COVID-19 Update.  Läs mer

​SKYDDA DINA FÖRARE OCH FORDON

Öka säkerheten och få färre skade­an­språk med WEBFLEET Video​

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET Video kombinerar video från fordonska­meran med kördata så att du får hela samman­hanget för trafi­kin­ci­denter. Fordonska­meran CAM 50 använder sig av AI-teknik som identi­fierar riskfyllt beteende och meddelar föraren för att förhindra farliga situationer. Dessutom har du full kontroll över kamer­a­kon­fi­gu­ra­tionen för att uppfylla integri­tets­be­hoven för förarna och verksam­heten.

WEBFLEET Video hjälper dig att

Få översikt över kritiska händelser

Förhindra olyckor och få färre skade­an­språk

Få lägre försäk­rings­premier och minska kostnaderna för skade­an­språk

Skydda förarna mot falska eller felaktiga skade­an­språk

Ge bättre vägledning till dina förare för att öka säkerheten

Effek­ti­visera vagnparken

​Huvud­funk­tioner​

Få hela samman­hanget

HD-video från fordonska­meran visas bredvid kördata som GPS-plats, förare och hastighet. Det ger dig bättre insikt i kritiska händelser på vägen.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Intelligent feedback i hytten

CAM 50 använder sig av artificiell intelligens (AI) för att identifiera vissa riskfyllda körvanor. När det händer meddelar kameran föraren med varnings­sym­boler och -ljud. Föraren kan då vidta korri­ge­rande åtgärder för att förhindra farliga situationer. 1

Automatisk uppladdning av händelser

Körhän­delser (t.ex. hård inbromsning), AI-hän­delser (t.ex. att föraren använder mobilen eller röker) och händelser som spelats in med varnings­knappen hämtas och laddas upp automatiskt från enheten och visas i WEBFLEET. 2

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

​Hämta på begäran​

Du kan begära video från tidigare resor för att gå igenom bildma­te­rialet3. På så sätt kan du bekräfta eller motbevisa klagomål från kunder eller allmänheten.

​Livestreaming​

Se livevideo från någon av kamerorna i ett fordon för att hjälpa dina förare i svåra situationer. 4

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Inbyggd integritet​​

Lösningen är utformad med integritet som högsta prioritet. Du har full kontroll över konfi­gu­ra­tionen, till exempel hur kameran riktad mot föraren ska fungera, hur länge video ska sparas och särskild åtkomst­be­hö­righet i WEBFLEET.

Webfleet Solutions

Kostnadsfri e-bok: The European Road Safety Report 2021​​

Webfleet Solutions

Exklusiva data och insikter i hur säker­hets­frågor påverkar vagnparken.

Ladda ner guide

Avancerad kamera med den tjänst du väljer

CAM 50 är en först­klassig fordonskamera som används med ett abonnemang på tjänsten WEBFLEET Video som finns i tre nivåer. Välj den lösning som passar just dina verksam­hets­behov.

HD-kvalitet och mörker­seende

Inbyggda infraröda lysdioder i kameran riktad mot föraren för inspelning i mörker

Rejäl lagring

SD-kort av kommersiell klass på 128 GB ger upp till 100 timmar5 video

​Stöd för flera kameror

Upp till fyra ytterligare kameror kan anslutas trådlöst

AI-stöd

​Inbyggd AI-teknik (artificiell intelligens) för att fånga upp händelser ​

Manipu­le­rings­varning

Reserv­bat­teriet skyddar mot strömav­brott och meddelar dig om kameran blir frånkopplad

Fäste för enkel losstagning

Snäpp loss den från vindrutan av säker­hetsskäl eller för att följa lokala regler

AVKASTNING PÅ INVESTE­RINGEN INOM SEX TILL NIO MÅNADER

Vill du få översikt över kritiska händelser, hålla dina förare säkra och minska antalet försäk­rings­an­språk och kostnaderna för dem? Boka in en demon­stration och ta reda på hur CAM 50 tillsammans med WEBFLEET Video kan skydda din vagnpark.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

1 Tillgänglig med abonne­manget WEBFLEET Video Plus​ eller WEBFLEET Video Live​.

2 När händelser hämtas från enheten finns de tillgängliga i WEBFLEET i 90 dagar.

3 Så länge materialet finns kvar i kamerans interna minne.

4 Tillgängligt när kameran har ström, fordonet är i rörelse och mobil­täckning (3G/4G) finns. Förarupp­lysning finns för att meddela när livestreaming är aktivt.​

5 Skriver över automatiskt när det blir fullt.

Obs!

  • FUP-be­gränsning (Fair Usage Policy) gäller för dataför­brukning.
  • ​WEBFLEET Video är utformat för att vara lätt att använda enligt regelverken. Men det är fortfarande kundens ansvar att säkerställa efterlevnad.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu