Vagnparks­han­tering för person­trans­port­fö­retag

Förbättra säkerheten, följ regelverken och undvik förseningar

Webfleet ger dig de verktyg du behöver för att bedriva verksam­heten på ett tillför­litligt, säkert och effektivt sätt. Med Webfleet-lösningen för vagnparks­han­tering kan du ha koll på regelverken och minska risken för förseningar, och dina förare kan köra säkert.

Fördelar:

Säkerställ att passagerare kommer fram säkert och i tid

Kontrollera bränsle- och under­hålls­kost­nader

Följ regelverk fort och enkelt

Hur kan Webfleet hjälpa din vagnpark med personbilar?

Följ bestäm­melser

Följ bestäm­melser

Följ bestäm­melser

Använd realtids­in­for­mation för att spåra hur många timmar förarna arbetar och deras återstående körtider. Ladda ner infor­ma­tionen från den digitala färdskri­varen med fjärr­styrning och använd Webfleet Tachograph Manager för att arkivera, analysera och bevisa att du följer gällande bestäm­melser. Du kan också använda den här infor­ma­tionen för att övervaka förarnas beteende och se till att passa­ge­rarna är säkra på vägen.

Skär ned på förseningar för passagerare

Skär ned på förseningar för passagerare

Skär ned på förseningar för passagerare

Webfleet kan minska förseningar avsevärt. Använd vårt spårnings­system för att uppdatera passa­ge­rarna med exakta förväntade ankomst­tider. Och våra förar­ter­mi­naler förser förarna med alternativa rutter för att undvika trafik och komma fram till desti­na­tionen tryggt och säkert på kortast möjliga tid.

Gör körningen säkrare

Gör körningen säkrare

Gör körningen säkrare

Webfleet har Active Driver Feedback i fordonen som hjälper förarna att köra säkert och ekonomiskt. Och med digitala felkoder i realtid får du veta om något är fel med fordonet så att du kan agera snabbt och förhindra farliga situationer eller planera underhåll med minsta möjliga stille­ståndstid.

Fördelen med Webfleet

Kunder till 60.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Optimera bräns­le­för­bruk­ningen med Webfleet och Bridgestone

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.