Fleet management

Optima­liseer uw bedrijf met tools die u tijd en geld kunnen besparen

Fleet management

Optima­liseer uw bedrijf met tools die u tijd en geld kunnen besparen

Fleet management is een term die de praktijken en techno­lo­gieën beschrijft die bedrijven gebruiken om hun wagenparken met bedrijfs­voer­tuigen te beheren. Dit omvat verschil­lende activi­teiten zoals voertuig­on­derhoud, brand­stof­beheer, veiligheid van bestuurders en logistieke planning.

Het doel van fleet management is het verhogen van de opera­ti­onele efficiëntie, het verlagen van de kosten en het verbeteren van de algehele prestaties van het wagenpark. Oplossingen voor fleet management kunnen bestaan uit software, GPS-volg­sys­temen, telematica en andere geavan­ceerde techno­lo­gieën om realtime inzichten te bieden waarmee bedrijven hun wagen­park­ac­ti­vi­teiten kunnen optima­li­seren. Hier vindt u alles wat u moet weten over fleet management.

Met Webfleet kunt u uw voertuigen volgen, uw brand­stof­kosten verlagen en efficiënter werken – allemaal vanaf één dashboard. Ontdek wat u kunt doen met ons fleet manage­ment-systeem.


Ontdek onze oplossingen voor fleet management

Voertuig­volg­systeem

Voertuig­volg­systeem

Volg voertuigen in realtime, bespaar geld en tijd op de weg.

Veiligheid en onderhoud van wagenparken

Veiligheid en onderhoud van wagenparken

Draag bij aan een cultuur van verkeers­vei­ligheid in uw hele wagenpark

Workflow Management

Workflow Management

Helpt u met het beheren van uw werkproces, verbeteren van de klanten­service en meer werk gedaan krijgen

Naleving

Naleving

Maak compliance gemakkelijk met geauto­ma­ti­seerde taken en nauwkeurige gegevens

Duurzaamheid van uw wagenpark en elektrische voertuigen

Duurzaamheid van uw wagenpark en elektrische voertuigen

Run uw wagenpark met verant­woor­de­lijkheid voor het milieu

Met een fleet manage­ment-systeem kunt u

24 uur per dag, 7 dagen per week weten waar uw voertuigen zijn

Door realtime tracking en tracing

Slimmere en snellere beslis­singen nemen

Door de presta­tie­ge­gevens van het wagenpark te analyseren

Uw bestuurders en voertuigen beschermen

Met tools om ongelukken te voorkomen en inactieve tijd te verminderen

Boetes en reputa­tie­schade vermijden

Door ervoor te zorgen dat uw bestuurders, voertuigen en bedrijf de regels blijven naleven

Meer werk gedaan krijgen en kosten besparen

Met geopti­ma­li­seerd order- en werkpro­ces­beheer

Uw CO2-uitstoot verlagen en brandstof besparen

Door duurzamer te werken en EV's efficiënt te beheren

Ontdek alle oplossingen voor fleet management

Voertuig­volg­systeem

Bekijk de exacte realtime locatie van ieder voertuig in uw wagenpark. Wijs taken toe op basis van de bestuurder die zich het dichtst bij uw klanten bevindt. Krijg toegang tot voertuig­ge­gevens en inzicht in de invloed van de rijstijl op het brand­stof­ver­bruik. Wilt u de kosten verlagen? Met een Webfleet-voer­tuig­volg­systeem kunt u eenvoudig historische en realtime gegevens analyseren, zodat u kunt bepalen waar opera­ti­onele verbe­te­ringen moeten worden aangebracht.

Functies:

 • Tracking van voertuigen en assets in realtime
 • Dashboard­camera, mobiele app en tracking via OEM
 • Dashboard en aanpasbare rapporten
 • Meldingen en alarmen
Meer over het volgen van voertuigen⁠
Voertuigen volgen
ev van driver pro8475 cam50 02

Veiligheid en onderhoud van wagenparken

Verbeter de veiligheid voor iedereen op de weg en verlaag tegelij­kertijd de onder­houds­kosten. Met een dashboard­camera met AI-tech­no­logie biedt Webfleet Video u de volledige context van ongevallen. Haal bewijs­ma­te­riaal recht­streeks uit uw account op, zodat u minder valse claims ontvangt en verze­ke­rings­premies laag houdt. Houd uw voertuigen rijklaar met tools om hun staat in realtime te monitoren.

Functies:

 • Inzichten en coaching van bestuurders
 • AI-com­pa­tibele dashboard­camera voor wagenparken
 • Rijtijden
 • Directe ritge­beur­te­nissen en onder­houd­sa­larmen
 • Gedigi­ta­li­seerde voertui­gin­specties
 • Banden­span­ning­con­trole
Meer informatie over wagen­park­vei­ligheid en -onderhoud⁠

Werkpro­ces­beheer

Werk flexibeler wanneer u Webfleet aansluit op een PRO Driver Terminal of onze Work App. Blijf op de hoogte van uw orders en de beschik­baarheid van bestuurders. Communiceer naadloos met uw mensen in het veld, die u updates over de orderstatus en verwachte aankomst­tijden kunnen sturen. Via uw account­dash­board krijgt u een duidelijk beeld van cruciale gegevens, zoals de tijd die op de locatie van een klant wordt besteed en de werktijden.

Functies:

 • Profes­si­onele navigatie
 • Optima­li­satie van order­planning
 • Aflever­bewijs
 • API-in­te­gratie
 • Mobiele apps voor fleet managers en bestuurders
Meer informatie over werkpro­ces­beheer⁠
Perso­neels­beheer
ev van charging pro8475 02

Duurzaamheid en elektrische voertuigen (EV's)

Op welk punt in het decar­bo­ni­sa­tie­traject u zich ook bevindt, Webfleet kan u helpen een milieu­vrien­de­lijker wagenpark te runnen. Werk duurzamer door het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark te verlagen of EV's aan uw wagenpark toe te voegen. Met ons fleet manage­ment-systeem kunnen bestuurders makkelijker een milieu­vrien­de­lijkere rijstijl aanleren.

Functies:

 • Monitoring en rapportage van CO2-uitstoot
 • Monitoring en analyse van het brand­stof­ver­bruik
 • Active Driver Feedback en coaching
 • Fleet management voor EV's
 • Hulpmid­delen om over te stappen naar EV's
Meer over duurzaamheid en EV's⁠

Naleving

Uw bestuurders, voertuigen en bedrijf laten voldoen aan de veran­de­rende regelgeving is eenvoudiger met Webfleet. Met onze oplossingen voor naleving in wagenparken verlaagt u de kosten, voorkomt u boetes, verhoogt u de produc­ti­viteit en kunt u zich richten op het leveren van meer waarde aan uw klanten. Beheert u een wagenpark met koelketen? Webfleet geeft u realtime inzicht in en controle over de temperatuur van al uw gekoelde voertuigen.

Functies:

 • Tacho­graaf­beheer
 • Tracking van kilome­ter­ge­gevens
 • Gedigi­ta­li­seerde voertui­gin­specties
 • Banden­span­ning­con­trole
 • Toegestaan gewicht van lading
 • Tempe­ra­tuur­be­waking
Meer over naleving⁠
fleet manager 01
Wagen­park­beheer

Mobiel fleet management

U hoeft niet achter uw bureau te zitten om uw wagenpark te beheren. Met Webfleet Mobile heeft u alles in de palm van uw hand. Lokaliseer voertuigen en bestuurders, zorg voor strakke naleving en verzend orders efficiënt. We hebben ook produc­ti­vi­teitsapps die de dagelijkse taken van uw bestuurders makkelijker maken, of het nu gaat om het uitvoeren van dagelijkse voertuig­con­troles of het op de hoogte blijven van de werkstatus.

Functies:

 • Tracking van voertuigen en assets in realtime
 • Tweerich­tings­com­mu­ni­catie
 • Ritma­na­gement
 • Orders verzenden
 • Meldingen en alarmen
Meer informatie over Webfleet Mobile⁠

Bedrijfs­in­te­gratie

Gebruikt u oplossingen van derden om uw opera­ti­onele efficiëntie te verbeteren? Ons fleet manage­ment-systeem kan naadloos worden geïnte­greerd met uw bestaande software en bedrijfs­toe­pas­singen. Dankzij de open-plat­form­be­na­dering van Webfleet kunt u de processen instellen die het beste werken voor uw wagenpark. Onze fleet manage­ment-in­te­graties omvatten kantoor­toe­pas­singen, oplossingen voor in het voertuig en, via ons partner­schap met Chargylize, advies voor wagen­par­ke­lek­tri­fi­cering.

Functies:

 • Kantoor­op­los­singen
 • Zakelijke applicaties
 • Webfleet-API's
Meer over integratie in bedrijf⁠
Fleet management integratie in bedrijf

Ontdek onze techno­lo­gieën voor fleet management

Tracking via dashboard­camera

Tracking via dashboard­camera

Krijg volledig inzicht in kritieke gebeur­te­nissen op de weg met tracking via GPS en dashboard­camera's op basis van kunstmatige intel­li­gentie

Tracking via mobiele app

Tracking via mobiele app

Volg uw voertuigen en digita­liseer uw werkproces met een eenvoudig te gebruiken Android-app

Tracking via OEM

Tracking via OEM

Verbind uw voertuigen met in de fabriek gemonteerde telematica (geen extra hardware vereist)


Alles wat u moeten weten over fleet management

Waarom is wagen­park­beheer belangrijk?

0
Naar content gaan

Wagen­park­beheer speelt een essentiële rol in veiligheid en efficiëntie. Het beheren van een wagenpark omvat veel complexe aspecten, van het aannemen en behouden van chauffeurs tot het voldoen aan lokale en inter­na­ti­onale regelgeving. Om op de hoogte te blijven van de dagelijkse taken en deadlines voor naleving, gebruiken veel bedrijven een oplossing voor wagen­park­beheer.

Een cloud­ge­ba­seerd systeem zoals Webfleet biedt opera­ti­onele zicht­baarheid voor wagenparken. Dankzij voertuig­ge­gevens over brand­stof­ver­bruik, rijgedrag en CO2-uitstoot kunnen bedrijven hun produc­ti­viteit, veiligheid en duurzaamheid verbeteren. Wagen­park­be­heerders kunnen kosten besparen en brandstof besparen door gebruik te maken van realtime en historische inzichten in belangrijke presta­tie-in­di­ca­toren.

Met een hoogwaardige telema­ti­ca-op­lossing verbinden wagenparken hun voertuigen met hun dashboard voor wagen­park­beheer, waardoor het eenvoudig wordt om taken te plannen, met chauffeurs te commu­ni­ceren en elke stap van het voertuig­beheer te optima­li­seren.

Wat is een vloot­be­heer­systeem?

0
Naar content gaan

Een vloot­be­heer­systeem integreert software en hardware zodat vloot­be­heerders hun voertuigen efficiënt kunnen beheren. De meest effectieve oplossingen bevatten een reeks tools en functies die de dagelijkse workflow stroom­lijnen:

 • Wagen­park­be­heer­software - Wagen­park­be­heerders loggen in op een cloud­ge­ba­seerd platform om voertuig­ge­gevens te analyseren en te beslissen welke acties de prestaties van hun wagenpark kunnen verbeteren.
 • Voertuig­volg­sys­temen - Zodra GPS-ap­pa­raten zijn geïnstal­leerd of aangesloten op voertuigen, kunnen wagen­park­be­heerders de locaties van voertuigen in realtime volgen. Deze apparaten sturen voertuig­ge­gevens naar het dashboard voor wagen­park­beheer, waardoor wagen­park­be­heerders inzicht krijgen in het rijgedrag en de beschik­baarheid van bestuurders.
 • Driver Terminals - Wanneer ze zijn aangesloten op profes­si­onele navigatie, helpen deze robuuste tafel- of mobiele telefoon­toe­stellen chauffeurs om de beste routes te volgen. Vloot­be­heerders kunnen taakupdates naar bestuurders sturen via deze apparaten, die kilome­ter­standen en zakelijke/parti­cu­liere ritten registreren.
 • Dashcams - Dashboard­camera's helpen wagenparken hun chauffeurs veilig te houden, ongelukken te voorkomen en hun verze­ke­rings­premies te verlagen. Het is mogelijk om de camera alleen op de weg te gebruiken. Webfleet Video voldoet aan GDPR en garandeert maximale gegevens­be­vei­liging en privacy van de bestuurder.

Hoe ondersteunt een vloot­be­heer­systeem uw vloot­ac­ti­vi­teiten?

0
Naar content gaan

Een vloot­be­heer­systeem geeft u meer zicht­baarheid en controle over uw vloot. Daardoor is het eenvoudiger om kosten te besparen, de veiligheid te verbeteren en duurzamer te werken. Bekijk hoe een vloot­be­heer­systeem u kan helpen uw bedrijfs­doelen te bereiken:

 • Traceer de locaties van voertuigen - Ken de exacte locaties van uw voertuigen met nauwkeurige GPS-co­ör­di­naten.
 • Communiceer met uw team - Stuur uw chauffeurs werkin­structies of cruciale updates via de Driver Terminal.
 • Controleer het rijgedrag - Hardware sensoren helpen je bij het beoordelen van gedragingen zoals remmen en stationair draaien om te begrijpen of je team coaching nodig heeft om veiliger en zuiniger te rijden.
 • Stel klanten tevreden - Voorzie je klanten van betrouwbare ETA's en update ze indien nodig over aankomst­tijden of vertra­gingen.
 • Chauffeurs op koers houden - Chauffeurs kunnen realtime rijtips krijgen via de Driver Terminal. Ze kunnen ook waarschu­wingen ontvangen over snelheids­li­mieten en flits­lo­caties.
 • Voldoe aan de regels voor rijtijden - Maak het naleven van de regels een stuk eenvoudiger met een telema­ti­ca­systeem dat automatisch de rijtijden registreert.
 • Optima­liseer uw bedrijf - Door de gegevens in de account van uw vloot­be­heer­op­lossing te analyseren, kunt u bepalen hoe u opdrachten effectiever kunt plannen en er tegelij­kertijd voor zorgen dat uw voertuigen goed worden onderhouden.
 • Verminder admini­stra­tieve tijd - Vermijd tijdrovende en repetitieve papierwerk op verschil­lende afdelingen. Dankzij geauto­ma­ti­seerde facturen en downloads van tachografen op afstand kan de hele backoffice profiteren van een fleet­ma­na­ge­ment­systeem

Wat doet een fleet manager?

0
Naar content gaan

Fleet managers houden toezicht op de activi­teiten en het onderhoud van een wagenpark van een bedrijf. Het gaat dan bijvoor­beeld om het selecteren en volgen van voertuigen en ervoor zorgen dat ze juist worden gebruikt, de juiste routes rijden en goed worden onderhouden.

Het is ook de taak van fleet managers om bestuurders te beheren, wagen­park­ge­re­la­teerde kosten onder controle te houden en ervoor te zorgen dat wet- en regelgeving worden nageleefd.

Fleet managers vertrouwen vaak op een combinatie van voertuig­tele­matica en fleet manage­ment-software en -hardware om de effec­ti­viteit en efficiëntie van hun wagenpark te verhogen.

Voor het vinden van de juiste oplossing moet u verschil­lende stappen zetten: de behoeften van uw bedrijf definiëren, inzicht krijgen in de functi­o­na­liteit die verschil­lende leveran­ciers bieden, IT-ve­r­eisten vaststellen en uw verwach­tingen van de service bepalen.

Hoe werkt fleet management software?

0
Naar content gaan

Fleet management software is ontworpen om fleet managers te helpen bij het beheren en optima­li­seren van de prestaties van hun wagenpark. Het werkt doorgaans door middel van een centraal platform waarmee de manager voertuigen kan volgen, onderhouden en plannen, waardoor ze meer controle krijgen over hun vloot.

Er zijn verschil­lende functi­o­na­li­teiten die kunnen worden opgenomen in fleet management software, waaronder GPS-tracking, brand­stof­beheer, onderhouds- en werkplanning.

Over het algemeen werkt fleet management software door middel van sensoren en tracking­ap­pa­ratuur die op de voertuigen worden geïnstal­leerd, die gegevens terugsturen naar het centrale platform waar de manager deze kan bekijken en analyseren. Door het gebruik van deze software kan de efficiëntie van de vloot worden verbeterd, kosten worden bespaard en kunnen de prestaties van de vloot worden geopti­ma­li­seerd.

Hoe kan een fleet management systeem helpen bij het besparen van brandstof?

0
Naar content gaan

Een fleet management systeem kan op verschil­lende manieren helpen bij het besparen van brandstof:

 1. Optima­li­satie van routes: Fleet management software kan de meest efficiënte routes berekenen op basis van verschil­lende factoren, zoals de locatie van voertuigen, verkeers­om­stan­dig­heden en klant­be­zoeken. Door de meest efficiënte route te kiezen, kunnen voertuigen brandstof besparen en de tijd op de weg verminderen.
 2. Snelheids­beheer: Fleet management software kan snelheids­li­mieten instellen en waarschu­wingen verstrekken wanneer bestuurders deze limieten overschrijden. Door de snelheid van voertuigen te beheren, kan het brand­stof­ver­bruik worden verminderd en de veiligheid op de weg worden verbeterd.
 3. Monitoring van het rijgedrag: Fleet management software kan het rijgedrag van bestuurders volgen en analyseren, zoals abrupt remmen, hard optrekken en onnodig stationair draaien. Door bestuurders aan te moedigen om veiliger te rijden en hun rijgedrag te verbeteren, kan het brand­stof­ver­bruik worden verminderd.
 4. Onder­houds­beheer: Fleet management software kan het onderhoud van voertuigen bijhouden, zoals oliever­ver­singen, banden­spanning en lucht­fil­ter­ver­vanging. Door regelmatig onderhoud uit te voeren, kunnen voertuigen efficiënter worden gebruikt en kan het brand­stof­ver­bruik worden verminderd.

Hoe werkt fleet manage­ment-software?

0
Naar content gaan

Fleet manage­ment-software helpt bedrijven hun wagenpark efficiënt te beheren, zodat ze de locatie, de prestaties en het onderhoud van elk voertuig kunnen volgen. Deze software ondersteunt wagenparken ook met realtime inzichten in brand­stof­ver­bruik, rijstijl en naleving. Door gebruik te maken van deze tools kunnen bedrijven de kosten verlagen, de produc­ti­viteit verhogen en de veiligheid van hun wagenpark verbeteren.

Hoe kan een fleet manage­ment-systeem u helpen brandstof te besparen?

0
Naar content gaan

Een fleet manage­ment-systeem kan u op verschil­lende manieren helpen brandstof te besparen. Met inzich­te­lijke gegevens over de prestaties van voertuigen kunt u patronen in het brand­stof­ver­bruik identi­fi­ceren en aanpakken. Een fleet manage­ment-systeem vereen­voudigt ook de taakplanning, zodat uw bestuurders via de meest brand­stof­zuinige routes rijden. Met fleet manage­ment-software beschikt u over de tools die u nodig heeft om de gewoonten van bestuurders te analyseren bij het optrekken, uitrollen en remmen.

Wat zijn de voordelen van fleet management?

0
Naar content gaan

Niet alleen fleet managers hebben profijt van een fleet manage­ment-op­lossing. Ook bestuurders, admini­stratief personeel en alle andere betrokkenen bij het wagenpark hebben er baat bij.

 • Verbeter uw efficiëntie. U heeft eenvoudig toegang tot relevante en actuele informatie, zodat u een effectieve planning kunt maken en deze bij onverwachte gebeur­te­nissen ook snel kunt aanpassen.
 • Verhoog uw produc­ti­viteit. Met nauwkeurige en realtime verkeers­in­for­matie kunnen uw bestuurders steeds de snelste route nemen en krijgen ze meer gedaan.
 • Verbeter de veiligheid. Een fleet manage­ment-systeem kan uitgebreide informatie leveren, die u kan helpen onveilig rijgedrag te beperken zodat uw bestuurders, voertuigen of bedrijfs­re­pu­tatie minder risico lopen.
 • Verlaag kosten. Zorg dat voertuigen zuiniger rijden en vermijd dure reparaties dankzij tijdige onder­houds­her­in­ne­ringen.
 • Verbeter uw commu­ni­catie. Blijf in contact met uw bestuurders door opdracht­ge­gevens vanuit uw kantoor naar de Driver Terminal in hun voertuig te sturen.
 • Verbeter de klant­te­vre­denheid. Houd klanten op de hoogte van plannings­wij­zi­gingen en minima­liseer onnodige wachttijden.
 • Verminder stress voor bestuurders. Stel de beste routes in voor uw bestuurders en geef verkeer­s­up­dates tijdig door via de Driver Terminal, zodat ze moeiteloos hun werk kunnen doen.
 • Vereen­voudig uw admini­stratie. Bespaar tijd op verschil­lende afdelingen door admini­stra­tieve taken te automa­ti­seren.
ttt guide to fleet management solutions

Download de gids voor fleet manage­ment-op­los­singen

ttt guide to fleet management solutions

Wat is fleet management en wat zijn de voordelen?

Download whitepaper

Ontdek fleet management in uw buurt

Klik op een stad hieronder voor meer informatie over fleet management en een voertuig­volg­systeem in uw buurt.

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Fleet management

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.