Grön och säker körning

Hjälper till att förbättra körbeteende och sänka bensin­för­bruk­ningen

WEBFLEET ger både vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören och förarna detaljerad information om körbeteende. Alla har möjlighet att vidta åtgärder före, under och efter varje resa. Se till att fordonen och förarna är gröna och säkra med WEBFLEET.

Funktioner för grön och säker körning

Hjälper till att förbättra körbe­te­endet

Vi utvecklade OptiDrive 360 för att hjälpa förarna att förbättra sitt körbeteende. Vi tillhan­da­håller ett av de mest kompletta sätten att löpande förbättra vagnparkens körpre­sta­tioner.

Med OptiDrive 360 kan dina team lära sig mer, få coachning, utvärdera och jämföra många körpre­sta­tions­in­di­ka­torer.

Förarna får direkt feedback och körre­kom­men­da­tioner medan de kör och WEBFLEET visar tydligt vilken bespa­rings­po­tential som finns för vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören.

Se hur WEBFLEET hjälper dig att förbättra förarnas körbeteende för vagnparken.

OptiDrive 360
Hjälper till att förbättra körbe­te­endet
Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp

Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp

Få både historisk och realtids­in­for­mation om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp. Upptäck trender och avvikelser i bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten på infopanelen och jämför kapaciteten över tid med bränsle- och koldi­ox­idrap­por­tering.

Våra LINK-en­heter för användning i bilen hämtar information från fordonet och presenterar den i WEBFLEET. Vi har en tillför­litlig lösning som passar dig, oavsett om du har personbilar, lätta kommer­siella fordon eller tunga trans­port­fordon.

Se till att fordonen är väl underhållna

Var försäkrad om att fordonen underhålls väl. Med WEBFLEET fordons­un­derhåll får du ett meddelande om ett fordon har diagnos­tiska problem. Och du kan planera under­hålls­upp­gifter baserat på information om körsträcka i realtid.

Fordons­un­derhåll
Se till att fordonen är väl underhållna
driver management for transport companies

Så håller du dina förare glada, hälsosamma och produktiva

driver management for transport companies

Få inblick i hur du kan rekrytera och hålla kvar förare, förbättra förarnas produk­ti­vitet och uppmuntra till psykiskt och mentalt välmående.

Ladda ned den KOSTNADSFRIA guiden

Miljövänlig körning: Viktiga fördelar

Minska kostnaderna

Miljövänlig körning är ett av de smartaste sätten att sänka bräns­le­kost­na­derna på.

Säkrare körning

Hjälper till att förbättra körbeteende och sänka bensin­för­bruk­ningen

Mindre koldioxid

Du kan sänka koldi­ox­id­ut­släppen med miljövänlig körning.

Gröna poäng

Bidrar till ditt åtagande att ta miljöansvar.

Optimera bräns­le­för­bruk­ningen med Webfleet Solutions och Bridgestone

WEBFLE­ET-rap­porter om miljövänlig körning

Bräns­le­för­bruk­nings­rapport

Kartlägg bräns­le­för­bruk­ningen för fordonen och upptäck ovanliga händelser.

ttb fuel consumption report
wf co2 report

CO2-rapport

Övervaka koldi­ox­id­ut­släppen med CO2-infor­mation om alla fordon och resor.

OptiDri­ve-rapport

Få insyn i förarnas körbeteende.

report optidrive360
ttb maintenance report

Under­hålls­rapport

Få ett meddelande när fordonen behöver underhåll.

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.