Grön och säker körning

Hjälper till att förbättra körbeteende och sänka bensin­för­bruk­ningen

Grön och säker körning

Hjälper till att förbättra körbeteende och sänka bensin­för­bruk­ningen

Webfleet ger både vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören och förarna detaljerad information om körbeteende. Alla har möjlighet att vidta åtgärder före, under och efter varje resa. Se till att fordonen och förarna är gröna och säkra med Webfleet.

Funktioner för grön och säker körning

Hjälper till att förbättra körbe­te­endet

Vi utvecklade OptiDrive 360 för att hjälpa förarna att förbättra sitt körbeteende. Vi tillhan­da­håller ett av de mest kompletta sätten att löpande förbättra vagnparkens körpre­sta­tioner.

Med OptiDrive 360 kan dina team lära sig mer, få coachning, utvärdera och jämföra många körpre­sta­tions­in­di­ka­torer.

Förarna får direkt feedback och körre­kom­men­da­tioner medan de kör och Webfleet visar tydligt vilken bespa­rings­po­tential som finns för vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören.

Se hur Webfleet hjälper dig att förbättra förarnas körbeteende för vagnparken.

OptiDrive 360⁠
Hjälper till att förbättra körbe­te­endet
Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp

Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp

Få både historisk och realtids­in­for­mation om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp. Upptäck trender och avvikelser i bräns­le­ef­fek­ti­vi­teten på infopanelen och jämför kapaciteten över tid med bränsle- och koldi­ox­idrap­por­tering.

Våra LINK-en­heter för användning i bilen hämtar information från fordonet och presenterar den i Webfleet. Vi har en tillför­litlig lösning som passar dig, oavsett om du har personbilar, lätta kommer­siella fordon eller tunga trans­port­fordon.

Se till att fordonen är väl underhållna

Var försäkrad om att fordonen underhålls väl. Med Webfleet fordons­un­derhåll får du ett meddelande om ett fordon har diagnos­tiska problem. Och du kan planera under­hålls­upp­gifter baserat på information om körsträcka i realtid.

Fordons­un­derhåll⁠
Se till att fordonen är väl underhållna

Allt du behöver veta om ekokörning

Hur gör jag min vagnpark mer miljövänlig?

0
Hoppa till innehåll

Börja med att förstå din verksamhets behov och dynamik. Bör du göra mer för att minska vagnparkens koldi­ox­id­ut­släpp? Eller är det kanske dags att börja ersätta äldre fordon med eldrivna modeller? Analysera vad som kan göras omedelbart och vad som kräver mer långsiktiga åtaganden. Sedan kan du ta fram en åtgärdsplan för att göra vagnparken mer miljövänlig. Vill du komma igång snabbt? Utforska initiativet Green Your Fleet av Webfleet och Justdiggit.

Vad är en miljövänlig vagnparkspolicy?

0
Hoppa till innehåll

En miljövänlig vagnparkspolicy visar företagets hållbar­hets­re­la­terade mål och värden. Den beskriver även specifika mål som vagnparken jobbar mot. Policyn återspeglar miljöansvar och har konkreta åtgärder som alla inom företaget kan vidta. Miljövänlig körning är ofta en central del av policyn – att minska utsläppen är avgörande för trans­port­bran­schen.

Vad är en strategi för hållbar vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

En strategi för hållbarhet kombinerar vagnparks­han­tering och digitala lösningar. Genom att utnyttja aktuella och historiska data om bräns­le­för­brukning och CO2-utsläpp kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören se vad som kan göras för att förbättra hållbar­heten i företaget. Körstilen har betydelse för bräns­le­för­brukning och fordonens skick, så strategin bör omfatta program för att coacha och utbilda förare om miljövänlig körning.

Vad finns det för miljö­vänliga körsätt?

0
Hoppa till innehåll

Miljövänlig körning handlar om att köra på ett sätt som minskar bräns­le­för­bruk­ningen och CO2-utsläppen. Att använda farthållare för att hålla jämn hastighet på motorvägen är ett av de mest miljö­vänliga körsätten. Det är också effektivt att undvika kraftig accele­ration, minimera tomgångs­körning, använda så hög växel som möjligt och motorbromsa när det är säkert.

Ger ekokörning färre olyckor?

0
Hoppa till innehåll

Körning i lägre, mer miljö­vänliga hastigheter minskar risken för olyckor. Eftersom förarens reaktionstid och beteenden som inbromsning och styrning påverkas av hastigheten är ekokörning säkrare. Den mest miljö­vänliga hastigheten för personbilar och lätta yrkesfordon är 65 till 80 km/h (även om det kan variera mellan olika fordon).

driver management for transport companies

Så håller du dina förare glada, hälsosamma och produktiva

driver management for transport companies

Få inblick i hur du kan rekrytera och hålla kvar förare, förbättra förarnas produk­ti­vitet och uppmuntra till psykiskt och mentalt välmående.

Ladda ned den KOSTNADSFRIA guiden

Miljövänlig körning: Viktiga fördelar

Minska kostnaderna

Miljövänlig körning är ett av de smartaste sätten att sänka bräns­le­kost­na­derna på.

Säkrare körning

Hjälper till att förbättra körbeteende och sänka bensin­för­bruk­ningen

Mindre koldioxid

Du kan sänka koldi­ox­id­ut­släppen med miljövänlig körning.

Gröna poäng

Bidrar till ditt åtagande att ta miljöansvar.

Optimera bräns­le­för­bruk­ningen med Webfleet och Bridgestone

Webfleet-rapporter om miljövänlig körning

Bräns­le­för­bruk­nings­rapport

Kartlägg bräns­le­för­bruk­ningen för fordonen och upptäck ovanliga händelser.

ttb fuel consumption report
wf co2 report

CO2-rapport

Övervaka koldi­ox­id­ut­släppen med CO2-infor­mation om alla fordon och resor.

OptiDri­ve-rapport

Få insyn i förarnas körbeteende.

report optidrive360
ttb maintenance report

Under­hålls­rapport

Få ett meddelande när fordonen behöver underhåll.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.