Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Grön och säker körning


Hjälper till att förbättra körbeteende och sänka bensinförbrukningen

WEBFLEET ger både vagnparksadministratören och förarna detaljerad information om körbeteende. Alla har möjlighet att vidta åtgärder före, under och efter varje resa. Se till att fordonen och förarna är gröna och säkra med WEBFLEET.

Hjälper till att förbättra körbeteendet

Hjälper till att förbättra körbeteendet

Vi utvecklade OptiDrive 360 för att hjälpa förarna att förbättra sitt körbeteende. Vi tillhandahåller ett av de mest kompletta sätten att löpande förbättra vagnparkens körprestationer.

Med OptiDrive 360 kan dina team lära sig mer, få coachning, utvärdera och jämföra många körprestationsindikatorer.

Förarna får direkt feedback och körrekommendationer medan de kör och WEBFLEET visar tydligt vilken besparingspotential som finns för vagnparksadministratören.

Se hur WEBFLEET hjälper dig att förbättra förarnas körbeteende för vagnparken.

OptiDrive 360 

Övervaka bränsleanvändning och koldioxidutsläpp

Övervaka bränsleanvändning och koldioxidutsläpp

Få både historisk och realtidsinformation om vagnparkens bränsleförbrukning och utsläpp. Upptäck trender och avvikelser i bränsleeffektiviteten på infopanelen och jämför kapaciteten över tid med bränsle- och koldioxidrapportering.

Våra LINK-enheter för användning i bilen hämtar information från fordonet och presenterar den i WEBFLEET. Vi har en tillförlitlig lösning som passar dig, oavsett om du har personbilar, lätta kommersiella fordon eller tunga transportfordon.


Se till att fordonen är väl underhållna

Se till att fordonen är väl underhållna

Var försäkrad om att fordonen underhålls väl. Med WEBFLEET fordonsunderhåll får du ett meddelande om ett fordon har diagnostiska problem. Och du kan planera underhållsuppgifter baserat på information om körsträcka i realtid.

Fordonsunderhåll 

Miljövänlig körning: Viktiga fördelar

Minska kostnaderna

Miljövänlig körning är ett av de smartaste sätten att sänka bränslekostnaderna på.

Säkrare körning

Hjälper dig att förbättra körbeteenden och hålla fordonen väl underhållna.

Mindre koldioxid

Du kan sänka koldioxidutsläppen med miljövänlig körning.

Gröna poäng

Bidrar till ditt åtagande att ta miljöansvar.


WEBFLEET-rapporter om miljövänlig körning

Bränsleförbrukningsrapport

Kartlägg bränsleförbrukningen för fordonen och upptäck ovanliga händelser.

Bränsleförbrukningsrapport

CO2-rapport

Övervaka koldioxidutsläppen med CO2-information om alla fordon och resor.

CO2-rapport

OptiDrive-rapport

Se hur säkra och miljömässigt ansvarsfulla förarna är.

OptiDrive-rapport

Underhållsrapport

Få ett meddelande när fordonen behöver underhåll.

Underhållsrapport

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.