Lösningar för alla verksam­heter

untranslated

Öka effek­ti­vi­teten för vagnparken och den mobila arbets­styrkan med vår Webfleet-lösning för vagnparks­han­tering. Oavsett om du har en vagnpark på 5 eller 5 000 fordon bestående av personbilar, skåpbilar eller lastbilar får du all den information du behöver med Webfleet-lösningen för vagnparks­han­tering för ett lyckat affärs­re­sultat.

Per företags­storlek

Små och medelstora företag

Rekom­men­derade produkter för små och medelstora företag
Små och medelstora företag
 • Vår affärs­lösning för små och medelstora företag ger dig mycket mer än bara spårning och sökning. TomToms lösningar är utformade för att hjälpa föraren.

Företag

Rekom­men­derade produkter för företag
Företag
 • Förbättra kundser­vicen, öka förarnas säkerhet och minska CO2-utsläppen på en och samma gång med Webfleet.

Per kategori

Personbilar

Personbilar
 • Positio­nering för personbilar ➤ med Webfleet ✅ Sänk dina kostnader ✓ Optimera dina resor ✅ Geolo­ka­li­sering i realtid

Lätta kommer­siella fordon

Lätta kommer­siella fordon
Lätta kommer­siella fordon
 • Upptäck Webfleet-lösningen för fordons­spårning för lätta kommer­siella fordon.

Lastbilar

Lastbilar
 • Upptäck Webfleet-lösningen för vagnparks­han­tering för lastbilar.

Passa­gerar­transport

Passa­gerar­transport
 • Upptäck Webfleet-lösningen för vagnparks­han­tering för passa­gerar­transport.

Elbilar

Elbilar
Elbilar
 • Upptäck Webfleet-lösningen för vagnparks­han­tering för elbilar.

Efter position i företaget

Fordon­s­an­svarig

Fordon­s­an­svarig
 • Webfleets utbud av lösningar ger dig överblick över din vagnpark, och insikter som gör att du kan spara värdefull tid, förbättra kundre­la­tio­nerna och prioritera säkerheten

Trans­port­ledare

Trans­port­ledare
 • Webfleet, Europas ledande lösning för vagnparks­han­tering, ger dig de verktyg du behöver för att ge förarna stöd, minska kostnaderna, spara tid och förbättra säkerheten i vagnparken.

Drift och underhåll

Drift och underhåll
 • Effek­ti­visera din verksamhet inom drift och underhåll med Webfleet, Europas ledande lösning för vagnparks­han­tering.

Inköp

Inköp
 • Förenkla arbets­flödet med Webfleet, Europas ledande lösning för inköps- och logistik­chefer med vagnparker.

Ägare

Ägare
 • Webfleet hjälper ägare att planera bättre och snabbare. Hantera alla fordons­re­la­terade uppgifter, som bräns­le­för­brukning och underhåll, i ett enda gränssnitt

Perso­nalchef

Perso­nalchef
 • Webfleet ger dig allt du behöver för att förenkla perso­nal­han­te­ringen i vagnparken och hålla förarna nöjda och engagerade.

Supply chain manager för vagnpark

Supply chain manager för vagnpark
 • Optimera verksam­heten med Webfleet. Europas ledande vagnparks­han­tering ger dig rätt verktyg för hantering av vagnparkens leveranskedja.

Företags samhälls­ansvar

Företags samhälls­ansvar
 • Minska CO2-utsläpp, förbättra de anställdas välbe­fin­nande och elekt­ri­fiera vagnparken med Webfleet. Ha en positiv påverkan med vagnparkens hållbar­hetsmål.

IT-chef

IT-chef
 • Skalanpassa IT-lös­ningarna i takt med att verksam­heten växer och driv på föränd­ringen som ger din vagnpark en konkur­rens­fördel med Webfleets programvara för vagnparks­han­tering.

Ekonomichef

Ekonomichef
 • Maximera vagnparkens kostnads­be­spa­ringar och få en bättre konkur­rens­fördel. Webfleet ger dig rätt verktyg för att förbättra vagnparkens ekonomi.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.