en tablet, en laptop eller en computer og få adgang til WEBFLEET via en browser.

Få mere at vide om admini­stration på farten
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

A-B-ru­te­plan­lægning i WEBFLEET med mulighed for at sende ruter direkte til chauf­fø­rerne.

 • Juster variabler, bl.a. position/tidspunkt for afgang/ankomst, samt køretøjstype.
 • Vælg, om du vil inkludere den aktuelle trafik­si­tu­ation i planlæg­ningen.
 • Få valget mellem alternative ruter samt forslag til de hurtigste ruter.
 • Tilpas din rute – Vejpunkter kan nemt tilføjes ved hjælp af gratis tekstsøgning, punkter på kortet eller ved at trække og slippe den foreslåede rute.
 • Send planlagte ruter til de nyeste PRO Driver Terminals.

Optimer din virksomhed med WEBFLEETs ekstra­funk­tioner

Logbog

Bruger­venlig logbog.

Læs mere
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

WEBFLEET Tachograph Manager

Download digitale data via fjernadgang for at forenkle overhol­delsen.

Læs mere
WEBFLEET Mobile
WEBFLEET Mobile

OptiDrive 360

Gør dit teams køreadfærd bedre.

Læs mere
OptiDrive 360 og WEBFLEET
OptiDrive 360 og WEBFLEET

Resterende kørsels­tider

Adgang i realtid til oplysninger om kørselstid.

Læs mere
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Vedli­ge­hol­delse af køretøjer

Smart planlægning af køretøjs­ved­li­ge­hol­delse.

Læs mere
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Dynamisk udsendelse

Forbedrede jobtil­de­linger og integreret trafik­in­for­mation i din planlægning.

Læs mere
Dynamisk udsendelse med WEBFLEET
Dynamisk udsendelse med WEBFLEET

WEBFLEET TachoShare

Modul til fjern­download og arkivering, så du kan holde styr på dine fartskri­verdata.

Læs mere
WEBFLEET Mobile
WEBFLEET Mobile

WEBFLEET Asset Tracking

Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface​

Læs mere
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Få en demon­stration

Se, hvordan WEBFLEET kan hjælpe din virksomhed.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu