Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Grön och säker körning

Hjälper till att förbättra körbeteende och sänka bensin­för­bruk­ningen

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET ger både vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören och förarna detaljerad information om körbeteende. Alla har möjlighet att vidta åtgärder före, under och efter varje resa. Se till att fordonen och förarna är gröna och säkra med WEBFLEET.

Funktioner för grön och säker körning

Hjälper till att förbättra körbe­te­endet

Vi utvecklade OptiDrive 360 för att hjälpa förarna att förbättra sitt körbeteende. Vi tillhan­da­håller ett av de mest kompletta sätten att löpande förbättra vagnparkens körpre­sta­tioner.

Med OptiDrive 360 kan dina team lära sig mer, få coachning, utvärdera och jämföra många körpre­sta­tions­in­di­ka­torer.

Förarna får direkt feedback och körre­kom­men­da­tioner medan de kör och WEBFLEET visar tydligt vilken bespa­rings­po­tential som finns för vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören.

Se hur WEBFLEET hjälper dig att förbättra förarnas körbeteende för vagnparken.

OptiDrive 360
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp

Få både historisk och realtids­in­for­mation om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp. Upptäck trender och avvikelser i bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten på infopanelen och jämför kapaciteten över tid med bränsle- och koldi­ox­idrap­por­tering.

Våra LINK-en­heter för användning i bilen hämtar information från fordonet och presenterar den i WEBFLEET. Vi har en tillför­litlig lösning som passar dig, oavsett om du har personbilar, lätta kommer­siella fordon eller tunga trans­port­fordon.

Se till att fordonen är väl underhållna

Var försäkrad om att fordonen underhålls väl. Med WEBFLEET fordons­un­derhåll får du ett meddelande om ett fordon har diagnos­tiska problem. Och du kan planera under­hålls­upp­gifter baserat på information om körsträcka i realtid.

Fordons­un­derhåll
Webfleet Solutions

Miljövänlig körning: Viktiga fördelar

Minska kostnaderna

Miljövänlig körning är ett av de smartaste sätten att sänka bräns­le­kost­na­derna på.

Säkrare körning

Hjälper till att förbättra körbeteende och sänka bensin­för­bruk­ningen

Mindre koldioxid

Du kan sänka koldi­ox­id­ut­släppen med miljövänlig körning.

Gröna poäng

Bidrar till ditt åtagande att ta miljöansvar.

Optimera bräns­le­för­bruk­ningen med Webfleet Solutions och Bridgestone

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLE­ET-rap­porter om miljövänlig körning

Bräns­le­för­bruk­nings­rapport

Kartlägg bräns­le­för­bruk­ningen för fordonen och upptäck ovanliga händelser.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

CO2-rapport

Övervaka koldi­ox­id­ut­släppen med CO2-infor­mation om alla fordon och resor.

OptiDri­ve-rapport

Få insyn i förarnas körbeteende.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Under­hålls­rapport

Få ett meddelande när fordonen behöver underhåll.

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu