COVID–19-frissítés.  Tudjon meg többet

WEBFLEET funkciók

Az első számú online megoldás, amely összeköti Önt, jármű­ve­zetőit és járműveit

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET funkciók

Az első számú online megoldás, amely összeköti Önt, jármű­ve­zetőit és járműveit

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

A WEBFLEET egyszerűen használható „szoft­ver­szol­gál­tatás” techno­ló­giája segít a haszon­gép­jár­művek tulaj­do­no­sainak a hatékonyabb kezelésben. Innovatív online jármű­park­ke­zelési lehetőségei teljes körű rálátást nyújtanak mindenre, ami az úton történik. A főbb funkciókat az alábbiakban emeljük ki.

Fő funkciók

A kategória legjobb felhasz­nálói felülete

 • Egyszerű, könnyen használható felület, átlátható és sallang­mentes elemekkel.
 • Az optima­lizált felhasz­nálói felület minima­li­zálja a kattin­tá­sokat a gyorsabb munkavégzés érdekében
 • A legkor­szerűbb adatkezelés a magas színvonalú adatvédelem és adatbiz­tonság garantálása érdekében
 • Mindig korszerű, folya­ma­tosan megújuló megoldás
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Térképek – Valós idejű nézet

 • Az utcaszintű térképekkel és a forgalmi infor­má­ci­ókkal részle­tesebb látha­tó­ságot kap a térképek szintjén, valamint mindig pontosan tudhatja járműveinek helyét és állapotát.
 • Válassza ki a díjnyertes TomTom vagy a Google térképeit.
 • Váltson a térkép különböző szintjei, például a forgalom, a címek és a területek között.
 • Csopor­to­sítsa a járműveket, hogy a térkép könnyebben áttekinthető legyen.

Irányí­tópult

A WEBFLEET irányí­tó­pult­jával egy pillanat alatt láthatja üzleti telje­sít­ményét. A KPI-k nyomon követhetik az egyének telje­sít­ményét, össze­ha­son­lít­hatják a csapatokat, vagy egyszerű áttekintést nyújthatnak a teljes műveletről. Akár 27 KPI is megje­le­níthető, így valós időben követheti nyomon a telje­sít­ményt az előre megha­tá­rozott KPI-khoz képest.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Jelentések

A WEBFLEET azonnali hozzáférést biztosít a fontos infor­má­ci­ókhoz, vagyis azono­sít­hatja a trendeket, és okosabb, megala­po­zottabb döntéseket hozhat vállal­kozása érdekében.

További információk a WEBFLEET jelen­té­seiről

Kezelés bárhonnan

A WEBFLEET mobil­al­kal­mazás iOS- és Andro­id-rend­szeren is rendel­ke­zésre áll. A jármű­parkját táblagépen, laptopon vagy asztali számí­tó­gépen is kezelheti, ha a böngésző segít­sé­gével belép a WEBFLEET platformra.

További információ a helyfüg­getlen kezelésről
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

A–B útvonal­ter­vezés a WEBFLEET platformon, amelynek segít­sé­gével útvonalakat küldhet közvetlenül a jármű­ve­ze­tőknek

 • Állítsa be a változókat, például az indulási/érkezési helyet/időpontot, valamint a jármű típusát.
 • Válassza ki, hogy az aktuális forgalmat bevonja-e a tervezésbe.
 • Válasszon alternatív útvonalakat, valamint javasolja a leggyorsabb útvonalat.
 • Szabja testre az útvonalat – az útpontok könnyen hozzá­ad­hatók szabad­szö­veges kereséssel, a térképen megadott pontokkal vagy a javasolt útvonal húzásával.
 • Küldje el a tervezett útvonalakat a legújabb jármű­ve­zetői termi­ná­lokra

Optima­li­zálja vállal­ko­zását a WEBFLEET további funkcióival

Vezetési napló

Stressz­mentes futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartás.

Tovább
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

WEBFLEET Tachograph Manager

Megbízható többfunkciós megoldás a tachográf adatainak letöltésére, elemzésére és archi­vá­lására.

Tovább
WEBFLEET mobil­al­kal­mazás
WEBFLEET mobil­al­kal­mazás

OptiDrive 360

Javítsa csapata vezetési telje­sít­ményét.

Tovább
OptiDrive 360 és WEBFLEET
OptiDrive 360 és WEBFLEET

Hátralevő vezetési idők

Valós idejű hozzáférés a vezetési idő adataihoz.

Tovább
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Jármű­kar­ban­tartás

A jármű­kar­ban­tartás okos ütemezése.

Tovább
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Dinamikus feladat­ki­osztás

Javítsa a feladat­ki­osztást és integrálja a forgalmi infor­má­ciókat a tervezésbe.

Tovább
WEBFLEET – Dinamikus feladat­ki­osztás
WEBFLEET – Dinamikus feladat­ki­osztás

WEBFLEET TachoShare

Távoli letöltési és archiválási modul, amely kapcsolatot kínál a meglévő elemzés­szol­gál­ta­tó­jával.

Tovább
WEBFLEET mobil­al­kal­mazás
WEBFLEET mobil­al­kal­mazás

WEBFLEET eszköz­kö­vetés

Ellenőrizze eszközeit és járműveit egyetlen felületen.

Tovább
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most