Platforma služeb pro elektro­mobily pro partnery

Staňte se součástí naší platformy služeb pro elektro­mobily pro firemní vozové parky

Staňte se partnerem⁠

Přidejte se k naší platformě a zpřístupněte své služby firemním vozovým parkům. Naše platforma služeb pro elektro­mobily zjedno­dušuje přístup k široké řadě služeb od plánování elektri­fikace po optima­lizaci vozového parku. Integrace vašich služeb do platformy představuje jedinečnou příležitost stát v čele elektri­fikace vozových parků.

Naši spolehliví partneři poskytující služby pro elektro­mobily

Přidejte se a využívejte výhody platformy služeb pro elektro­mobily

Zlepšete služby díky údajům o vozovém parku

Získejte přístup ke klíčovým údajům o vozidlech, jako je stav nabití baterie, které jsou jednotné napříč značkami a modely pro lepší kvalitu služeb

Využijte kvali­fi­kovaná doporučení pro elektro­mobily

Oslovte potenciální zákazníky v oboru se zájmem o nové služby pro jejich cestu k elektri­fikaci

Zjedno­dušená integrace

Zajistěte zprovoznění pro své zákazníky prostřed­nictvím uživatelsky přívětivých rozhraní API připra­vených na budoucnost, která splňují požadavky nařízení GDPR

Snižte složitost a náklady

Zjednodušte svým zákazníkům používání infor­mačních technologií díky předpři­pravené integraci do naší platformy

Využijte možnosti sítě na maximum

Využijte příle­ži­tosti k růstu svého podnikání

Zvyšte příjmy

Doporučte společnost Webfleet a nabídněte zákazníkům kompletní hodnotový řetězec

Zlepšete své služby pro elektro­mobily díky údajům o vozovém parku

Hardware a software nabíječek elektro­mobilů

 • Vylepšete plánování infrastruktury nabíječek o reálný výkon vozidel
 • Zpřesněte své poradenství pro instalace nabíječek o přesné umístění vozidel a dobu chodu naprázdno
 • Zajistěte detekci podvodů pro služby proplácení výdajů díky identi­fikaci vozidel
ev station van
parking fleet black vans

Chytré nabíjení elektro­mobilů

 • Nastavte priority nabíjení vozidel na základě plánů cest
 • Optima­li­zujte náklady na nabíjení podle energe­tických potřeb vozidel
 • Zlepšete fungování a spoleh­livost vozového parku díky údajům o vozidlech v reálném čase (úroveň nabití baterie, stav baterie, profil spotřeby, plánování)

Plánování pro elektro­mobily

 • Předvídejte taktické úpravy plánování díky údajům o vozovém parku a nabíjení v reálném čase
 • Zlepšete strategické plánování díky zpětné vazbě s daty o skutečně absol­vo­vaných jízdách
 • Zajistěte, aby vozidla byla provo­zu­schopná, nabitá a připravená na každý úkol
 • Optima­li­zujte plánování tras s ohledem na stav vozovky, provoz a spotřebu energie
fleet manager tablet 01
renewable energies

Hospodaření s energií elektro­mobilů

 • Využijte údaje o vozovém parku k předvídání spotřeby energie a optima­li­zujte spotřebu energie při nabíjení na pracovišti
 • Usnadněte návrh, sledování a řízení toků energie používaných pro elektrický vozový park i provoz budov
 • Nabídněte služby flexibility energií a sítě bez dopadu na provoz vozového parku

Analýza baterií elektro­mobilů

 • Optima­li­zujte modely degradace díky přístupu k reálným datům z široké řady modelů elektro­mobilů
 • Využijte integraci stávajících vozidel a vyhněte se nákladným integracím hardwaru
3d inside electric vehicle

Co říkají naši partneři

Přejít na obsah
Společnost Eaton vstupuje na platformu pro elektro­mobily a přináší tak do komunity vozových parků zkušenosti s řízením spotřeby a energií. Díky naší komplexní řadě nabíječek elektro­mobilů, úložišť energie a softwaru pro hospodaření s energií budeme simulovat a navrhovat optimální nabíjecí infrastrukturu, která je škálo­va­telná a kyber­ne­ticky zabezpečená. Pomůžeme integrovat solární energii pro optima­lizaci vaší elektrické infrastruktury za účelem snížení nákladů a zvládnutí většího elektrického zatížení bez potřeby nákladné modernizace sítě.
Eaton
Přejít na obsah
Jsme nadšení z pokračující spolupráce se společností Bridgestone Mobility Solutions, což je partner, který sdílí naše odhodlání zavádět inovace v oblasti vozových parků a logistiky. Díky této spolupráci obě společnosti integrují své špičkové znalosti do jednoho řešení, které umožňuje bezpro­blémový chod podnikání a snadnou elektri­fikaci.
TomTom
Přejít na obsah
Společnost Heliox s nadšením vstupuje na platformu společnosti Bridgestone pro elektro­mobily, která usiluje o ekolo­gič­tější budoucnost pro udržitelnou mobilitu. Společnost Heliox bude nabízet svou řadu rychlo­na­bí­jecích a škálo­va­telných řešení, která jsou přizpů­sobena pro nákladní elektrická vozidla.
Heliox Energy
Přejít na obsah
Společnost CTEK vstupem do programu pro partnery platformy pro elektro­mobily posiluje svůj vliv v oblasti zařízení pro nabíjení vozidel. Využívá integrovaná hardwarová a softwarová řešení k urychlení přechodu od vozidel se spalovacími motory na elektro­mobily, čímž utváří utržitelnou budoucnost dopravy.
CTEK
Přejít na obsah
Integrace naší diagnostiky baterií do jejich nové platformy pro elektro­mobily nejen zlepšuje poznatky získané z provozu, ale dává najevo závazek maxima­li­zovat nákladovou účinnost. Je to silné spojení, které přináší dosud nepoznané možnosti pro chytřejší a udrži­tel­nější správu vozových parků.
Volytica
Přejít na obsah
Každý elektrický vozový park je jedinečný z hlediska vozidel, nabíječek a výkonu. Společnost VEV zajistí návrh a realizaci na základě vašich speci­fických požadavků a údajů o vozovém parku s důrazem na provozní odolnost a celkové náklady na vlastnictví.
VEV
Přejít na obsah
S nadšením jsme navázali spolupráci se společností Webfleet jako její softwarový partner pro hardware všech výrobců, abychom pomohli jejím zákazníkům s monito­ro­váním, optima­lizací a vytvářením předpovědí nabíjení elektro­mobilů pro vozové parky. Jako celosvětový hráč na poli telematiky víme, že naše společné řešení podpoří dostupnost a škálo­va­telnost elektri­fikace na celém světě.
Bia Power

Načítání

Staňte se partnerem pro elektro­mobily

Zvyšte své zisky v našem programu vzájemného doporu­čování

Propagujte své služby a oslovte více zákazníku na platformě služeb pro elektro­mobily

Zadejte křestní jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte firmu.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte svou e-mailovou adresu
Tato položka je povinná.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

 • Cílená reklama
 • Analytické
 • Perso­na­lizace
 • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.