Perso­na­lista

Zjednodušte si pracovní postupy

Perso­na­lista

Zjednodušte si pracovní postupy

Služba Webfleet, evropská jednička mezi řešeními pro správu vozového parku, vám přináší nástroje potřebné ke zjedno­dušení řízení lidských zdrojů vašeho vozového parku. Optima­li­zujte provoz podniku a splňte požadavky zákazníků v dnešním rychle se měnícím odvětví pozemní přepravy.

Co je pro vás důležité jako pro perso­na­listu?

Přehledné údaje

Naše řešení správy pracovních postupů pro vozové parky přináší přehled o datech lidských zdrojů v reálném čase. Z jednoho rozhraní můžete sledovat aktivity řidičů a pracovní postupy. Uvidíte, která vozidla jsou přidělena řidičům a která jsou stále k dispozici. Díky tomuto přehledu o pracov­nících můžete rychle identi­fi­kovat a řešit problémové operace.

Řídicí panel – přehledné zobrazení klíčových ukazatelů výkonnosti
trip reports daily summary

Snadná a přesná adminis­trativa

Ať už jde o registraci ujetých kilometrů, identi­fikaci řidiče nebo dodržování předpisů ohledně tachometru, služba Webfleet bezpečně digita­lizuje a ukládá vaše dokumenty v jednom snadno přístupném úložišti. Menší složitost snižuje riziko lidských chyb a šetří také čas a náklady v procesech podávání hlášení. Dodržujte firemní zásady a rovněž nařízení ohledně pracovní doby, daní a dodržování předpisů.

Spokojenost řidičů

Při řízení lidských zdrojů ve vozových parcích může být nábor řidičů a jejich udržení náročný úkol. Služba Webfleet vám pomůže zajistit, aby byli řidiči spokojení a zapojení do provozu. Například sledováním stylu jízdy můžete poskytnout tipy a školení ohledně bezpečnosti za volantem. Informace o době řízení a porušení předpisů vás informují, zda řidiči dodržují přestávky.

TRUCKER 02 wide EU
Hlášení – přehled

Zjedno­dušení účetnictví

Správa jízd je díky službě Webfleet jednoduchá. Vyhněte se přebytečné adminis­trativě a získejte přesné údaje o ujetých kilometrech řidiče, včetně rozdělení na soukromé a pracovní cesty. Zajistí také bezpro­blé­movou spolupráci na úkolech sdílených s finančním a správním týmem pomocí přehledných hlášení pro účely výkazů, daní a proplácení výdajů.

Přehled o spotřebě paliva

Jako perso­na­lista chcete mít přehled o spotřebě paliva vozového parku, aby váš podnik měl náklady na palivo pod kontrolou. Analyzujte vzorce spotřeby paliva a identi­fi­kujte odchylky. Se snadným přístupem k údajům o spotřebě paliva celého vozového parku můžete rychle rozpoznat, kde lze dosáhnout zlepšení a snížit náklady.

fuel over time
fleet manager cau 01

Zodpo­vědnost k životnímu prostředí

Přispějte k vyšší udrži­tel­nosti společnosti. Pohledem na data o spotřebě paliva vozového parku můžete zjistit, kde je lze omezit plýtvání palivem. Se systémem OptiDrive 360 můžete pomoci řidičům zvýšit hospo­dárnost, ať už jde o rychlost, chod naprázdno, brzdění nebo volný dojezd. Systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách služby Webfleet monitoruje tlak a teplotu pneumatik a zabraňuje tak defektům nebo neoče­ká­vaným opravám. Snižte množství odpadu a náklady prodlou­žením životnosti pneumatiky.

Jak vám, jako perso­na­listovi, můžeme pomoci?

Přehled o potřebách týmu a pracovních postupů

Zamezení chybám v adminis­trativě díky digitální dokumentaci

Vyšší udržení řidičů a zvýšení jejich spoko­je­nosti

Jednodušší výpočet mezd řidičů a výdajů

Historické i aktuální přehledy spotřeby paliva

Dosažení cílů v oblasti udrži­tel­nosti díky ekolo­gič­tějšímu způsobu jízdy

Podívejte se zblízka na funkce řízení lidských zdrojů pro vozové parky

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.