Webfleet Work App

Doskonały towarzysz Twoich mobilnych pracowników

Digitalizuj procesy i łatwo zwiększaj wydajność dzięki aplikacji Webfleet Work App. Twoi kierowcy mogą wydajnie zarządzać codzienną pracą i uzyskać dostęp do najlepszej w swojej klasie nawigacji w łatwiej w obsłudze aplikacji na system Android.

Przed­sta­wiamy aplikację Webfleet Work App

Aplikacja Webfleet Work App pomoże Ci:

Monito­ro­wanie pojazdów przez całą dobę

monitorować lokalizację pojazdów w czasie rzeczy­wistym w Webfleet;

Zarządzanie pracow­nikami

Sprawdź, kto w danym momencie kieruje pojazdem i zobacz jego wynik OptiDrive1

Dokładne szacowanie czasów przybycia

poprawić jakość obsługi klienta dzięki precy­zyjnemu szacowaniu czasu przybycia;2

Wyświe­tlanie szczegółów podróży

uzyskać wgląd w zareje­strowane godziny pracy, podróże lub status pracy;

Zarządzanie zamówie­niami

Wysyłaj zadania i instrukcje dotyczące zamówienia bezpo­średnio z biura do Work App

Ochrona prywatności

chronić prywatność swoich danych i kierowców.

Kluczowe funkcje

Monito­ro­wanie i lokali­zo­wanie3

Przeglądaj czasy jazdy, przebieg i lokalizację floty w czasie rzeczy­wistym lub w wybranym okresie czasu w Webfleet. Możesz monitorować pojazdy za pomocą urządzenia LINK. Dostępny jest również Monitoring Mobilny na urządzeniu mobilnym kierowcy.

wf desktop mobile workapp
wf work app flexible assignment

Sprawne zarządzanie elastycznymi pracow­nikami przez Monitoring mobilny

Kierowcy mogą użyć aplikacji Work App, aby przypisać się do dostępnych pojazdów lub Ty możesz przypisać pojazd do konkretnego kierowcy na stałe. W przypadku zmiany personelu możesz ponownie użyć istniejącej subskrypcji dla nowych pojazdów lub kierowców.

Płynna komunikacja

Wysyłaj zadania i instrukcje bezpo­średnio z biura na urządzenia mobilne kierowców. Kierowcy nigdy nie przegapią ważnej aktuali­zacji dzięki powia­do­mieniom push. Pozostań w kontakcie i szybko reaguj na niespo­dziewane zdarzenia dzięki komunikacji dwukie­run­kowej.

wf work app order details
wf work app working times

Czas pracy i tryby podróży

Rejestruj godziny pracy i podróży jednym dotknięciem ekranu. Określ typ przejazdu (służbowy, dojazd do pracy lub prywatny) i status pracy (praca, przerwa lub koniec pracy).

Najlepsza w swojej klasie nawigacja TomTom GO Fleet

Profe­sjo­nalna nawigacja2 dla wszystkich typów pojazdów (w tym ciężarówek i pojazdów elektrycznych) pomaga kierowcom wybrać najszybszą trasę z dokładnymi szacunkami czasu przybycia.

TomTom GO Fleet to nasza oficjalna aplikacja partnerska zapew­niająca profe­sjo­nalną nawigację. Bezpro­blemowo współ­pracuje z Work App.

Dowiedz się więcej⁠
tt go fleet moving lane guidance
wf work app dashboard logbook

Ochrona prywatności kierowców

Kierowcy mogą zachować prywatność, zmieniając tryb podróży ze służbowej na prywatną za pomocą wyboru jednej opcji na ekranie, kiedy trasa nie dotyczy zlecenia.

webfleet work app datasheet

Pobierz kartę produktową Webfleet Work App

webfleet work app datasheet

Chcesz łatwo zwiększyć wydajność? Oto krótkie podsu­mo­wanie zalet i funkcji aplikacji Webfleet Work App.

Pobierz arkusz danych

TomTom GO Fleet

TomTom GO Fleet, nasza oficjalna aplikacja partnerska zapew­niająca profe­sjo­nalną nawigację, bezpro­blemowo integruje się z aplikacją Work App. TomTom GO Fleet zapewnia kierowcom łatwy dostęp do najbardziej aktualnych map oraz nawigacji i informacji o ruchu drogowym w danej lokalizacji. Mogą łatwo rozpocząć trasę do adresu zamówienia w aplikacji Work App, a kierownicy flot mogą w czasie rzeczy­wistym uzyskać wgląd w bieżący szacowany czas przybycia oraz punkt docelowy.

Najlepsza w swojej klasie nawigacja

Zobacz najszybsze trasy dla wszystkich typów pojazdów (w tym pojazdów ciężarowych i pojazdów elektrycznych) i sprawdź dokładny szacowany czas przybycia.

tt go fleet truck restrictions
tt go fleet truck profile

Profil pojazdu

Sprawdź ograni­czenia i obliczenia trasy uwzględ­niające typ pojazdu, silnik, paliwo i ładunek.

Użyteczne miejsca

Odkryj nowe miejsca i znajdź to, czego szukasz. Zlokalizuj pobliskie miejsca parkingowe, stacje paliw i inne obiekty.

tt go fleet pois

Co jest potrzebne?

Webfleet Work App4

Subskrypcja Webfleet

Opcjonalne: opcjonalnie: aplikacja TomTom GO Fleet2

Opcjonalne: Urządzenie LINK5

Co mówią nasi klienci

Ta aplikacja zmieniła świat telematyki.
Udało mi się wziąć udział w testach wersji beta aplikacji Webfleet Work App. Obejmowały one intensywne testowanie oraz gromadzenie konstruk­tywnych opinii bezpo­średnio przez firmę Webfleet, która, jak muszę przyznać, włożyła w to dużo pracy.
James Shivas, Simplicity Group

Zdobądź demo

Porozmawiaj z doradcą i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać aplikację Webfleet Work App do zarządzania flotą.

1 Wynik OptiDrive jest dostępny wyłącznie w monitoringu LINK. Jest widoczny w Webfleet dla kierowników flot i w aplikacji Work App dla kierowców.

2 Profe­sjo­nalna nawigacja pomaga dokładniej określać szacowany czas przybycia i wymaga zarezer­wo­wania dodatkowej usługi.

3 Monitoring LINK wymaga instalacji urządzenia LINK 740/710/530/510/410 w zależności od regionu.

4 Aplikacja Work App jest dostępna wyłącznie na urządzenia z systemem operacyjnym Android. Wymagane jest aktywne połączenie transmisji danych (karta SIM lub sieć Wi-Fi). Zużycie danych jest zależne od użytkowania i regionu oraz innych czynników. Aplikacja powinna być używana z dostępem do nieli­mi­to­wanej transmisji danych lub w połączeniu z planami taryfowymi z automa­tycznym limitem kosztów, aby uniknąć nieocze­ki­wanych wydatków wynika­jących ze zwiększonej transmisji danych.

5 LINK 740/710/530/510/410 do Monitoringu LINK.