Affärsin­te­gre­ringar

Höj vagnparkens effek­ti­vitet med premi­um­lös­ningar från tredje part

Med Webfleet kan du arbeta smartare i hela organi­sa­tionen, inte bara med vagnparken. Få tillgång till kraften i vagnparksdata och främja ett välfun­ge­rande samarbete mellan team och avdelningar. Webfleet har en öppen plattform där du kan anpassa processer så att de passar ditt företag, eller bara använda de befintliga integre­ringar som vi erbjuder via vårt partner­nätverk.

Affärsin­teg­ration: Viktiga funktioner och fördelar

Förstärk program

Dra nytta av en fullständigt ansluten lösning för vagnparks­han­tering och perso­nal­pla­nering.

Snabb integration

Imple­mentera din lösning snabbt och enkelt.

Arbeta smartare

Anpassa arbets­flödet, både på vägarna och på kontoret.

Titta närmare på våra integre­ringar

Parking.connect

Effektiv parke­rings­lösning

Läs mer

EV.connect

Rådgivning om vagnpark­se­lekt­ri­fi­ering

Läs mer


Funktioner för affärsin­teg­ration

Kontors­lös­ningar

Använd WEBFLEET.connect för att utöka dina back office-system med användbara data från vägarna om fordon, jobb och arbets­styrka inklusive ankomst­tider, arbetstider, körsträckor med mera. Våra samar­bets­partner för programvara och hårdvara erbjuder färdig integrering med dussintals av dina program.

fleet manager driver 01
Lösningar i fordon

Lösningar i fordon

Vi ansluter fordonen till kontoret. Eftersom vi redan har etablerat den här anslut­ningen vill vi att du ska kunna ansluta andra enheter till kontoret med LINK.connect. Tillåt maskinvara från tredje part att kommunicera med din LINK-spår­nings­enhet via Bluetooth och fånga ytterligare data inifrån och kring fordonet, t.ex. tempe­ra­tur­sen­sorer, däcktryck, streck­kods­skanning och RFID.

Företagsappar

Med våra PRO 8-enheter digita­li­serar vi vardagen för din mobila arbets­styrka och gör det lättare för alla att hålla sig informerade och uppdaterade.

Men vi tror inte att det räcker. Vi vill att du ska kunna köra dina specifika affärs­system också. Så vi har skapat PRO.connect. Det är en API med vilken du kan integrera appar på PRO 8 tillsammans med dina egna backen­d-system.

Läs mer om PRO 8⁠
Företagsappar

Webfleets API:er

Webfleet har tre kraftfulla API:er som hjälper dig att stärka verksam­heten.

WEBFLEET.connect

Integrera Webfleet med dina kontors­program.

LINK.connect

Anslut med Bluetoot­h-en­heter från tredje part och överför data från fältet till ditt back office.

PRO.connect

Använd mobilappar på PRO 8-förar­ter­mi­nalen och digita­lisera varje steg i arbets­flödet.

Allt du behöver veta om vagnpark­sin­teg­ration

Vad är affärsin­teg­ration?

0
Hoppa till innehåll

Affärsin­teg­ration innebär att kombinera olika delar eller aspekter av ett företag för att ström­lin­je­forma verksam­heten. I processen ingår att integrera system, processer, funktioner och avdelningar inom en organi­sation för att förbättra effek­ti­vi­teten och uppnå gemensamma mål. Affärsin­teg­ration kan genomföras inom ett enda företag eller i flera organi­sa­tioner som inleder en samman­slagning, ett förvärv eller ett strategiskt samarbete.

Vad är API-in­teg­ration?

0
Hoppa till innehåll

API-in­teg­ration samman­kopplar och kombinerar programvara eller system med hjälp av API:er (Application Programming Interfaces). API-in­teg­ration gör det enkelt att dela data och funktioner mellan separata system, program eller plattformar. Med sådan integration kan företag dra nytta av funktioner från tredje­parts­tjänster, få åtkomst till externa datakällor och automa­tisera processer genom att integrera olika program­va­ru­kom­po­nenter.

Vad är molnin­teg­ration?

0
Hoppa till innehåll

Molnin­teg­ration kombinerar molnba­serade program, plattformar och tjänster så att de fungerar tillsammans och delar data sömlöst. Ingen manuell dataö­ver­föring eller synkro­ni­sering mellan separata system behövs, eftersom datadelning och samarbete i realtid är huvud­funk­tioner i en molnin­teg­ration.

Vad är integration av affärs­system?

0
Hoppa till innehåll

Genom integration av affärs­system kan en organi­sation ansluta sitt affärs­system till andra system eller program­varor. Affärs­system är heltäckande program­va­ru­lös­ningar som hanterar och integrerar olika affärs­pro­cesser inom vagnparks­han­tering, från finans och perso­nal­han­tering till hantering av kundre­la­tioner. Vagnparksdata kan delas sömlöst, vilket förhindrar infor­ma­tions­silor och minskar mängden manuell administ­ration. Integration av affärs­system säker­ställer att data är konsekventa och korrekta i olika vagnparker eller roller.

Vad är vagnpark­sin­teg­ration?

0
Hoppa till innehåll

Vagnpark­sin­teg­ration innebär att koppla samman ett vagnparks­han­te­rings­system med programvara eller plattformar. Syftet är att förbättra vagnparkens effek­ti­vitet och möjliggöra bättre affärs­beslut om hantering av fordon, bränsle och förare. Vagnpark­sin­teg­ration underlättar också tillgångsö­ver­vakning och affärs­rap­por­tering.

Hur fungerar affärsin­teg­ration för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Med affärsin­teg­ration för vagnparker får du färdiga lösningar som ström­lin­je­formar interna processer. Vagnpark­s­an­svariga kan ansluta till fordons- och mobil­verktyg i sin administ­ration. En vagnpark kan till exempel använda hårdvara från tredje part för att kommunicera med företagets GPS-spår­nings­en­heter och samla in fordonsdata. Tack vare Webfleets samarbete med Chargylize kan vagnparker till och med beräkna sin elekt­ri­fi­e­rings­po­tential.

Vad är fördelarna med affärsin­teg­ration för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Affärsin­teg­ration gör det enkelt för vagnparker att använda tredje­parts­lös­ningar samtidigt som verksam­heten kan hanteras med hjälp av en enda plattform. Webfleet är öppna för integ­ra­tioner, vilket innebär att vagnparker har möjligheten att anpassa de processer som fungerar bäst för verksam­heten.


Resurser för utvecklare

Gå till våra resurssidor för utvecklare och hitta allt du behöver för att börja utveckla i dag.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.