Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie

Maak slimme beslis­singen met uitgebreide rapporten

Analyseer en bereik meer met wagen­par­kop­ti­ma­li­satie van Webfleet. Het dashboard en de rapporten van Webfleet geven uitgebreide en realtime informatie over uw voertuigen, zodat u direct de touwtjes in handen krijgt. Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie was nog nooit zo makkelijk.

Functies voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie

Overzich­te­lijke KPI's

Webfleet wagen­par­kop­ti­ma­li­satie biedt directe toegang tot de KPI's die u helpen uw wagenpark in realtime te optima­li­seren. Indicatoren voor service, produc­ti­viteit en brandstof kunnen naar wens worden aangepast zodat u trends kunt spotten, uw prestaties kunt benchmarken en verbe­ter­punten kunt identi­fi­ceren.

Overzich­te­lijke KPI's voor wagen­par­kop­ti­ma­li­satie
Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie met Webfleet-rap­porten

Meer inzicht

Met de geavan­ceerde rappor­ta­ge­mo­ge­lijk­heden van Webfleet kunt u de prestaties van uw wagenpark optima­li­seren. U vindt de meest uitgebreide reeks kant-en-klare rapporten die gedetail­leerde inzichten bieden in de activi­teiten van individuen en het wagenpark. Met aangepaste rapporten kunt u de informatie vinden die uw bedrijf op dat moment nodig heeft. Rapporten kunnen op geplande momenten automatisch worden gegenereerd of naar wens worden gedownload.

Meer informatie over Webfleet-rapporten⁠

Blijf continu op de hoogte

Wanneer een orderstatus verandert, of wanneer voertuigen onderhoud nodig hebben of wanneer vooraf ingestelde geozones wordt in- of uitgereden, toont Webfleet direct meldingen op uw dashboard.

Orderstatus melding in Webfleet dashboard

Alles wat u moeten weten over wagen­par­kop­ti­ma­li­satie

Wat is wagen­par­kop­ti­ma­li­satie?

0
Naar content gaan

Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie combineert fleet manage­ment-vaar­dig­heden met digitale oplossingen om werkpro­cessen te vereen­vou­digen, opera­ti­onele kosten te verlagen, de produc­ti­viteit te verhogen en de verkeers­vei­ligheid te verbeteren. Met wagen­par­kop­ti­ma­li­satie profiteert u optimaal van historische en realtime gegevens, zodat u meer inzicht krijgt in uw bedrijf en sneller betere beslis­singen kunt nemen. Hierbij wordt telematica met fleet manage­ment-software geïnte­greerd.

Waarom zou ik mijn wagenpark moeten optima­li­seren?

0
Naar content gaan

Volledige controle over uw activi­teiten is een duidelijk voordeel. Het optima­li­seren van uw wagenpark voorkomt omslachtig papierwerk en handmatige taken. U kunt voertuig­on­derhoud, naleving, route­planning en rijtijden vanaf één dashboard managen. Met een geïnte­greerde fleet manage­ment-op­lossing kunt u specifieke KPI's voor uw bedrijf volgen, van brand­stof­ver­bruik en verwachte levertijden tot verkeers­vei­ligheid.

Hoe kan ik mijn wagenpark optima­li­seren?

0
Naar content gaan

Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie draait om efficiëntie: de kosten verlagen en tegelij­kertijd de produc­ti­viteit verhogen. Door optimaal gebruik te maken van uw bedrijfs­ge­gevens kunt u uw wagenpark optima­li­seren. Met een digitaal fleet manage­ment-systeem voorkomt u dat u handmatig door enorme hoeveel­heden gegevens moet bladeren. Hierdoor kunt u sneller en eenvoudiger inzichten opdoen. Zeg vaarwel tegen tijdrovende admini­stratie en richt u op grotere taken zoals het plannen van slimmere routes en het coachen van bestuurders om zuiniger en veiliger te rijden.

Verlaag uw kosten

De voordelen van wagen­par­kop­ti­ma­li­satie met Webfleet:

Meer inzicht

Leg resultaten vast en bewijs uw prestaties.

Aantoonbare prestaties

Bekijk in één oogopslag de KPI's en prestaties van uw wagenpark.

Directe meldingen

Blijf op de hoogte, waar u ook bent.

Maak slimme beslis­singen met uitgebreide rapporten

Neem effectieve beslis­singen op basis van realtime informatie en maak uw bedrijf efficiënter.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.