Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Vagnparks­han­tering för passa­gerar­trans­port­tjänster

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Förbättra dina förares och passa­ge­rares säkerhet samt tjänsternas pålitlighet

Följ bestäm­melser

Webfleet Solutions

Följ bestäm­melser

Använd realtids­in­for­mation för att spåra hur många timmar förarna arbetar och deras återstående körtider. Ladda ner infor­ma­tionen från den digitala färdskri­varen med fjärr­styrning och använd WEBFLEET Tachograph Manager för att arkivera, analysera och bevisa att du följer gällande bestäm­melser. Du kan också använda den här infor­ma­tionen för att övervaka förarnas beteende och se till att passa­ge­rarna är säkra på vägen.

Skär ned på förseningar för passagerare

Webfleet Solutions

Skär ned på förseningar för passagerare

WEBFLEET kan minska förseningar avsevärt. Använd vårt spårnings­system för att uppdatera passa­ge­rarna med exakta förväntade ankomst­tider. Och våra förar­ter­mi­naler förser förarna med alternativa rutter för att undvika trafik och komma fram till desti­na­tionen tryggt och säkert på kortast möjliga tid.

Gör körningen säkrare

Webfleet Solutions

Gör körningen säkrare

WEBFLEET har Active Driver Feedback i fordonen som hjälper förarna att köra säkert och ekonomiskt. Och med digitala felkoder i realtid får du veta om något är fel med fordonet så att du kan agera snabbt och förhindra farliga situationer eller planera underhåll med minsta möjliga stille­ståndstid.

Fördelen med Webfleet Solutions

Kunder till 50.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

Webfleet Solutions

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

Du kan enkelt integrera WEBFLEET och våra partner­program i dina befintliga system för att förbättra CRM, ruttpla­nering och adres­sad­mi­nist­ration. Du kan också ansluta fasta och mobila kontroll­in­strument, till exempel däck- och tempe­ra­tur­sen­sorer, fordons­kon­troller och diagnos­tiska felkoder (DTC).

App Center

Optimera bräns­le­för­bruk­ningen med Webfleet Solutions och Bridgestone

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu