Webfleet Work App

De ideale partner voor uw mobiele medewerkers

Webfleet Work App

De ideale partner voor uw mobiele medewerkers

Digita­liseer uw werkproces en geef uw efficiëntie eenvoudig een impuls met Webfleet Work App. Uw bestuurders kunnen effectief dagelijkse taken beheren en uitstekende navigatie gebruiken in één simpele Android-app.

Maak kennis met Webfleet Work App

Met Webfleet Work App kunt u

Uw voertuigen volgen

De locatie van uw voertuigen in realtime volgen binnen Webfleet

Uw personeel managen

Op ieder moment weten wie er rijdt en hun OptiDri­ve-scores bekijken1

Nauwkeurige ETA's geven

De klant­er­varing verbeteren dankzij nauwkeurige aankomst­tijden2

Ritdetails bekijken

Een overzicht van geregi­streerde werkuren, ritten of werksta­tussen bekijken

Uw orders managen

Opdrachten en order­in­structies recht­streeks van uw kantoor naar Work App sturen

Privacy de hoogste prioriteit geven

Uw data en de privacy van uw bestuurders beschermen

Belang­rijkste functies

Tracking en tracing3

Bekijk in realtime of voor een bepaalde periode de rijtijden, het aantal gereden kilometers en de locaties van uw wagenpark in Webfleet. U kunt uw voertuigen volgen met een LINK. Als alternatief is mobiele tracking beschikbaar via het mobiele apparaat van de bestuurder.

wf desktop mobile workapp
wf work app flexible assignment

Soepel management van flexibel personeel met mobiele tracking

Bestuurders kunnen Work App gebruiken om zichzelf aan beschikbare voertuigen toe te wijzen of u kunt een voertuig aan een specifieke bestuurder toewijzen op vaste basis. Bij perso­neels­wis­se­lingen kunt u bestaande abonne­menten herge­bruiken voor nieuwe voertuigen of bestuurders.

Feilloze commu­ni­catie

Verzend opdrachten en order­in­structies vanuit uw kantoor recht­streeks naar het mobiele apparaat van uw bestuurder. Uw bestuurders zullen nooit een belangrijke update missen dankzij pushmel­dingen. Blijf in contact met bericht­uit­wis­se­lings­func­ti­o­na­liteit, zodat u snel kunt reageren op onverwachte gebeur­te­nissen.

wf work app order details
wf work app working times

Werktijden en ritmodi

Registreer werktijden en ritten met een tik op het scherm. Definieer het rittype (zakelijk, woon-werk of privé) of de werkstatus (werk, pauze of werk klaar).

De beste navigatie met TomTom GO Fleet

Profes­si­onele navigatie2 voor alle voertuig­typen (inclusief vracht­wagens en elektrische voertuigen) helpt bestuurders de snelste route te vinden met nauwkeurige aankomst­tijden.

TomTom GO Fleet is onze officiële partnerapp voor profes­si­onele navigatie. Het werkt naadloos met Work App.

Meer informatie⁠
tt go fleet moving lane guidance
wf work app dashboard logbook

Bescherm de privacy van uw bestuurders

Bestuurders kunnen de ritmodus met slechts één tik op het scherm van zakelijk naar privé wijzigen. Zo wordt hun privacy geres­pec­teerd bij privéritten.

webfleet work app datasheet

Download de Webfleet Work App-da­tasheet

webfleet work app datasheet

Wilt u efficiëntie op een eenvoudige manier verhogen? Hier vindt u een beknopt overzicht van de voordelen en functies van Webfleet Work App.

Download gegevensblad

TomTom GO Fleet

TomTom GO Fleet, onze officiële partnerapp voor profes­si­onele navigatie, is naadloos geïnte­greerd met Work App. Met TomTom GO Fleet beschikken bestuurders altijd over de meest actuele kaarten met verkeers­drukte en navigatie op één plek. Bestuurders kunnen automatisch en eenvoudig hun route naar de order­be­stemming starten vanaf Work App. Fleet managers hebben realtime zicht op de huidige verwachte aankomsttijd en bestemming.

Een naviga­tie­systeem van wereld­klasse

Bekijk de snelste routes voor alle typen voertuigen (inclusief vracht­wagens en EV's) en krijg nauwkeurige verwachte aankomst­tijden.

tt go fleet truck restrictions
tt go fleet truck profile

Voertuig­profiel

Toegangs­be­per­kingen en route­be­re­ke­ningen op basis van het type voertuig, motor, brandstof en lading.

Nuttige plaatsen

Ontdek nieuwe plekken en vind wat u zoekt. Vind nabij­ge­legen parkeer­plaatsen, benzi­ne­sta­tions en meer.

tt go fleet pois

Alles wat u moeten weten over Webfleet Work App

Wat is Webfleet Work App?

0
Naar content gaan

Webfleet Work App is een mobiele app die bestuurders voorziet van een vereen­voudigd beheer van taken en commu­ni­catie. Als wagenparken zijn aangemeld bij Webfleet, kunnen de bestuurders Webfleet Work App gratis downloaden. Maakt uw wagenpark gebruik van de profes­si­onele naviga­tie­service van Webfleet? In dat geval hebben uw bestuurders toegang via Work App.

Wat zijn de belang­rijkste voordelen van Work App voor wagenparken?

0
Naar content gaan

Met Work App wordt uw werkpro­ces­beheer gedigi­ta­li­seerd. Als eigenaar of beheerder van een wagenpark kunt u bedrijfs­pro­cessen als ritrap­portage en naleving van de regelgeving automa­ti­seren. Het plannen van taken is veel eenvoudiger met Work App, omdat u recht­streeks instructies naar bestuurders kunt verzenden met de functie Order­op­ti­ma­li­satie in Webfleet.

Welke soorten bedrijven kunnen profiteren van Work App?

0
Naar content gaan

Webfleet Work App is compatibel met alle typen voertuigen (vrachtwagen, bus, licht bedrijfs­voertuig, auto). Elk bedrijf dat werkt met een wagenpark kan dus gebruik­maken van onze produc­ti­vi­teit­ver­ho­gende mobiele app. Bedrijven voor transport en logistiek, last-mile bezorg­diensten, zorgver­leners en aannemers kunnen hun efficiëntie verhogen met Work App.

Hoe helpt Work App de efficiëntie van wagenparken?

0
Naar content gaan

Route­op­ti­ma­li­satie is een van de grootste voordelen van Work App. U kunt ervoor zorgen dat uw bestuurders op de veiligste, snelste routes blijven. Hierdoor kunt u uw klant­te­vre­denheid hoog houden met betrouwbare verwachte aankomst­tijden. Moet u een last-minute taak toewijzen? U kunt de instructies simpelweg naar uw dichtst­bij­zijnde bestuurder verzenden.

Hoe helpt Webfleet Work App de bestuurders van wagenparken?

0
Naar content gaan

Met Work App kunnen uw bestuurders tijd besparen. Ook hun werklast wordt verminderd. Ze kunnen hun werktijden automatisch registreren, evenals hun zakelijke en privéritten. Als bestuurders de app gebruiken in combinatie met profes­si­onele navigatie, kunnen ze ervoor zorgen dat ze de beste wegen gebruiken met nauwkeurige informatie over het weer en de situatie op de weg via Work App.

Wat heb ik nodig om Webfleet Work App te installeren voor mijn wagenpark?

0
Naar content gaan

Als u Work App wilt gebruiken voor uw wagenpark, heeft u een Webfleet-abonnement nodig. Er is geen extra hardware vereist. Bestuurders kunnen Work App simpelweg op hun Android-ap­pa­raten downloaden (al kunt u optioneel een LINK toevoegen voor de voertuig­volg­functie).

Wat u nodig heeft

Webfleet Work App4

Webfleet-abon­nement

Optioneel: Optioneel: TomTom GO Fleet-app2

Optioneel: LINK5

Wat onze klanten zeggen

Deze app heeft de wereld van telematica veranderd.
Ik mocht deel uitmaken van de bètatest voor Webfleet Work App. Dit ging om zorgvuldige tests en construc­tieve feedback voor Webfleet, en ik moet zeggen dat ze hiervoor alles uit de kast hebben gehaald.
James Shivas, Simplicity Group

Demo aanvragen

Praat met een adviseur en ontdek wat Webfleet Work App voor uw bedrijf kan betekenen.

1 OptiDri­ve-score is alleen beschikbaar met LINK-tracking. Deze is zichtbaar in Webfleet voor fleet managers en in Work App voor bestuurders.

2 Profes­si­onele navigatie helpt om een nauwkeu­rigere verwachte aankomsttijd door te geven en vereist registratie van een extra service.

3 Voor LINK-tracking is een LINK 740/710/530/510/410 nodig, afhankelijk van uw regio.

4 Work App is alleen beschikbaar op een Android-be­stu­rings­systeem. Vereist een actieve dataver­binding (SIM of Wi-Fi). Het dataver­bruik is afhankelijk van factoren zoals gebruik en regio. Gebruik de app uitsluitend met abonne­menten met onbeperkte data of abonne­menten met automa­tische kosten­li­mieten om onverwachte kosten vanwege verhoogd dataver­bruik te vermijden.

5 LINK 740/710/530/510/410 voor LINK-tracking.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.