Flådesik­kerhed og vedli­ge­hol­delse

Bidrag til en bedre trafik­sik­ker­heds­kultur på tværs af din flåde

Hjælp med at forbedre sikkerheden for chauf­fø­rerne i din flåde, dine køretøjer og alle på vejene. Hold chauffører på de sikreste ruter med profes­sionel navigation. Spor benchmarks for flådesik­kerhed, som f.eks. køreadfærd og vedli­ge­hol­delse af køretøjer. Undgå ulykker og falske anmeldelser med dashcams til din flåde. Find ud af alt, du har brug for at vide om flådesik­ker­heds- og vedli­ge­hol­del­ses­styring her.


Se vores flådesik­ker­heds­løs­ninger

Dashcam til flåder

Dashcam til flåder

Få fuld indsigt i kritiske vejhæn­delser med vores AI-drevne dashcam- og GPS-sporing

Dæktryks­over­vågning

Dæktryks­over­vågning

Bidrag til en bedre vejsik­kerhed med 24/7-dækkontrol

Support til chaufførers trivsel

Webfleet Mobile
Support til chaufførers trivsel

Øg chauf­fø­rernes trivsel ved at sikre overhol­delse af reglerne om køretid

Gode råd til chauffører

OptiDrive 360 og Webfleet
Gode råd til chauffører

Giv dine chauffører flere muligheder med feedback og analyser i realtid

Digita­li­serede køretøj­s­ef­tersyn

Digita­li­serede køretøj­s­ef­tersyn

Gør de daglige eftersyn nemme med mobilappen, der forbinder dig til kontoret

Vedli­ge­hol­del­ses­ad­varsler for køretøjer

Vedli­ge­hol­del­ses­ad­varsler for køretøjer

Få øjeblik­kelige meddelelser om fejl på køretøjer, eller når et køretøj har brug for vedli­ge­hol­delse

Boost flådesik­ker­heden med Webfleet

Forbedr trafik­sik­ker­heden

For alle på vejene

Beskyt din flåde

Fra falske forsik­rings­an­mel­delser

Undgå ulykker

Og reducer uventede hændelser

Øg chaufførers trivsel

Sørg for, at alle chauffører er i god form

Tilbyd aktiv chauf­førco­a­ching

For at fremme sikker køreadfærd

Hold dig opdateret om vedli­ge­hol­delse af køretøjer

For at forhindre ikke-planlagt nedetid

Vigtige funktioner for flådesik­kerhed

Synlighed i realtid

Oprethold en sikker flåde med Webfleet Video, som integrerer optagelser fra dashcam med køredata, så du få det samlede billede i tilfælde af vejhæn­delser. Vores dashcam bruger AI-tek­nologi til at identi­ficere distraheret kørsel bag rattet, med notifi­ka­tioner i realtid til chauf­fø­rerne om at justere deres adfærd. Fremvis beviser mod falske anmeldelser med video on-demand for at beskytte dine chauffører.

Få mere at vide om Webfleet Video⁠
elbil chauffør cam50
lastbil fordæk

24/7-dækkontrol

Sikker bremsning og styring afhænger delvist af sunde lastbildæk. Hold det korrekte dæktryk og de rigtige tempe­ra­turer med Webfleet dæktryks­over­våg­nings­system (TPMS). Med TPMS identi­fi­cerer du dækved­li­ge­hol­del­ses­behov, før de bliver til sikker­heds­pro­blemer for din flåde – eller forårsager uventet og dyr nedetid.

Få mere at vide om Webfleet TPMS⁠

Support til chaufførers trivsel

Chauf­fø­rernes trivsel er afgørende for flådesik­ker­heden. Hold styr på resterende kørsels­tider og pauser. Webfleet registrerer automatisk kørsels­tider og sikrer stressfri overhol­delse. Desuden hjælper notifi­ka­tioner dig med at undgå potentielle overtræ­delser.

Få mere at vide om Resterende kørsels­tider og Fartskri­ver­løs­ninger.

Webfleet Mobile: flådesty­rings­appen
OptiDrive 360 og Webfleet

Indsigt i køreadfærd

Chauffører kan finde support i OptiDrive 360, som giver feedback om deres kørepræ­sta­tioner før, under og efter ture. OptiDrive 360 hjælper også flådechefer med at overvåge farlige vaner som f.eks. fartover­skri­delser og hårde opbrems­ninger og afgøre, om yderligere træning eller coaching vil være til gavn for chauffører.

Få mere at vide om OptiDrive 360⁠

Automa­ti­seret flåde­ved­li­ge­hol­delse

Køretøjer, der opfylder kravene til trafik­sik­kerhed er utvivlsomt sikrere køretøjer. Planlæg vedli­ge­hol­delses- og servi­ce­op­gaver baseret på antal kørte kilometer i realtid, motortimer eller tid. Når den bruges sammen med vores enheder til sporing af køretøj, advarer Webfleet dig om sikker­heds­pro­blemer, fra motor­pro­blemer til ulykker. Spar tid på køretøj­s­ef­tersyn med Vehicle Check App.

Få mere at vide om vedli­ge­hol­delse af køretøjer og Webfleet Vehicle Check

vedli­ge­hol­delse af køretøjer

Alt, hvad du har brug for at vide om flådesik­ker­heds- og vedli­ge­hol­del­ses­styring

Hvad er flådesik­kerhed?

0
Gå til indhold

Flådesik­kerhed handler om at forbedre trafik­sik­ker­heden, støtte chauf­fø­rernes trivsel og sikre flåde­ak­ti­verne. Flåder, der er seriøse med hensyn til sikkerhed, vil udvikle, gennemføre og måle en strategi for flådesik­kerhed. En omfattende strategi vil typisk omfatte handlinger i forhold til træning af chauffører, vedli­ge­hol­delse af køretøjer, opgave-/ruteplan­lægning, sikkerhed for aktiver og video­t­e­le­matik.

Hvorfor er flådesik­kerhed vigtig?

0
Gå til indhold

Tunge lastbiler deler offentlige veje med bilister. Derfor spiller flåder en vigtig rolle i forbindelse med trafik­sik­ker­heden. Ved at imple­mentere sikker­heds­pro­grammer kan flåder hjælpe med at forebygge ulykker og reducere nedetid for virksom­heder. En god flådesik­ker­heds­hi­storik vil føre til lavere forsik­rings­om­kost­ninger og bedre flådedrift. Sikkerhed for aktiver giver flåder en buffer i forhold til tyveri af last og hjælper dem med at stå godt i forhold til kunderne.

Hvordan kan Webfleet forbedre flådesik­ker­heden?

0
Gå til indhold

Webfleet kan hjælpe med at forbedre flådesik­ker­heden på flere måder. For det første giver dashcam til flåder den fulde kontekst af en trafik­hæn­delse og beskytter chauffører mod ukorrekte anmeldelser. Håndtering af chauf­fø­rernes trivsel er en anden måde at forbedre flådesik­ker­heden på. Vores løsning til fartskri­ve­rad­mi­ni­stration sikrer, at chauf­fø­rerne overholder arbejds­tids­be­stem­mel­serne og tager de pauser, de har brug for.

Hvilke løsninger tilbyder Webfleet til overvågning af flådesik­kerhed?

0
Gå til indhold

Webfleets overvåg­nings­løs­ninger kan hjælpe med at forbedre flådesik­ker­heden. Flåder bruger vores profes­sio­nelle naviga­tions­en­heder til at sikre, at chauf­fø­rerne kører på de sikreste veje. Vores dashcam til flåder er udstyret med AI-tek­nologi, som også identi­fi­cerer distraheret kørsel bag rattet. Vores Vehicle Check App strømliner daglige køretøj­s­ef­tersyn for flådechefer og chauffører, mens dækre­la­terede risici forhindres med Webfleets Dæktryks­over­våg­nings­system.

Hvilke virksom­heder drager fordel af flådesik­kerhed?

0
Gå til indhold

Alle virksom­heder, der driver en flåde, vil drage fordel af flådesik­ker­heds­styring. Et par eksempler kunne være transport- og logistik­virk­som­heder, flåder, der tilbyder last mile-le­vering, og timeba­serede servi­ceud­bydere som f.eks. bygge- og anlægs­virk­som­heder og blikkenslagere.

Hvad er flåde­ved­li­ge­hol­del­ses­styring?

0
Gå til indhold

Flådestyring refererer til planlægning, organi­sering og koordi­nering af aktiviteter, der hjælper med at holde køretøjer i køreklar stand. Flåde­ved­li­ge­hol­delse er et vigtigt aspekt inden for trafik­sik­kerhed og drift­s­ef­fek­ti­vitet.

Hvad omfatter flåde­ved­li­ge­hol­delse?

0
Gå til indhold

Flåde­ved­li­ge­hol­delse omfatter en række opgaver, der har til formål at sikre optimal effek­ti­vitet, sikkerhed og levetid for en flåde af køretøjer. En flådechef fører typisk tilsyn med disse opgaver, som omfatter regelmæssig planlagt vedli­ge­hol­delse, daglige køretøj­s­ef­tersyn, dokumen­tation og omkost­nings­styring.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.