Narzędzie migracji na pojazdy elektryczne firmy Webfleet

Inteli­gentny sposób na przepro­wa­dzenie elektry­fi­kacji

Łatwo zaplanuj elektry­fi­kację floty dzięki dostępowi do jej danych. Narzędzie migracji na pojazdy elektryczne firmy Webfleet z łatwością ustala, które pojazdy floty należy zastąpić modelami elektrycznymi i szacuje oszczęd­ności na paliwie oraz możliwości obniżenia emisji CO2. Oszacuj całkowity koszt posiadania (TCO), uzyskaj dostęp do przydatnych informacji dotyczących poleceń najlepiej dopaso­wanych do dziennego przebiegu modeli pojazdów elektrycznych, wskazówek dotyczących infra­struktury ładowania wymaganej do przepro­wa­dzenia elektry­fi­kacji oraz rozwiązań zapew­nianych przez naszą sieć partnerów.

Zalety narzędzia migracji na pojazdy elektryczne firmy Webfleet

Krótkie stresz­czenie dotyczące potencjału pojazdów elektrycznych

Z łatwością ustal, które pojazdy można zastąpić modelami elektrycznymi i oszacuj możliwości obniżenia emisji CO2 oraz oszczęd­ności na paliwie

Sperso­na­li­zowany całkowity koszt posiadania (TCO)

Oszacuj całkowity koszt posiadania, korzystając z danych floty

Rozplanuj infra­strukturę ładowania

Dowiedz się, jaka jest wymagana liczba punktów ładowania i gdzie je zainsta­lować

Raport o indywi­du­alnych postępach w elektry­fi­kacji

Dzięki odpowiednim pytaniom dostosujesz analizę do potrzeb firmy

Informacje o modelach pojazdów elektrycznych

Sprawdź ceny i rzeczywistą ofertę modeli samochodów elektrycznych dostępnych w Twoim kraju

Wycena od naszych partnerów

Uzyskaj wycenę ładowarek, usług insta­la­cyjnych i innych rozwiązań od prefe­ro­wanych partnerów z naszej sieci

Kluczowe funkcje narzędzia migracji na pojazdy elektryczne firmy Webfleet

Oszacuj możliwości obniżenia emisji CO2 oraz oszczęd­ności na paliwie

Przekonaj się, ile wyniosą Twoje oszczęd­ności na paliwie oraz jakie będą możliwości obniżenia emisji CO2, jeśli przepro­wa­dzisz elektry­fi­kację. Uzyskaj dokładne oszacowanie na podstawie rzeczy­wi­stego zużycia paliwa i archi­walnych informacji o przebiegu floty.

ev transition tool co2
ev transition tool tco

Kompleksowy wgląd w całkowity koszt posiadania

Przejrzyj krótkie podsu­mo­wanie dotyczące potencjału przepro­wa­dzenia elektry­fi­kacji Twojej floty. Uzyskaj wgląd we wpływ tego przed­się­wzięcia na finanse firmy, dowiedz się o możliwych oszczęd­no­ściach oraz szacowanych inwesty­cjach związanych z migracją, a wszystko to na jednym ekranie.

Dowiedz się o pojazdach elektrycznych dopaso­wanych do potrzeb Twojej firmy

W przypadku pojazdów, które można wymienić, masz dostęp do szerokiej gamy modeli od wiodących marek w Twoim kraju. Biorąc pod uwagę standardowy przebieg floty, możesz porównać rzeczywisty zasięg pojazdów, pojemność ich akumu­la­torów oraz zużycie energii. Sprawdź średnie ceny pojazdów i z łatwością oblicz próg rentowności.

ev transition tool vehicle data
ev transition tool charger recommendation

Uzyskaj informacje na temat infra­struktury ładowania

Znajdź na mapie punkty, w których pojazdy są parkowane przez dłuższy czas, sprawdź położenie najbliż­szych publicznych ładowarek na tym obszarze i uzyskaj zalecenia, gdzie zainsta­lować prywatne ładowarki. Poznaj szacowaną liczbę punktów ładowania wymaganą do przepro­wa­dzenia elektry­fi­kacji określoną na podstawie rozmiaru floty.

Bezpo­średnia wycena od dostawców

Czy potrze­bujesz wyceny ładowarek lub usług insta­la­cyjnych od naszych wiodących w branży partnerów? Podziel się wynikami z prefe­ro­wanym dostawcą z naszej rozległej sieci partnerów za pomocą jednego kliknięcia.

ev transition tool partner list

Zaufani partnerzy oferujący usługi dla pojazdów elektrycznych

Zostań partnerem z zakresu pojazdów elektrycznych

Zwiększ przychody, promując swoją ofertę w narzędziu migracji na pojazdy elektryczne

Odbieraj prośby o wycenę od naszych klientów i zostań uczest­nikiem programu dla partnerów z zakresu pojazdów elektrycznych, w którym znane marki wspierają elektry­fi­kację.

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail
Pole obowiazkowe.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Co mówią nasi klienci

Oszczędność czasu i sprawne zarządzanie flotą EV dzięki Webfleet
Marcin Krysinski, Chairman, Mihiderka

Umów się na rozmowę z ekspertem ds. pojazdów elektrycznych

Nie wiesz, które z pojazdów spalinowych w Twojej flocie można zastąpić pojazdami elektrycznymi w ekonomiczny sposób?

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.