Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Förbättra dina förares och passagerares säkerhet samt tjänsternas pålitlighet

Följ bestämmelser

Följ bestämmelser

Använd realtidsinformation för att spåra hur många timmar förarna arbetar och deras återstående körtider. Ladda ner informationen från den digitala färdskrivaren med fjärrstyrning och använd WEBFLEET Tachograph Manager för att arkivera, analysera och bevisa att du följer gällande bestämmelser. Du kan också använda den här informationen för att övervaka förarnas beteende och se till att passagerarna är säkra på vägen.


Skär ned på förseningar för passagerare

Skär ned på förseningar för passagerare

WEBFLEET kan minska förseningar avsevärt. Använd vårt spårningssystem för att uppdatera passagerarna med exakta förväntade ankomsttider. Och våra förarterminaler förser förarna med alternativa rutter för att undvika trafik och komma fram till destinationen tryggt och säkert på kortast möjliga tid.


Gör körningen säkrare

Gör körningen säkrare

WEBFLEET har Active Driver Feedback i fordonen som hjälper förarna att köra säkert och ekonomiskt. Och med digitala felkoder i realtid får du veta om något är fel med fordonet så att du kan agera snabbt och förhindra farliga situationer eller planera underhåll med minsta möjliga stilleståndstid.

Fördelen med Webfleet Solutions

Kunder till 50.000

ISO 27001-certifiering

Partner nära dig

Branschledande forskning och utveckling

App Center

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

Du kan enkelt integrera WEBFLEET och våra partnerprogram i dina befintliga system för att förbättra CRM, ruttplanering och adressadministration. Du kan också ansluta fasta och mobila kontrollinstrument, till exempel däck- och temperatursensorer, fordonskontroller och diagnostiska felkoder (DTC).

Gå till WEBFLEET App Center 

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.