Oplaad­punten voor elektrische voertuigen

Als de wereld van de e-mobi­liteit nieuw voor u is, vraagt u zich vast af hoe laadpunten voor elektrische voertuigen werken. Deze gids leert u de basics terwijl u onderzoekt of een overstap op elektrische voertuigen een goede keuze is voor uw wagenpark.

De meeste elektrische auto's worden aangedreven door lithi­um-i­onaccu's. Een EV-laadpunt is een apparaat dat deze accu's oplaadt. Nu er steeds meer EV's op de weg rijden, wordt er een nieuwe laadin­fra­structuur ontwikkeld om deze toename bij te kunnen houden.

Soorten EV-laad­punten

Soorten EV-laad­punten

Soorten EV-laad­punten

EV's worden meestal opgeladen via het stopcontact of speciale laadpunten. De drie belang­rijkste soorten laadpunten voor elektrische voertuigen zijn:

Thuis­laad­punten

 • Bestuurders die hun voertuig 's nachts thuis hebben staan, kunnen gebruik­maken van een speciaal EV-laadpunt dat bij hen thuis is geïnstal­leerd.

Bedrijf­s­laad­punten

 • Bedrijven met een elektrisch wagenpark hebben mogelijk op hun eigen terrein laadpunten voor elektrische voertuigen.

Publieke laadpunten

 • U vindt openbare laadpunten vaak op openbare parkeer­plaatsen, bij winkel­centra, super­markten of benzi­ne­sta­tions.
 • Beroeps­chauf­feurs met een EV die lange ritten maken, zijn mogelijk afhankelijk van publieke laadpunten om hun voertuig onderweg op te laden.

Hoe werkt een laadpunt voor elektrische voertuigen?

Hoe werkt een oplaadpunt voor elektrische voertuigen?

Hoe werkt een laadpunt voor elektrische voertuigen?

 • Om een elektrisch voertuig op te laden, sluit u een kabel aan tussen het elektrische voertuig en het laadpunt.
 • Afhankelijk van het type aansluiting of de laadsnelheid moeten voertuigen soms hun eigen kabel hebben voor aansluiting op het oplaadpunt.
 • Snellaad­punten hebben vaste kabels.

Hoe lang duurt het opladen bij een EV-laadpunt?

Hoe lang duurt het opladen bij een EV-laadpunt?

Hoe lang duurt het opladen bij een EV-laadpunt?

Hoelang het duurt om een EV op te laden is afhankelijk van de accugrootte, het weer en de snelheid van het laadpunt. Grotere accu's moeten langer worden geladen, en bij kouder weer kan de laadsnelheid lager zijn. De laadsnelheid bij publieke laadpunten kan wisselen en kan bijvoor­beeld lager zijn tijdens piekuren.

Laadpunten voor elektrische voertuigen zijn er met vier laadsnel­heden:

Langzaam

 • Laadtijd: 6-12 uur.
 • Vermogen: max. 3 kilowatt (kW).
 • Deze laadsnelheid wordt meestal gebruikt voor 's nachts opladen.
Naar content gaan

Gemiddeld

 • Laadtijd: 3-7 uur.
 • Vermogen: 7-22 kW.
 • De meeste publieke laadpunten hebben deze laadsnelheid.

Snel

 • Laadtijd: 0,5-1 uur
 • Vermogen: 43 kW+.
 • Deze laadsnelheid werkt alleen bij EV's die snelladen onder­steunen.

Supersnel

 • Laadtijd: minder dan 30 minuten
 • Vermogen: 150-350 kW.
 • Deze laadsnelheid werkt alleen bij EV's die super­snel­laden onder­steunen.

Waar vindt u publieke oplaad­punten voor elektrische voertuigen?

Waar vindt u publieke oplaad­punten voor elektrische voertuigen?

Waar vindt u publieke oplaad­punten voor elektrische voertuigen?

 • Sinds 1 april 2021 zijn er meer dan 22.000 publieke laadpunten in het VK1, waarvan meer dan 4259 snelladers.
 • Er zijn meer dan 250.000 langzame publieke laadpunten en 38.000 snelle publieke EV-laad­punten in Europa2.
 • De PRO Driver Terminals van Webfleet hebben kaarten met daarop EV-laad­punten. Hierop kunnen bestuurders de locaties van laadpunten voor elektrische voertuigen in meer dan vijftig landen in Europa, Noord-A­merika, Zuid-A­merika, het Midden-Oosten en Azië vinden.

Zijn publieke EV-laad­punten gratis?

Zijn publieke EV-laad­punten gratis?

Zijn publieke EV-laad­punten gratis?

 • In sommige landen is hiervoor nationaal beleid en kan bijvoor­beeld gratis bij publieke laadpunten in stedelijke gebieden worden opgeladen.
 • Voor andere EV-laad­punten moet per uur of per laadsessie worden betaald.
 • U heeft mogelijk een pas nodig om uw EV bij een publiek laadpunt te kunnen opladen. Indien van toepassing moeten bestuurders ook de standaard parkeer­ta­rieven betalen.
 • De tarieven voor snel- en super­snel­laden liggen vaak hoger en kunnen per aanbieder verschillen.

Kunt u laadpunten voor elektrische voertuigen installeren voor uw wagenpark?

Eigen EV-laad­punten

Kunt u laadpunten voor elektrische voertuigen installeren voor uw wagenpark?

Als u EV's aan uw wagenpark wilt toevoegen, is het installeren van EV-laad­punten op uw bedrijfs­terrein het overwegen waard.

De Office for Zero Emission Vehicles (OZEV) in het VK biedt overheids­sub­sidies om bedrijven te helpen laadpunten te installeren. De Workplace Charging Scheme (WCS)3 biedt financiële onder­steuning voor organi­saties die aan specifieke criteria voldoen. De installatie van laadpunten moet worden uitgevoerd door een gecer­ti­fi­ceerde laadpun­taan­bieder.

prepare to plug in

EV's en commerciële wagenparken

prepare to plug in

Benieuwd wat EV's voor commerciële wagenparken betekenen en hoe telematica kan helpen?

Download de volledige gids

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.