Företags samhälls­ansvar

Gör skillnad – gör vagnparks­bran­schen mer miljövänlig

Företags samhälls­ansvar

Gör skillnad – gör vagnparks­bran­schen mer miljövänlig

Vill du ha en positiv påverkan med din vagnparks hållbar­hetsmål? Minska dina CO2-utsläpp, förbättra de anställdas välbe­fin­nande och elekt­ri­fiera vagnparken med Webfleet, Europas ledande vagnparks­han­tering.

Vad är viktigt med vagnparkens samhälls­ansvar?

Mätbar påverkan

Det kan vara en utmaning att påvisa din organi­sa­tions framsteg inom miljöansvar och de anställdas välbe­fin­nande. Du måste mäta framstegen med rätt riktmärken och backa upp det med tillför­litlig rappor­tering. Webfleet hjälper dig att mäta framstegen mot målen med tydlig överblick och ingående rapporter.

dashboard 01
ev van driver pro8475 cam50 01

Säkerhet och välbe­fin­nande

De anställdas säkerhet och välbe­fin­nande är kärnan i vagnparkers samhälls­ansvar. Folk vill jobba för etiska företag, och vagnparker förlitar sig på att deras team ska uppnå hållbar­hets­målen. Digita­lisera dokumen­ta­tionen med Webfleet och gör administ­ra­tionen enklare för dig och dina förare. Skydda din vagnpark med varningar i hytten om ouppmärksam körning genom Webfleet Video.

Minskade koldi­ox­id­ut­släpp

För att minska vagnparkens CO2-utsläpp måste du veta vilka åtgärder som ger bäst resultat. Se värdefulla data om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp i Webfleet och var du kan vidta åtgärder. Funktioner för miljövänlig och säker körning omfattar verktyg som hjälper dig att identifiera körstilar som påverkar bräns­le­för­bruk­ningen.

green and safe eu
charging stats

Insatser för hållbar energi

Hållbar energi är en viktig del i en vagnparks samhälls­ansvar. Oavsett om du redan börjat införa elfordon i vagnparken eller överväger lösningar som alternativa bränslen och laddhy­brider lär du hela tiden fundera över organi­sa­tionens energi­för­brukning. Visa ditt åtagande för hållbarhet genom att övervaka bräns­le­för­brukning och utsläpp med OptiDrive 360. Med Webfleets rapport om införande av elfordon kan du maximera dina möjligheter att gå över till el.

Lägre drift­kost­nader

Bräns­le­för­bruk­ningen har alltid hög prioritet. Testa vår bespa­rings­be­räknare för att se hur mycket du kan spara på bränsle med Webfleet. Antagligen väger du också för- och nackdelar med att gå över till elfordon. Se våra tips om kostnads­ef­fektiv vagnparks­han­tering för elfordon för att göra rätt val.

devices tablet 01 dashboard

Hur kan vi hjälpa din vagnpark att ta samhälls­ansvar?

Ha koll på energi­för­brukning och laddning

Minska CO2-utsläppen och uppfyll företagets miljölöften

Fortsätta utveckla en säker, hälsosam arbetsplats

Utnyttja data för att fatta smartare verksam­hets­beslut

Göra det lättare att välja om du ska elekt­ri­fiera vagnparken

Sänka vagnparkens drifts­kost­nader och slöseri

Läs mer om våra funktioner för företags samhälls­ansvar

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Hur drar vagnparker som din nytta av elekt­ri­fi­ering?

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Ladda ned vår e-bok om att få ut det mesta av elfordon i kommer­siella vagnparker.

Hämta din kopia

Allt du behöver veta om företags samhälls­ansvar

Vad är företags samhälls­ansvar?

0
Hoppa till innehåll

Begreppet företags samhälls­ansvar (Corporate social respon­si­bility, CSR) innebär att företag aktivt arbetar enligt en etisk affärsmodell. När företag följer CSR ska de arbeta för att främja sina anställda, miljön och samhället i stort. Företag som arbetar enligt CSR tar transparens och arbets­för­hål­landen på allvar och jobbar på att minska sina CO2-utsläpp.

Varför är företags samhälls­ansvar viktigt för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Trans­port­sektorn är en av de branscher som släpper ut mest CO2. Det är allmänt känt att världens koldi­ox­id­ut­släpp snabbt måste minska. CSR hjälper vagnparker att kartlägga och uppnå specifika mål kring minskning av CO2 och ger byggstenar för att framtids­säkra vagnparken. CSR är till hjälp i vagnparkens förbe­re­delser inför lagar om netto noll, och kan även visa kunder, anställda, potentiella nyrekry­te­ringar och allmänheten att miljöansvar och de anställdas välbe­fin­nande är viktigt för din verksamhet.

Vad gör en CSR-an­svarig?

0
Hoppa till innehåll

En CSR-an­svarig för vagnparken är inriktad på en viktig fråga: Hur kan vår verksamhet begränsa sin miljöpå­verkan? Ett av huvudmålen för en CSR-an­svarig är att spara bränsle, eftersom koldi­ox­id­ut­släppen blir mindre ju mindre bränsle vagnparken förbrukar. CSR-an­svariga tittar även på hur vagnparkens säkerhet kan förbättras, vilket gagnar alla förare och därför är bra för samhället som helhet. En CSR-an­svarig hjälper helt enkelt vagnparker att arbeta mer effektivt och hållbart.

Vilka färdigheter behövs för att jobba med CSR?

0
Hoppa till innehåll

CSR-an­svariga brinner ofta för att göra positiva föränd­ringar. De är mycket strategiska. De reflekterar alltid över data, identi­fierar vad som kan förbättras och utvecklar metoder för att effektivt ta itu med de områdena. God kommu­ni­ka­tions­förmåga behövs också – en CSR-an­svarig ska förmedla företagets mål och initiativ inom CSR.

Vilka verktyg behövs för att hantera företags samhälls­ansvar för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Digitala verktyg är oumbärliga för en CSR-an­svarig i en vagnpark. Ett omfattande system för vagnparks­han­tering underlättar CSR-an­sva­rigas jobb. Med exempelvis Webfleet kan CSR-an­svariga både övervaka och hämta rapporter om bräns­le­för­brukning, CO2-utsläpp och förar­sä­kerhet. Oavsett om vagnparken har fordon med förbrän­nings­motor, elfordon eller både och, behöver CSR-an­svariga verktyg som ger överblick och insikt i framstegen mot netto noll.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.