Lösningar för alla verksam­heter

Öka effek­ti­vi­teten för vagnparken och den mobila arbets­styrkan med vår Webfleet-lösning för vagnparks­han­tering. Oavsett om du har en vagnpark på 5 eller 5 000 fordon bestående av personbilar, skåpbilar eller lastbilar får du all den information du behöver med Webfleet-lösningen för vagnparks­han­tering för ett lyckat affärs­re­sultat.

Per bransch

Per företags­storlek

Små och medelstora företag

Rekom­men­derade produkter för små och medelstora företag
Små och medelstora företag
 • Gör mer än fordons­spårning och samarbeta på ett enklare sätt

Företag

Lösningar för inter­na­tio­nella företag och stora vagnparker
Företag
 • Förbättra servicen, öka säkerheten och minska dina koldi­ox­id­ut­släpp

Efter fordonstyp

Personbilar

Personbilar
 • Få tillgång till alla verktyg du behöver för att förbättra resultatet

Lätta kommer­siella fordon

Lätta kommer­siella fordon
Lätta kommer­siella fordon
 • Bli mer flexibel och få ut så mycket som möjligt av dina lätta yrkesfordon

Lastbilar

Lastbilar
 • Efterlev alla lagar och förord­ningar, öka säkerheten och få verksam­heten att växa

Passa­gerar­transport

Passa­gerar­transport
 • Tillhan­dahåll kvali­tets­service och håll koll på kostnaderna

Elbilar

Elbilar
Elbilar
 • Hantera alla dina elfordon och fordon med förbrän­nings­motor på en enda plats

Webfleet Trailer

Webfleet Trailer
 • Optimera använd­ningen, säkerheten och bräns­le­an­vänd­ningen

Efter position i företaget

Fordon­s­an­svarig

Fordon­s­an­svarig
 • Spara tid, se till att kunderna är nöjda och prioritera säkerhet

Trans­port­ledare

Trans­port­ledare
 • Hjälp förarna, minska kostnaderna och förbättra vagnparks­sä­ker­heten

Drift och underhåll

Drift och underhåll
 • Bedriv verksam­heten på ett mer effektivt sätt genom att använda rätt vagnparks­lös­ningar

Inköp

Inköp
 • Förenkla dina besluts­fat­tande- och verksam­hets­pro­cesser

Ägare

Ägare
 • Planera på ett bättre sätt genom att hantera alla dina uppgifter på en enda plattform

Perso­nalchef

Perso­nalchef
 • Utför alla dina uppgifter på ett enkelt sätt och se till att förarna förblir delaktiga

Supply chain manager för vagnpark

Supply chain manager för vagnpark
 • Uppfyll kundernas behov med maximal flexi­bi­litet

Företags samhälls­ansvar

Företags samhälls­ansvar
 • Ha en positiv inverkan på miljön med en hållbar vagnpark

IT-chef

IT-chef
 • Skalanpassa IT-lös­ningarna i takt med att verksam­heten växer

Ekonomichef

Ekonomichef
 • Maximera bespa­ringarna och få en konkur­rens­fördel

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.