Hvad er flådestyring?

Flåde­ved­li­ge­hol­delse er alle de processer, der holder flådens køretøjer i god stand, så de er så sikre og effektive som muligt. Korrekt flåde­ved­li­ge­hol­delse sikrer også, at alle køretøjer overholder de strenge lovkrav, der gælder for kommerciel transport.

Forebyg­gende foran­stalt­ninger til flåde­ved­li­ge­hol­delse

Forebyg­gende foran­stalt­ninger til flåde­ved­li­ge­hol­delse

Forebyg­gende foran­stalt­ninger til flåde­ved­li­ge­hol­delse

Den vigtigste del af vedli­ge­hol­delsen af flåden er at identi­ficere potentielle fremtidige problemer så tidligt som muligt. Dette kan minimere repara­tions­om­kost­nin­gerne samt risikoen for fejl eller ulykker i arbejds­tiden betydeligt. For altid at kunne holde styr på hvert enkelt køretøjs tilstand parres vedli­ge­hol­delse af flåden ofte med flådestyring, som registrerer og indsamler data fra alle dine køretøjer i realtid og viser alle disse data i dedikeret software.

En af de vigtigste fordele ved god vedli­ge­hol­delse af flåden er hastighed. Jo hurtigere du kan håndtere et problem, desto mere omkost­nings­ef­fektivt vil det være, og vedli­ge­hol­delse af flåden hjælper dig med at reagere og løse problemer hurtigere.

Hvilke virksom­heder har brug for vedli­ge­hol­delse af flåden?

Hvilke virksom­heder har brug for vedli­ge­hol­delse af flåden?

Hvilke virksom­heder har brug for vedli­ge­hol­delse af flåden?

Hvis din virksomhed anvender flere køretøjer, bør du tage flåde­ved­li­ge­hol­delse alvorligt. Følgende er gode eksempler på virksom­heder, der har brug for en pålidelig vedli­ge­hol­del­ses­proces for flåden.

  • Vognmænd: Hos et vognmands­firma gennemgår hvert køretøj en streng vedli­ge­hol­del­ses­proces mellem turene og skal spores og overvåges under lange ture.
  • Bilud­lej­nings­firmaer: Bilud­lej­nings­firmaer kræver ordentlig vedli­ge­hol­delse af flåden for at sikre, at hver ny kunde får en drifts­sikker bil, der overholder alle bestem­melser
  • Landbrugs­virk­som­heder: De forskellige erhvervs­kø­re­tøjer, der anvendes på gårde, kræver regelmæssig vedli­ge­hol­delse for at fungere effektivt.

Fordelene ved flåde­ved­li­ge­hol­delse

Fordelene ved flåde­ved­li­ge­hol­delse

Fordelene ved flåde­ved­li­ge­hol­delse

Flåde­ved­li­ge­hol­delse anvendes af mange forskellige virksom­heder over hele verden og af gode grunde: Når flåde­ved­li­ge­hol­delse anvendes korrekt, opvejer dens fordele langt den oprindelige, nødvendige investering.

Flåde­ved­li­ge­hol­delse kan reducere omkost­nin­gerne til repara­tioner drastisk, da hvert stykke udstyr og hvert køretøj i din flåde kan opnå betydeligt øget levetid med den rette vedli­ge­hol­delse. Det kan også reducere driftsom­kost­nin­gerne, især hvad angår lastbiler og luftfart. Endelig vil godt vedli­ge­holdte køretøjer løbe ind i langt færre problemer, når de skal igennem forskellige obliga­to­riske prøver og inspek­tioner.

wfs how to select an fms whitepaper

Gratis vejledning: Sådan vælger du den rette flådesty­rings­løsning til dig

wfs how to select an fms whitepaper

Du har nu set, hvor effektiv køretøj­st­e­le­matik er for firmaer med flåder, og vil gerne udnytte de fordele i din virksomhed? Godt! Men hvordan finder du den rette løsning til dig? Denne vejledning fortæller dig klart og tydeligt, hvordan du bedst forbereder dig på din søgning, de spørgsmål du skal stille leveran­dører, og den mest effektive måde at beregne, hvilken løsning der passer til dine behov.

Download hvidbog