Vad är vagnparks­un­derhåll?

Vagnparks­un­derhåll innebär alla de processer som håller din vagnparks fordon i gott fungerande skick, vilket säker­ställer att de är så säkra och effektiva som möjligt. Korrekt vagnparks­un­derhåll säker­ställer också att fordonen följer de strikta lokala bestäm­mel­serna inom området kommer­siella transporter.

Förebyg­gande åtgärder med vagnparks­un­derhåll

Förebyg­gande åtgärder med vagnparks­un­derhåll

Den viktigaste delen av underhåll av fordons­flottan är att identifiera potentiella framtida problem så tidigt som möjligt. Detta kan minimera repara­tions­kost­nader och risken för fel eller olyckor under arbetstid väsentligt. För att alltid kunna hålla reda på alla fordons skick kopplas vagnparks­un­derhåll ofta ihop med vagnparks­han­tering, vilket registrerar och samlar in data från alla dina fordon i realtid och visar alla dessa data i en enda programvara.

En av de huvud­sakliga fördelarna med bra vagnparks­un­derhåll är hastigheten. Ju snabbare du kan hantera ett problem, desto mer kostnads­ef­fektivt blir det, och vagnparks­un­derhåll hjälper dig att lösa problem snabbare.

Vilka företag behöver vagnparks­un­derhåll?

Vilka företag behöver vagnparks­un­derhåll?

Oavsett antalet fordon som ditt företag använder bör du ta vagnparks­un­derhåll på allvar. Följande är alla goda exempel på företag som behöver en pålitlig process för vagnparks­un­derhåll.

  • Lastbils­fö­retag: På lastbils­fö­retag genomgår alla fordon en omfattande under­hålls­process mellan resor och måste spåras och övervakas under långa resor.
  • Bilut­hyr­nings­fö­retag: Bilut­hyr­nings­fö­retag kräver korrekt vagnparks­un­derhåll för att garantera att alla nya kunder får en säker och fungerande bil som uppfyller alla regler
  • Lantbruks­fö­retag: Alla de olika nyttofordon som används i lantbruk kräver regelbundet vagnparks­un­derhåll för effektiv drift.

Fördelarna med vagnparks­un­derhåll

Fördelarna med vagnparks­un­derhåll

Vagnparks­un­derhåll används av många olika företag världen över, av goda skäl: när det används korrekt överstiger fördelarna de initiala investe­ringarna som krävs.

Vagnparks­un­derhåll kan minska repara­tions­kost­na­derna drastiskt, då livsspannet för all utrustning och varje fordon i vagnparken kan ökas betydligt med korrekt underhåll. Det kan också reducera drift­kost­nader, särskilt inom områdena lastbilar och flyg. Mycket färre problem kan uppstå för välun­der­hållna fordon att bli godkända i ett flertal obliga­to­riska tester och kontroller.

wfs how to select an fms whitepaper

Kostnadsfri guide: så väljer du rätt lösning för vagnparks­han­tering

wfs how to select an fms whitepaper

Nu vet du hur effektiv fordon­ste­le­matik är för företag med vagnparker och du vill få några av de fördelarna till ditt företag. Toppen! Men hur hittar du rätt lösning för dig? Guiden förklarar på klarspråk hur du bäst förbereder sig för sökandet, vilka frågor du ska ställa till leveran­tö­rerna och hur du på enklast och effektivast sätt räknar ut vilken lösning som passar dina behov.

Ladda ned dokumentet