Punkt ładowania pojazdów elektrycznych

Jeśli dopiero stawiasz pierwsze kroki w świecie elektro­mo­bil­ności, pewnie zasta­na­wiasz się, jak działają punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Ten krótki przewodnik pomoże Ci zrozumieć podstawy tego zagadnienia i zdecydować, czy warto przepro­wadzić elektry­fi­kację floty.

Większość pojazdów elektrycznych jest zasilana bateriami litowo­-jo­nowymi. Punkt ładowania pojazdów elektrycznych to maszyna, która ładuje te baterie energią elektryczną. W miarę wzrostu popular­ności pojazdów elektrycznych wdrażana jest nowa infra­struktura przezna­czona do ich ładowania.

Typy punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Ładowanie samochodów elektrycznych

Typy punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Ładowanie pojazdów elektrycznych odbywa się przez gniazda sieciowe lub dedykowane stacje ładowania. Istnieją trzy główne typy punktów ładowania pojazdów elektrycznych:

Domowe punkty ładowania samochodów elektrycznych

 • Kierowcy, którzy nie korzystają ze swoich pojazdów w nocy, mogą zainsta­lować dedykowane punkty ładowania pojazdów elektrycznych u siebie w domu.

Firmowe punkty ładowania

 • Firmy korzy­stające z flot elektrycznych mogą zainsta­lować punkty ładowania pojazdów elektrycznych w swoich placówkach.

Publiczne punkty ładowania

 • Publiczne punkty ładowania można często znaleźć na terenie parkingów publicznych, centrów handlowych, super­mar­ketów lub stacji serwisowych.
 • Zawodowi kierowcy korzy­stający z pojazdów elektrycznych, którzy pokonują długie trasy, mogą ładować pojazdy w takich punktach między jedną trasą a drugą.

Jak działa punkt ładowania pojazdów elektrycznych?

Jak działa ładowanie samochodów elektrycznych?

Jak działa punkt ładowania pojazdów elektrycznych?

 • Ładowanie odbywa się przez podłączenie pojazdu elektrycznego do punktu ładowania za pomocą kabla.
 • W zależności od typu gniazda lub prędkości ładowania pojazd może wymagać użycia własnego kabla do podłączenia do punktu ładowania.
 • Szybkie ładowarki są już wyposażone w kable.

Ile zajmuje pełne naładowanie pojazdu elektrycznego w punkcie ładowania?

Ile ładuje się samochód elektryczny?

Ile zajmuje pełne naładowanie pojazdu elektrycznego w punkcie ładowania?

Ilość czasu potrzebna do pełnego naładowania pojazdu elektrycznego zależy od pojemności jego baterii, pogody i szybkości ładowania zapewnianej przez dany punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Większe baterie ładują się dłużej. Niska temperatura otoczenia może spowolnić proces ładowania. W przypadku publicznych punktów ładowania prędkość ładowania może być niższa w godzinach szczytu.

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych mają cztery typy prędkości ładowania:

Wolne ładowanie pojazdu

 • Czas ładowania: od 6 do 12 godzin.
 • Moc znamionowa: do 3 kilowatów (kW).
 • Ta prędkość ładowania jest zwykle stosowana w przypadku ładowania przez noc.
Przejdź do zawartości

Szybkie ładowanie pojazdu

 • Czas ładowania: od 3 do 7 godzin.
 • Moc znamionowa: od 7 kW do 22 kW.
 • Ta prędkość ładowania jest zwykle stosowana w publicznych punktach ładowania pojazdów elektrycznych.

Bardzo szybkie ładowanie pojazdu

 • Czas ładowania: od 0,5 do 1 godziny
 • Moc znamionowa: od 43 kW.
 • Ta prędkość ładowania działa wyłącznie w przypadku pojazdów elektrycznych obsłu­gu­jących bardzo szybkie ładowanie.

Ultra­szybkie ładowanie pojazdu

 • Czas ładowania: mniej niż 30 minut
 • Moc znamionowa: od 150kW do 350kW.
 • Ta prędkość ładowania działa wyłącznie w przypadku pojazdów elektrycznych obsłu­gu­jących ultra­szybkie ładowanie.

Gdzie można znaleźć publiczne punkty ładowania pojazdów elektrycznych?

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych

Gdzie można znaleźć publiczne punkty ładowania pojazdów elektrycznych?

 • Według danych na dzień 1 kwietnia 2021 r. na terenie Wielkiej Brytanii znajdują się 22 tys. publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych1, z czego 4259 z nich obsługuje bardzo szybkie ładowanie.
 • Na terenie Europy znajduje się 250 tys. publicznych punktów ładowania obsłu­gu­jących wolne ładowanie i 38 tys. obsłu­gu­jących szybkie ładowanie2.
 • Terminale kierowcy PRO od Webfleet mają załadowane informacje o lokalizacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Pokazują one kierowcom lokalizacje punktów ładowania pojazdów elektrycznych na terenie ponad 50 krajów w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Czy korzystanie z publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych jest bezpłatne?

Czy za ładowanie samochodu elektrycznego się płaci?

Czy korzystanie z publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych jest bezpłatne?

 • W niektórych krajach obowiązują przepisy zapew­niające np. bezpłatny dostęp do publicznych punktów ładowania na terenach miejskich.
 • Inne punkty ładowania pojazdów elektrycznych wymagają uiszczenia opłaty za godzinę lub za sesję ładowania.
 • Do korzystania z publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych może być potrzebna przepustka. Kierowcy mogą również być zobowiązani do uiszczenia standar­dowej opłaty za parking, jeśli takowa obowiązuje w danym miejscu.
 • Taryfy dla ładowania bardzo szybkiego i ultra­szyb­kiego są zwykle wyższe i mogą się różnić w zależności od operatora.

Czy można zainsta­lować punkty ładowania pojazdów elektrycznych dla własnej floty?

Punkty ładowania aut elektrycznych

Czy można zainsta­lować punkty ładowania pojazdów elektrycznych dla własnej floty?

Jeśli planujesz wdrożyć pojazdy elektryczne w swoje flocie, warto rozważyć instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych w placówkach firmy.

Brytyjska organizacja Office for Zero Emission Vehicles (OZEV) oferuje firmom dotacje rządowe na instalację punktów ładowania. Organizacja Workplace Charging Scheme (WCS)3 zapewnia wsparcie finansowe dla organizacji, które spełniają określone kryteria. Instalacja punktów ładowania pojazdów elektrycznych musi zostać przepro­wa­dzona przez certy­fi­ko­wanego dostawcę.

prepare to plug in

Pojazdy elektryczne i floty komercyjne

prepare to plug in

Zasta­na­wiasz się, co wdrożenie pojazdów elektrycznych oznacza dla flot komer­cyjnych oraz jak telematyka może pomóc w tym procesie?

Pobierz pełną wersję przewodnika

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.