EV Services Platform för partner

Gå med i EV Services Platform för kommer­siella vagnparker

Bli partner⁠

Gå med i vår plattform och gör dina tjänster tillgängliga för kommer­siella vagnparker. EV Services Platform förenklar tillgången till en mängd olika tjänster – från planering för övergång till elfordon, till vagnparksop­ti­mering. Genom att integrera dina tjänster på plattformen får din vagnpark en unik möjlighet att ligga i framkant vad gäller övergången till elfordon.

Våra partner för elfor­dons­tjänster

Tjäna på att gå med i EV Services Platform

Utöka dina tjänster med vagnparksdata

Få tillgång till viktiga fordonsdata som batte­ri­nivåer, samordnad för olika fordons­märken och modeller, för att förbättra tjäns­te­kva­li­teten

Få tillgång till kvali­fi­cerade elfor­dons­sä­ljuppslag

Få information om branschledare som är intres­serade av nya tjänster inför övergången till elfordon

Förenklad intro­duktion

Introducera dina kunder med hjälp av använ­dar­vänliga och framtids­säkra API:er som efterlever GDPR

Minska komplex­i­teten och kostnaderna

Förenkla IT-han­te­ringen för dina kunder tack vare förin­te­gre­ringen på vår plattform

Maximera effekten av att nätverka

Utnyttja möjlig­he­terna till att få din verksamhet att växa

Ökade intäkter

Bli Webfleet-hänvisare och ge dina kunder tillgång till hela värdekedjan

Utöka dina elfor­dons­tjänster med vagnparksdata

Hård- och programvara för elfor­donsladdare

 • Förbättra planeringen av laddnings­in­fra­struk­turer genom tillgång till fordons­pre­standa i realtid
 • Förbättra dina konsult­tjänster för instal­lation av laddare med exakt information om vagnparkens positioner och stille­ståndstid
 • Få tillgång till bedrä­ge­ri­i­den­ti­fi­ering för ersätt­nings­tjänster genom fordon­si­den­ti­fi­ering
ev station van
parking fleet black vans

Smart laddning för elfordon

 • Prioritera fordonsladdning baserat på ruttschema
 • Optimera laddnings­kost­na­derna enligt fordonens energibehov
 • Förbättra vagnparks­ser­vicen och -till­för­lit­lig­heten med fordonsdata i realtid (batte­ri­ladd­nings­status, batte­ri­hälsa, förbruk­nings­profil och scheman)

Planering för elfordon

 • Förutse närliggande föränd­ringar av planeringen med vagnparks- och laddningsdata i realtid
 • Förbättra den strategiska planeringen med data för körda rutter
 • Se till att fordonen är kördugliga, laddade och redo för alla uppdrag
 • Optimera ruttpla­ne­ringen och ta hänsyn till vägför­hål­landen, trafik och energi­för­brukning
fleet manager tablet 01
renewable energies

Energi­han­tering för elfordon

 • Använd vagnparksdata till att förutse energibehov och optimera energi­för­bruk­ningen för anlägg­nings­ladd­ningen
 • Möjliggör utformning, övervakning och kontroll av energi­flöden för både elfor­don­s­vagn­parken och byggnader
 • Erbjud flexibla energi- och elnäts­lös­ningar utan att påverka vagnparkens verksamhet

Batte­ri­a­nalys för elfordon

 • Optimera din försäm­rings­modell med tillgång till realtidsdata från en mängd olika elfor­dons­mo­deller
 • Undvik dyrbara hårdva­ru­in­te­gre­ringar genom att använda befintliga fordonsin­te­gre­ringar
3d inside electric vehicle

Så tycker våra partner

Hoppa till innehåll
Genom att bli medlem av elfor­dons­platt­formen ger Eaton vagnparks­ge­men­skapen tillgång till el- och energi­han­te­rings­ex­pertis. Med vårt omfattande utbud av elfor­donsladdare, energi­lagring och program­varor för energi­han­tering kan vi simulera och utforma optimera laddin­fra­struk­turer som är skalbara och cybersäkra. Vi hjälper till med att integrera solenergi för att optimera din elinfra­struktur för att minska kostnaderna och hantera den ökade elför­bruk­ningen utan att du behöver göra några dyra elnäts­upp­gra­de­ringar.
Eaton
Hoppa till innehåll
Vi är glada över att kunna fortsätta arbeta med Bridgestone Mobility Solutions, en partner som delar vårt åtagande att främja innovation i vagnparks- och logistik­bran­schen. Genom det här samarbetet integrerar båda företagen vad de gör bäst i en enda lösning som kan hjälpa företag att bedriva sin verksamhet och gå över till elfordon utan problem.
TomTom
Hoppa till innehåll
Heliox ser fram emot att bli medlem av Bridgestones elfor­dons­plattform för att skapa en grönare framtid för hållbar mobilitet. Heliox ser fram emot att erbjuda sitt utbud av snabb­ladd­nings­lös­ningar och skalbara lösningar som är anpassade för tunga elfordon.
Heliox Energy
Hoppa till innehåll
Genom att bli medlem av EV Platform Partners Program utökar CTEK sin påverkan inom laddin­fra­struktur för elfordon och använder integrerade hårdvaru- och program­va­ru­lös­ningar till att snabba upp övergången från förbrän­nings­mo­torer till elfordon och forma en hållbar trans­port­framtid.
CTEK
Hoppa till innehåll
Genom att integrera vår batte­ri­di­a­gnostik i deras nya elfor­dons­plattform utökas inte bara verksam­hets­in­for­ma­tionen, utan det innebär dessutom ett åtagande att maximera kostnads­ef­fek­ti­vi­teten. Det är en kraftfull allians som ger tillgång till oöver­träffade möjligheter för smartare och mer hållbar vagnparks­han­tering.
Volytica
Hoppa till innehåll
Varje elfor­don­s­vagnpark är unik vad gäller fordon, laddare och el. VEV kommer att utforma och imple­mentera din vagnpark efter dina behov och dina data, med fokus på verksam­hetens motstånds­kraft och ägande­kostnad.
VEV
Hoppa till innehåll
Vi är glada över att bli hårdva­ru­o­be­roende program­va­ru­partner till Webfleet och hjälpa deras kunder att övervaka, optimera och göra prognoser för elfor­donsladdning för vagnparker. Som global aktör inom telematik vet vi att vår gemensamma lösning kommer att öka tillgäng­lig­heten och skalbar­heten i övergången till elfordon över hela världen.
Bia Power
Hoppa till innehåll
Alliansen mellan The Mobility House och EV Services Platform är en strategisk anpassning som utnyttjar båda enheternas expertis och erfarenhet och revolu­tio­nerar hanteringen av elfor­dons­flottor. Med The Mobility Houses omfattande erfarenhet av att hantera över 1500 elekt­ri­fi­erade flottor över hela världen fokuserar detta partnerskap på att optimera nätkost­na­derna, minimera förbruk­nings­av­gif­terna och minska energi­kost­na­derna. Detta samarbete gynnar direkt Webfleets kunder genom att avsevärt förbättra effek­ti­vi­teten och hållbar­heten i deras verksamhet med elfor­dons­flottor.
The Mobility House

Laddar

Bli elfor­donspartner

Öka dina intäkter med vårt program för ömsesidiga hänvis­ningar

Sälj dina tjänster och nå fler kunder med EV Services Platform

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress
Detta fält är obliga­to­riskt.

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.