Aplikacja dla kierowców zawodowych i flotowych

Doskonały towarzysz Twoich mobilnych pracowników

Aplikacja dla kierowców zawodowych i flotowych

Doskonały towarzysz Twoich mobilnych pracowników

Digitalizuj procesy i łatwo zwiększaj wydajność swojej floty firmowej dzięki aplikacji Webfleet Work App. Twoi kierowcy mogą wydajnie zarządzać codzienną pracą i uzyskać dostęp do najlepszej w swojej klasie nawigacji w łatwiej w obsłudze aplikacji na system Android.

Przed­sta­wiamy aplikację dla kierowców zawodowych Webfleet Work App

Aplikacja Webfleet Work App pomoże Ci:

Monitorować pojazdy przez całą dobę

monitoruj lokalizację pojazdów w czasie rzeczy­wistym w Webfleet;

Zarządzać pracow­nikami

Sprawdź, kto w danym momencie kieruje pojazdem i zobacz jego wynik OptiDrive1

Dokładnie szacować czas przybycia

popraw jakość obsługi klienta dzięki precy­zyjnemu szacowaniu czasu przybycia;2

Wyświetlać szczegóły podróży

uzyskaj wgląd w zareje­strowane godziny pracy, podróże lub status pracy;

Zarządzać zamówie­niami

Wysyłaj zadania i instrukcje dotyczące zamówienia bezpo­średnio z biura do Work App

Chronić prywatność

chroń prywatność swoich danych i kierowców.

Kluczowe funkcje aplikacji dla kierowców Webfleet

Monito­ro­wanie i lokali­zo­wanie3

Przeglądaj czasy jazdy, przebieg i lokalizację floty w czasie rzeczy­wistym lub w wybranym okresie czasu w Webfleet. Możesz monitorować pojazdy za pomocą urządzenia LINK. Dostępny jest również Monitoring Mobilny na urządzeniu mobilnym kierowcy.

Aplikacja dla kierowców Webfleet
Aplikacja dla kierowców samochodów ciężarowych

Sprawne zarządzanie elastycznymi pracow­nikami przez Monitoring mobilny

Kierowcy mogą użyć aplikacji Work App, aby przypisać się do dostępnych pojazdów lub Ty możesz przypisać pojazd do konkretnego kierowcy na stałe. W przypadku zmiany personelu możesz ponownie użyć istniejącej subskrypcji dla nowych pojazdów lub kierowców.

Płynna komunikacja z kierowcami

Wysyłaj zadania i instrukcje bezpo­średnio z biura na urządzenia mobilne kierowców. Kierowcy nigdy nie przegapią ważnej aktuali­zacji dzięki powia­do­mieniom push. Pozostań w kontakcie i szybko reaguj na niespo­dziewane zdarzenia dzięki komunikacji dwukie­run­kowej.

Aplikacja dla kierowców flotowych
Webfleet App

Czas pracy i tryby podróży

Rejestruj godziny pracy i podróży jednym dotknięciem ekranu. Określ typ przejazdu (służbowy, dojazd do pracy lub prywatny) i status pracy (praca, przerwa lub koniec pracy).

Najlepsza w swojej klasie nawigacja TomTom GO Fleet

Profe­sjo­nalna nawigacja2 dla wszystkich typów pojazdów (w tym ciężarówek i pojazdach elektrycznych) pomaga kierowcom wybrać najszybszą trasę z dokładnymi szacunkami czasu przybycia.

TomTom GO Fleet to nasza oficjalna aplikacja partnerska zapew­niająca profe­sjo­nalną nawigację. Bezpro­blemowo współ­pracuje z Work App.

Dowiedz się więcej⁠
Aplikacja z nawigacją Webfleet
Aplikacja wspierająca kierowców flotowych

Ochrona prywatności kierowców

Kierowcy mogą zachować prywatność, zmieniając tryb podróży ze służbowej na prywatną za pomocą wyboru jednej opcji na ekranie, kiedy trasa nie dotyczy zlecenia.

webfleet work app datasheet

Pobierz kartę produktową Webfleet Work App

webfleet work app datasheet

Chcesz łatwo zwiększyć wydajność? Oto krótkie podsu­mo­wanie zalet i funkcji aplikacji Webfleet Work App.

Pobierz arkusz danych

TomTom GO Fleet

TomTom GO Fleet, nasza oficjalna aplikacja partnerska zapew­niająca profe­sjo­nalną nawigację, bezpro­blemowo integruje się z aplikacją Work App. TomTom GO Fleet zapewnia kierowcom łatwy dostęp do najbardziej aktualnych map oraz nawigacji i informacji o ruchu drogowym w danej lokalizacji. Mogą łatwo rozpocząć trasę do adresu zamówienia w aplikacji Work App, a kierownicy flot mogą w czasie rzeczy­wistym uzyskać wgląd w bieżący szacowany czas przybycia oraz punkt docelowy.

Najlepsza w swojej klasie nawigacja

Zobacz najszybsze trasy dla wszystkich typów pojazdów (w tym pojazdów ciężarowych i pojazdów elektrycznych) i sprawdź dokładny szacowany czas przybycia.

TomTom GO Fleet
Aplikacja Webfleet dla kierowców flotowych

Profil pojazdu

Sprawdź ograni­czenia i obliczenia trasy uwzględ­niające typ pojazdu, silnik, paliwo i ładunek.

Użyteczne miejsca

Odkryj nowe miejsca i znajdź to, czego szukasz. Zlokalizuj pobliskie miejsca parkingowe, stacje paliw i inne obiekty.

Aplikacja wspierająca pracę kierowcy

Wszystko, co musisz wiedzieć o Webfleet Work App

Czym jest Webfleet Work App?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet Work App to aplikacja mobilna, która umożliwia kierowcom zawodowym i flotowym uproszczone zarządzanie zleceniami i komunikacją. Gdy manager floty zasub­skrybuje Webfleet, kierowcy w jego flocie mogą pobrać Webfleet Work App za darmo. Czy Twoja flota korzysta z profe­sjo­nalnych rozwiązań nawiga­cyjnych Webfleet? Jeśli tak – Twoi kierowcy mogą uzyskać do nich dostęp w Work App.

Jakie najważ­niejsze korzyści Work App zapewnia flotom?

0
Przejdź do zawartości

Work App digita­lizuje zarządzanie procesami biznesowymi. Jako właściciel lub kierownik floty możesz zauto­ma­ty­zować procesy operacyjne, takie jak rapor­to­wanie podróży i zachowanie zgodności z przepisami. Work App znacznie ułatwia planowanie zleceń, umożli­wiając wysyłanie instrukcji bezpo­średnio do kierowców w ramach funkcji Optyma­li­zacja zamówień Webfleet.

Jakie typy przed­się­biorstw mogą skorzystać z Work App?

0
Przejdź do zawartości

Aplikacja Webfleet Work App jest zgodna ze wszystkimi typami pojazdów (pojazdy ciężarowe, autokary, busy, lekkie pojazdy użytkowe, samochody osobowe). W związku z tym każde przed­się­biorstwo korzy­stające z floty pojazdów może skorzystać z naszej aplikacji zwięk­sza­jącej wydajność. Firmy z branży transportu i logistyki, transportu lokalnego oraz podmioty świadczące usługi z zakresu służby zdrowia i ich podwy­ko­nawcy mogą zwiększyć wydajność dzięki Work App.

Jak Work App pomaga zwiększyć wydajność floty?

0
Przejdź do zawartości

Optyma­li­zacja trasy to jedna z najwięk­szych korzyści oferowanych przez Work App. Możesz mieć pewność, że Twoi kierowcy trzymają się najbez­piecz­niej­szych i najszyb­szych tras. A to z kolei pozwala przed­stawiać klientom dokład­niejszy szacowany czas przybycia. Musisz przypisać zlecenie „na teraz"? Wystarczy wysłać instrukcje do najbliż­szego kierowcy.

Jak Webfleet Work App pomaga kierowcom we flocie?

0
Przejdź do zawartości

Work App pomaga im oszczędzać czas. Redukuje też obciążenie pracą. Kierowcy mogą automa­tycznie rejestrować czas pracy oraz podróże służbowe i prywatne. W połączeniu z profe­sjo­nalną nawigacją, Work App umożliwia kierowcom poruszanie się po najlepszych trasach i otrzy­my­wanie dokładnych informacji o pogodzie i warunkach na drodze, w aplikacji.

Jak zainsta­lować Webfleet Work App dla floty?

0
Przejdź do zawartości

Aby wyposażyć flotę w Work App, potrzebna jest subskrypcja Webfleet. Nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt – wystarczy, że kierowcy pobiorą aplikację Work App na swoje urządzenia z systemem Android. Aby korzystać z funkcji monito­ro­wania pojazdów, można opcjonalnie dokupić urządzenie LINK.

Co jest potrzebne?

Webfleet Work App4

Subskrypcja Webfleet

Opcjonalne: opcjonalnie: aplikacja TomTom GO Fleet2

Opcjonalne: Urządzenie LINK5

Co mówią nasi klienci

Ta aplikacja zmieniła świat telematyki.
Udało mi się wziąć udział w testach wersji beta aplikacji Webfleet Work App. Obejmowały one intensywne testowanie oraz gromadzenie konstruk­tywnych opinii bezpo­średnio przez firmę Webfleet, która, jak muszę przyznać, włożyła w to dużo pracy.
James Shivas, Simplicity Group

Zdobądź demo

Porozmawiaj z doradcą i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać aplikację Webfleet Work App do zarządzania flotą.

1 Wynik OptiDrive jest dostępny wyłącznie w monitoringu LINK. Jest widoczny w Webfleet dla kierowników flot i w aplikacji Work App dla kierowców.

2 Profe­sjo­nalna nawigacja pomaga dokładniej określać szacowany czas przybycia i wymaga zarezer­wo­wania dodatkowej usługi.

3 Monitoring LINK wymaga instalacji urządzenia LINK 740/710/530/510/410 w zależności od regionu.

4 Aplikacja Work App jest dostępna wyłącznie na urządzenia z systemem operacyjnym Android. Wymagane jest aktywne połączenie transmisji danych (karta SIM lub sieć Wi-Fi). Zużycie danych jest zależne od użytkowania i regionu oraz innych czynników. Aplikacja powinna być używana z dostępem do nieli­mi­to­wanej transmisji danych lub w połączeniu z planami taryfowymi z automa­tycznym limitem kosztów, aby uniknąć nieocze­ki­wanych wydatków wynika­jących ze zwiększonej transmisji danych.

5 LINK 740/710/530/510/410 do Monitoringu LINK.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.