Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Utöka ditt sortiment genom att bli partner till Europas mest innovativa och marknads­le­dande leverantör av lösningar för vagnparks­han­tering.

Bli integ­ra­tions­partner till Webfleet Solutions och få ditt företag att växa

Lyckas på en snabb­växande marknad

Dra nytta av den ökande efterfrågan på vagnparks­han­te­rings­teknik

Stick ut från mängden

Utforma och leverera en komplett lösning med realtidsdata från fältet, särskilt anpassad för dina kunders behov

Utnyttja varumärket TomTom

Bygg upp ett rykte som aukto­ri­serad partner till en världs­le­dande leverantör av vagnparks­han­tering och förbättra din egen kundlo­ja­litet

Vidga dina vyer

Öppna upp för nya marknader med vår innovativa och marknads­le­dande produkt­portfölj

Marknadsför dina program globalt

Visa dina lösningar i App Center och nå kunder i hela världen

Registrera dig 

Bli drivande inom vagnparks­han­tering

Som syste­min­teg­ra­tör­spartner till Webfleet Solutions arbetar du tillsammans med oss för att fortsätta vidare­ut­veckla vagnparks­han­te­ringen och skapa anslutna fordon med banbrytande innova­tioner.

Du kommer att kunna öka värdet på dina lösningar och tjänster med telema­tik­funk­tioner, vilket berikar din produkt och öppnar din marknad även för andra kunder.

Som syste­min­teg­ratör kan du särskilt dra nytta av:

  • Helt öppen integrering med Webfleet Solutions branschle­dande vagnparks­han­te­rings­plattform och annan Webfleet Solutions-teknik i världsklass.
  • Utveck­lings­support som hjälper dig att enkelt integrera dina företags­lös­ningar, din hårdvara och dina mobilappar med våra API:er och SDK:er.
  • Säljför­delar som kommer av att vara partner till det ledande varumärket inom vagnparks­han­tering, bland annat marknads­föring, PR och Webfleet Solutions App Center – en världs­om­spän­nande vagnparks­han­te­rings­in­riktad marknads­plats för dina appli­ka­tioner.

Partner­sam­arbete utgör kärnan i vår strategi

Thomas Schmidt, VD för Webfleet Solutions

Jag har aldrig sett något liknande i telema­tik­bran­schen, det här är unikt

Wolfgang Hall, Industry Manager, esri

Därför ska du arbeta med Webfleet Solutions

Därför ska du arbeta med Webfleet Solutions

Webfleet Solutions är en av världens ledande leveran­törer av telema­tik­lös­ningar med hundra­tu­sentals abonnemang världen över. Vi betjänar företag i mer än 60 länder och ger våra kunder branschens starkaste lokala support­nätverk och bredaste utbud av sektor­spe­cifika tredje­partsap­pli­ka­tioner och integre­ringar. Vi har stöd för alla sorters vagnparker och fordon – bilar, skåpbilar och lastbilar – och erbjuder branschens bredaste produkt­utbud.


Registrera dig och bli integ­ra­tions­partner.