Webfleet EV Transition Tool

Det smarta sättet att gå över till elfordon

Använd dina data till att gå över till elfordon för vagnparken på ett enkelt sätt. Du kan använda Webfleet EV Transition Tool till att enkelt identifiera vilka fordon i vagnparken du kan byta mot elfordon och beräkna dina bränsle- och koldi­ox­id­be­spa­ringar. Få en uppskattning av den totala ägande­kost­naden, information om rekom­men­da­tioner för bästa elfor­dons­mo­deller för dina dagliga körsträcka som du kan använda till att vidta åtgärder, tips om vilken laddnings­in­fra­struktur du behöver för att gå över till elfordon och information om lösningar som tillhan­da­hålls av vårt partner­nätverk.

Du kan använda EV Transition Tool från Webfleet till att

Få en snabb översikt över vilka fordon du kan byta mot elfordon

Identifiera vilka fordon i vagnparken du kan byta mot elfordon och beräkna koldioxid- och bräns­le­be­spa­ringarna

Anpassad ägande­kostnad

Använd data för din vagnpark till att uppskatta ägande­kost­naden

Planera laddnings­in­fra­struk­turen

Få information om hur många laddnings­punkter du behöver och var du ska installera dem

Rapport i din takt

Följ de guidade frågorna för att anpassa analysen efter ditt företag

Information om elfor­dons­mo­deller

Visa priser för och modeller som är tillgängliga i ditt land

Offert från våra partner

Få en offert på laddare, instal­la­tions­tjänster och andra lösningar från föredragna partner i vårt nätverk

Huvude­gen­skaper för Webfleet EV Transition Tool

Beräkna dina koldioxid- och bräns­le­be­spa­ringar

Kontrollera vilka bränsle- och koldi­ox­id­be­spa­ringar du kan uppnå genom att gå över till elfordon. Få en exakt beräkning baserat på din faktiska bräns­le­för­brukning och historisk körsträcka för vagnparken.

ev transition tool co2
ev transition tool tco

Omfattande ägande­kost­nads­upp­skattning

Visa en snabb översikt över din potential för att gå över till elfordon. Förstå den ekonomiska effekten och få information om möjliga besparingar och beräknade investe­ringar för att gå över till elfordon på en enda skärm.

Få information om lämpliga elfordon för verksam­heten

För alla fordon du kan byta kan du utforska en mängd olika modeller från ledande varumärken som är tillgängliga i ditt land. Jämför fordons­räckvidd, batte­ristorlek och energi­för­brukning baserat på dina normala körsträckor. Kontrollera genom­snittliga fordons­pri­serna och beräkna din kritiska punkt på ett enkelt sätt.

ev transition tool vehicle data
ev transition tool charger recommendation

Få information om din laddnings­in­fra­struktur

Identifiera punkter på kartan där dina fordon står parkerade under längre perioder, visa närmaste allmänt tillgängliga laddare i områdena och få rekom­men­da­tioner om var du bör installera dina laddare. Få information om beräknat antal laddnings­punkter som krävs för att gå över till elfordon baserat på vagnparks­stor­leken.

Direk­tof­ferter från leveran­törer

Vill du få offerter på laddare och instal­la­tions­tjänster från våra branschle­dande partner? Välj om du vill dela ditt resultat med en föredragen leverantör i vårt omfattande partner­nätverk med ett enda klick.

ev transition tool partner list

Våra partner för elfor­dons­tjänster

Bli elfor­donspartner

Öka dina intäkter genom att marknadsföra dig i EV Transition Tool

Få offert­för­fråg­ningar från våra kunder och bli del av vårt elfor­donspart­ner­program med ledande varumärken som hjälper till med att gå över till elfordon.

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress
Detta fält är obliga­to­riskt.

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Vad våra kunder säger

Webfleet var avgörande för vilka teknikers bilar som gick över till el och när vi skulle sätta igång.
Henning Knudsen, Direktör för service och support, Konica Minolta

Boka ett samtal med en elfor­dons­expert

Är du osäker på vilka av dina förbrän­nings­mo­tor­fordon du kan byta mot elfordon på ett kostnads­ef­fektivt sätt?

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.