Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie

Maak slimme beslis­singen met uitgebreide rapporten

Analyseer en bereik meer met wagen­par­kop­ti­ma­li­satie van Webfleet. Het dashboard en de rapporten van Webfleet geven uitgebreide en realtime informatie over uw voertuigen, zodat u direct de touwtjes in handen krijgt. Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie was nog nooit zo makkelijk.

Functies voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie

Overzich­te­lijke KPI's

Webfleet wagen­par­kop­ti­ma­li­satie biedt directe toegang tot de KPI's die u helpen uw wagenpark in realtime te optima­li­seren. Indicatoren voor service, produc­ti­viteit en brandstof kunnen naar wens worden aangepast zodat u trends kunt spotten, uw prestaties kunt benchmarken en verbe­ter­punten kunt identi­fi­ceren.

Overzich­te­lijke KPI's voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie
Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie met Webfleet-rap­porten

Meer inzicht

Met de geavan­ceerde rappor­ta­ge­mo­ge­lijk­heden van Webfleet kunt u de prestaties van uw wagenpark optima­li­seren. U vindt de meest uitgebreide reeks kant-en-klare rapporten die gedetail­leerde inzichten bieden in de activi­teiten van individuen en het wagenpark. Met aangepaste rapporten kunt u de informatie vinden die uw bedrijf op dat moment nodig heeft. Rapporten kunnen op geplande momenten automatisch worden gegenereerd of naar wens worden gedownload.

Meer informatie over Webfleet-rapporten⁠

Blijf continu op de hoogte

Wanneer een orderstatus verandert, of wanneer voertuigen onderhoud nodig hebben of wanneer vooraf ingestelde geozones wordt in- of uitgereden, toont Webfleet direct meldingen op uw dashboard.

Orderstatus melding in Webfleet dashboard

Alles wat u moeten weten over wagen­par­kop­ti­ma­li­satie

Wat is wagen­par­kop­ti­ma­li­satie?

0
Naar content gaan

Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie combineert fleet manage­ment-vaar­dig­heden met digitale oplossingen om werkpro­cessen te vereen­vou­digen, opera­ti­onele kosten te verlagen, de produc­ti­viteit te verhogen en de verkeers­vei­ligheid te verbeteren. Met wagen­par­kop­ti­ma­li­satie profiteert u optimaal van historische en realtime gegevens, zodat u meer inzicht krijgt in uw bedrijf en sneller betere beslis­singen kunt nemen. Hierbij wordt telematica met fleet manage­ment-software geïnte­greerd.

Waarom zou ik mijn wagenpark moeten optima­li­seren?

0
Naar content gaan

Volledige controle over uw activi­teiten is een duidelijk voordeel. Het optima­li­seren van uw wagenpark voorkomt omslachtig papierwerk en handmatige taken. U kunt voertuig­on­derhoud, naleving, route­planning en rijtijden vanaf één dashboard managen. Met een geïnte­greerde fleet manage­ment-op­lossing kunt u specifieke KPI's voor uw bedrijf volgen, van brand­stof­ver­bruik en verwachte levertijden tot verkeers­vei­ligheid.

Hoe kan ik mijn wagenpark optima­li­seren?

0
Naar content gaan

Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie draait om efficiëntie: de kosten verlagen en tegelij­kertijd de produc­ti­viteit verhogen. Door optimaal gebruik te maken van uw bedrijfs­ge­gevens kunt u uw wagenpark optima­li­seren. Met een digitaal fleet manage­ment-systeem voorkomt u dat u handmatig door enorme hoeveel­heden gegevens moet bladeren. Hierdoor kunt u sneller en eenvoudiger inzichten opdoen. Zeg vaarwel tegen tijdrovende admini­stratie en richt u op grotere taken zoals het plannen van slimmere routes en het coachen van bestuurders om zuiniger en veiliger te rijden.

Verlaag uw kosten

De voordelen van wagen­par­kop­ti­ma­li­satie met Webfleet:

Meer inzicht

Leg resultaten vast en bewijs uw prestaties.

Aantoonbare prestaties

Bekijk in één oogopslag de KPI's en prestaties van uw wagenpark.

Directe meldingen

Blijf op de hoogte, waar u ook bent.

Maak slimme beslis­singen met uitgebreide rapporten

Neem effectieve beslis­singen op basis van realtime informatie en maak uw bedrijf efficiënter.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.