Bli syste­min­teg­ratör

Utöka ditt sortiment genom att bli partner till Europas mest innovativa och marknads­le­dande leverantör av lösningar för vagnparks­han­tering.

Bli integ­ra­tions­partner till Webfleet och få ditt företag att växa

Lyckas på en snabb­växande marknad

Dra nytta av den ökande efterfrågan på vagnparks­han­te­rings­teknik

Stick ut från mängden

Utforma och leverera en komplett lösning med realtidsdata från fältet, särskilt anpassad för dina kunders behov

Utnyttja varumärket Webfleet

Bygg upp ett rykte som aukto­ri­serad partner till en världs­le­dande leverantör av vagnparks­han­tering och förbättra din egen kundlo­ja­litet

Vidga dina vyer

Öppna upp för nya marknader med vår innovativa och marknads­le­dande produkt­portfölj

Bli drivande inom vagnparks­han­tering

Som syste­min­teg­ra­tör­spartner till Webfleet arbetar du tillsammans med oss för att fortsätta vidare­ut­veckla vagnparks­han­te­ringen och skapa anslutna fordon med banbrytande innova­tioner.

Du kommer att kunna öka värdet på dina lösningar och tjänster med telema­tik­funk­tioner, vilket berikar din produkt och öppnar din marknad även för andra kunder.

Som syste­min­teg­ratör kan du särskilt dra nytta av:

Helt öppen integrering med Webfleet branschle­dande vagnparks­han­te­rings­plattform och annan Webfleet-teknik i världsklass.

Utveck­lings­support som hjälper dig att enkelt integrera dina företags­lös­ningar, din hårdvara och dina mobilappar med våra API:er och SDK:er.

Säljför­delar som kommer av att vara partner till det ledande varumärket inom vagnparks­han­tering, bland annat marknads­föring, PR och Webfleet App Center – en världs­om­spän­nande vagnparks­han­te­rings­in­riktad marknads­plats för dina appli­ka­tioner.

Därför ska du arbeta med Webfleet

Därför ska du arbeta med Webfleet

Webfleet är en av världens ledande leveran­törer av telema­tik­lös­ningar med hundra­tu­sentals abonnemang världen över. Vi betjänar företag i mer än 60 länder och ger våra kunder branschens starkaste lokala support­nätverk och bredaste utbud av sektor­spe­cifika tredje­partsap­pli­ka­tioner och integre­ringar. Vi har stöd för alla sorters vagnparker och fordon – bilar, skåpbilar och lastbilar – och erbjuder branschens bredaste produkt­utbud.

Registrera dig och bli integ­ra­tions­partner.

Ange företag.
Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange din e-post­a­dress
Ange telefon­nummer.
Ange din adress.
Ange postnummer.
Ange ort.
Välj land.
Detta fält är obliga­to­riskt.
Ange antalet anställda.
Partnertyp
Detta fält är obliga­to­riskt.
Detta fält är obliga­to­riskt.
Detta fält är obliga­to­riskt.

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.