Integracje telema­tyczne Webfleet Connect

Zintegruj aplikacje telema­tyczne Webfleet z oprogra­mo­waniem swojej floty firmowej

Usługa Webfleet Connect umożliwia lepszą pracę całej firmy, nie tylko floty pojazdów. Wyzwól moc danych floty, wdrażając metody zaawan­so­wanej współpracy między zespołami i oddziałami. Dzięki otwartej platformie Webfleet można dostosować procedury do potrzeb firmy lub po prostu skorzystać z istnie­jących rozwiązań, jakie oferujemy za pośred­nictwem naszej sieci partnerów.

Integracja aplikacji telema­tycznych: najważ­niejsze funkcje i zalety

Aplikacje uspraw­niające zarządzanie flotą

W pełni zinte­growane rozwiązanie do zarządzania personelem i flotą pojazdów.

Szybka integracja z Webfleet Connect

Szybkie i proste wdrożenie rozwiązania.

Pracuj wydajniej

Możliwość harmo­ni­zacji pracy w trasie i biurze.

Funkcje integracji przed­się­biorstwa

Rozwiązania biurowe

Skorzystaj z WEBFLEET.connect, aby wspomóc obsługę admini­stra­cyjną, dostar­czając przydatnych informacji z trasy odnośnie pojazdów, zleceń i pracowników, takich jak czasy przyjazdów, godziny pracy, kilometraż i wiele innych. Nasi partnerzy ds. oprogra­mo­wania i sprzętu oferują natych­mia­stową integrację z dziesiątkami aplikacji a także integracje OEM.

Znajdź integratora systemu⁠
Integracja z aplikacją telema­tyczną
Webfleet Connect

Rozwiązania w pojeździe

Zapewniamy połączenie pomiędzy pojazdami a biurem. Możesz także połączyć inne urządzenia ze swoim systemem admini­stra­cyjnym za pomocą LINK.connect. Pozwala sprzętowi innych producentów łączyć się z urządzeniem do śledzenia LINK przez Bluetooth, aby rejestrować dodatkowe dane z urządzeń zainsta­lo­wanych w pojeździe, takich jak czujniki temperatury, czujniki ciśnienia w oponach, skanerów kodów kreskowych, tachograf i RFID.

Aplikacje biznesowe

Urządzenia PRO 8 pozwalają zapisywać dane o działaniach pracowników mobilnych w formie cyfrowej, aby wszyscy mogli być zawsze poinfor­mowani i na bieżąco.

Pomyśle­liśmy jednak, że to nie wystarczy. Chcemy także umożliwić Ci korzystanie z własnych aplikacji firmowych. Dlatego stworzy­liśmy PRO.connect — interfejs API, za pomocą którego można zintegrować aplikacje w urządzeniu PRO 8 z własnymi systemami admini­stra­cyjnymi.

Dowiedz się więcej o urządzeniu PRO 8⁠
aplikacje biznesowe – webfleet

Interfejsy API usługi Webfleet

Firma Webfleet oferuje trzy skuteczne interfejsy API, które pozwalają usprawnić działanie firmy.

WEBFLEET.connect

Umożliwia integrację aplikacji mobilnych Webfleet z używanymi aplikacjami biurowymi.

LINK.connect

Umożliwia połączenie z urządze­niami Bluetooth innych producentów i przesyłanie danych z terenu do biura.

PRO.connect

Umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnych w urządzeniu PRO 8 Driver Terminal do zapisywania każdego etapu pracy w wersji cyfrowej.

Wszystko, co musisz wiedzieć o integracji zarządzania flotą pojazdów

Co to jest integracja przed­się­biorstwa?

0
Przejdź do zawartości

Integracja przed­się­biorstwa to proces łączenia różnych części lub aspektów przed­się­biorstwa w celu zharmo­ni­zo­wania operacji. Obejmuje integrację różnych systemów, procesów, funkcji i działów w ramach organizacji w celu poprawy wydajności i osiągnięcia wspólnych celów. Integracja przed­się­biorstwa może obejmować jedną firmę lub kilka organizacji w ramach połączenia, przejęcia lub partnerstwa strate­gicznego.

Co to jest integracja API?

0
Przejdź do zawartości

Integracja API łączy aplikacje lub systemy za pomocą interfejsów progra­mo­wania aplikacji, czyli API. Integracja API umożliwia płynne udostęp­nianie danych i funkcjo­nalność między oddzielnymi systemami, aplikacjami lub platformami. Taka integracja umożliwia przed­się­biorstwu wykorzy­stanie możliwości usług innych producentów, dostęp do zewnętrznych źródeł danych i automa­ty­zację procesów poprzez zinte­gro­wanie różnych komponentów oprogra­mo­wania.

Co to jest integracja w chmurze?

0
Przejdź do zawartości

Integracja w chmurze łączy usługi, platformy lub aplikacje oparte na chmurze, aby umożliwić im współpracę i płynne udostęp­nianie danych między sobą. Eliminuje więc potrzebę ręcznego przesyłania danych lub synchro­ni­zacji między osobnymi systemami. A współpraca i udostęp­nianie danych w czasie rzeczy­wistym to kluczowa funkcja integracji w chmurze.

Co to jest integracja systemu ERP?

0
Przejdź do zawartości

Integracja planowania zasobów przed­się­biorstwa (ERP) umożliwia organizacji połączenie systemów ERP z innymi systemami lub aplikacjami. Systemy ERP to kompleksowe rozwiązania oprogra­mo­wania, które integrują różne procesy biznesowe w ramach zarządzania flotą (od finansów i zasobów ludzkich po zarządzanie relacjami z klientem) i zarządzają nimi. Dane floty przepływają płynnie, eliminując silosy infor­ma­cyjne i ograni­czając ręczne prace admini­stra­cyjne. Integracje ERP zapewniają spójność i zgodność danych na poziomie różnych działów lub ról we flocie.

Co to są integracje zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Połączenie systemu zarządzania flotą pojazdów z aplikacjami lub platformami tworzy integrację zarządzania flotą pojazdów. Jej celem jest zwiększenie wydajności floty i ulepszenie podej­mo­wania decyzji biznesowych dotyczących zarządzania kierowcami, paliwem i pojazdami. Integracje zarządzania flotą pojazdów upraszczają również monito­ro­wanie zasobów i rapor­to­wanie w firmie.

Jak działa integracja przed­się­biorstwa dla flot?

0
Przejdź do zawartości

Integracja przed­się­biorstwa dla flot zapewnia gotowe rozwiązania, które usprawniają procesy przepro­wa­dzane w firmie. Operatorzy flot mogą więc połączyć narzędzia mobilne i zainsta­lowane w pojazdach z procesem admini­stra­cyjnym przepro­wa­dzanym w biurze. Na przykład – flota może wykorzy­stywać sprzęt innego producenta do komunikacji z firmowymi urządze­niami monito­ru­jącymi GPS, aby gromadzić dane pojazdu. Współpraca partnerska Webfleet z Chargylize pomaga nawet flotom określić ich potencjał elektry­fi­kacji.

Jakie korzyści zapewnia integracja przed­się­biorstwa dla flot pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Integracja przed­się­biorstwa ułatwia managerom flot i flotom korzystanie z różnych rozwiązań innych producentów oraz zarządzanie operacjami w ramach jednej platformy. Webfleet przyjmuje otwarte podejście do integracji, zapewniając flotom dużą elastyczność w kwestii najlepszego dosto­so­wania procesów do specyfiki przed­się­biorstwa.


Materiały dla progra­mistów

Odwiedź nasze strony z materiałami dla progra­mistów, gdzie znajdziesz wszystko, co potrzebne, aby już dziś zabrać się do pracy.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.