CHRAŇTE SVÉ ŘIDIČE A VOZOVÝ PARK

Zvýšení bezpečnosti a méně pojistných událostís řešením Webfleet Video

Vyzkoušet

CHRAŇTE SVÉ ŘIDIČE A VOZOVÝ PARK

Zvýšení bezpečnosti a méně pojistných událostís řešením Webfleet Video

Díky záznamům z palubní kamery a údajům o jízdě z vašeho vozového parku vám služba Webfleet Video poskytne úplný kontext dopravních nehod a událostí během jízdy. Palubní kamera pro vozový park využívá technologii umělé inteligence k identi­fikaci rizikového chování, jako je používání mobilního telefonu za volantem a nedodr­žování bezpečné vzdálenosti, a upozorní řidiče. Ten tak může včas přijmout patřičná opatření, aby se vyhnul nebezpečí. Navíc dostanete plnou kontrolu nad konfigurací kamery, abyste mohli dostát nárokům řidičů a firmy na ochranu osobních údajů.

Díky integrované palubní kameře pro vozový park můžete

Získat úplný přehled o kritických událostech

Předcházet nehodám a snižovat počet pojistných událostí

Snížit náklady na pojištění a pojistné události

Chránit řidiče před neopráv­něnými nebo nepřesnými nároky

Lépe instruovat řidiče a zvýšit tak bezpečnost

Zvýšit efektivitu vozového parku

Hlavní vlastnosti

Zjistěte celkový kontext

Videozáznam z palubní kamery v HD kvalitě se zobrazuje s údaji z jízdy, jako je poloha GPS, rychlost a totožnost řidiče. Díky tomu získáte podrobnější a jasnější přehled o kritických událostech na silnici.

wf dashcam data display

Inteli­gentní zpětná vazba řidiči

Palubní kamera pro vozový park využívá umělou inteligenci k rozpoznání určitých rizikových jízdních návyků. Když jsou rozpoznány, palubní kamera upozorní řidiče zvukovou a vizuální výstrahou. Poté mohou změnit směr a vyhnout se nebezpečí.1

Automatické odesílání událostí

Události během jízdy (např. prudké brzdění), události umělé inteligence (např. nedodr­žování bezpečné vzdálenosti, používání mobilního telefonu a kouření) a události aktivované tlačítkem upozornění se automaticky odesílají ze zařízení a zobrazují ve službě Webfleet.2

wf dashcam driving events
wf desktop video on demand popup

Záznam na vyžádání

Můžete si vyžádat video z dřívějších cest a prohlédnout si záznam3. Díky tomu můžete snáze ověřit nebo vyvrátit stížnosti zákazníků nebo veřejnosti.

Živý přenos

Můžete si okamžitě zobrazit živý náhled z libovolné kamery zabíra­jících vozovku nebo interiér ve svém vozovém parku a pomoci svým řidičům v náročných situacích.4

fleet manager 01 wf video
ev van driver pro8475 cam50 01

Ochrana soukromí

Při návrhu řešení jsme kladli důraz na soukromí. Můžete si přizpůsobit celou konfiguraci, včetně chování kamery do interiéru, době uchování videa a vyhrazených přístu­pových práv ve službě Webfleet.


Vše, co potřebujete vědět o palubních kamerách

Co je palubní kamera pro vozidla z vozového parku a jak se liší od palubní kamery pro spotře­bitele?

0
Přejít na obsah

Palubní kamera pro vozidla z vozového parku je kamera, kterou lze připevnit uvnitř vozidla a která zaznamenává, co se děje v průběhu cesty. Palubní kamery mohou snímat silnici i interiér.

Palubní kamery pro spotře­bitele jsou levné a jsou určeny pro jednotlivce. Vzhledem k omezeným funkcím nejsou vhodné k použití ve vozidlech z vozového parku.

Komerční palubní kamery pro vozidla z vozového parku jsou odolné a jsou určené k profe­si­o­nálnímu použití. Další důvody, proč jsou vhodnější pro vozové parky, jsou například tyto:

 • Splňují nařízení GDPR
 • Automatické stahování příslušných záběrů
 • Vzdálený přístup pro živý náhled a konfiguraci
 • Podpora dalších kamer
 • Odolné vůči neoprávněné manipulaci
 • Karta SD komerční úrovně
 • Prevence nehod díky technologii umělé inteligence
 • Pevné zapojení pro profe­si­o­nální instalaci

Jak funguje kamera pro vozidla z vozového parku?

0
Přejít na obsah

Kamera pro vozidla z vozového parku spustí záznam, když je vozidlo nastar­továno a je v pohybu.

Palubní kamery zabírající vozovku mohou poskytnout jasný důkaz toho, co se stane na silnici a v okolí vozidla. Některé palubní kamery pro vozidla z vozového parku zabírající interiér využívají technologii umělé inteligence, díky které zachytí nejrůznější druhy riskantního stylu jízdy řidičů, jako je nepozornost, používání mobilního telefonu, konzumace jídla a pití a nedosta­tečné sledování vozovky. Mohou řidiči odeslat výstrahu a upozornit je, aby svůj styl jízdy změnili a předešli tak dopravní nehodě.

Záznamy z palubní kamery využívají údaje z řešení pro správu vozového parku, jako je čas, poloha a rychlost, a pomáhají tak společ­nostem zjistit příčinu dopravních nehod a ochránit řidiče před neopráv­něnými pojistnými událostmi.

Proč by měly vozové parky používat systém palubních kamer?

0
Přejít na obsah

Videozáznam jako důkaz

 • Pokud dojde k dopravní nehodě, mohou video­zá­znamy posloužit jako objektivní svědectví. Poskytují důkaz toho, co se při nehodě stalo, a mohou tak výrazně snížit náklady spojené s odpověd­ností.

Méně pojistných událostí a nižší pojistné

 • Videozáznam může vozovým parkům a pojišťovnám pomoci při rozhodování, zda vést spor nebo poskytnout pojistné plnění.
 • Pokud mají společnosti ve vozidlech z vozového parku nainsta­lovány palubní kamery, pojišťovny jim často poskytují slevy z pojistného.

Prevence nehod a bezpečnější jízda

 • Systémy palubních kamer ve vozidlech z vozového parku pomáhají řidičům zbavit se nebez­pečných jízdních návyků a předcházet nehodám.
 • Kamery umístěné ve vozidlech často vedou k opatrnější jízdě, protože řidiči si více uvědomují, že v případě dopravní nehody o ní bude existovat důkaz.

Jaké jsou výhody používání palubních kamer ve vozidlech z vozového parku?

0
Přejít na obsah

Vyšší bezpečnost a nižší náklady na pojistné události

 • Záznamy vás mohou ochránit před pojistnými podvody a pomohou zabránit případům přeplácení při 50% podílu účastníků.
 • Palubní kamery pro vozidla z vozového parku vybavené technologií umělé inteligence dokáží řidiče upozornit na riskantní styl jízdy a pomáhají předcházet nehodám a pojistným událostem.

Jasný přehled o kritických událostech

 • Záběry z palubních kamer ve vozidlech z vozového parku s GPS a dalšími údaji o řízení vám poskytnou kompletní přehled o vašem vozovém parku.
 • Díky živému přenosu můžete okamžitě zareagovat v případě nehody.

Vyšší efektivita vozového parku

 • Pomocí video­zá­znamu můžete potvrdit oprávněnost a přesnost pojistných událostí.
 • V návaznosti na zlepšování stylu jízdy lze efektivněji snižovat poškození vozidel, počet nehod a prostoje.

Jak integrovat palubní kameru vozového parku do platformy Webfleet Video?

0
Přejít na obsah

Služba Webfleet Video funguje s palubní kamerou CAM 50. Pokud si předplatíte platformu pro správu vozového parku Webfleet, můžete integrovat kameru CAM 50 – stačí ve svém účtu aktivovat Webfleet Video jako doplňkovou službu. Palubní kamera CAM 50 již má integrovaný systém GPS.

Jak nainsta­lovat palubní kameru do vozidel vozového parku?

0
Přejít na obsah

Palubní kamera pro vozový park CAM 50 se dodává s hardwarovou sadou pro instalaci. Instalační sada obsahuje kabel, adaptér na pojistky a pojistkové pouzdro. Kamera CAM 50 se dodává s odníma­telným držákem, který usnadňuje demontáž palubní kamery pro vozový park z důvodu dodržování předpisů nebo bezpeč­nostních důvodů. Bezdrátově můžete připojit až 4 další kamery.

Jak stáhnout videa z palubní kamery vozového parku?

0
Přejít na obsah

Videa si můžete přehrát na vyžádání po dobu 90 dnů ve službě služby Webfleet. Chcete-li si videa z událostí stáhnout a prohlédnout, stačí si z palubní kamery vyžádat video z předchozích jízd a podívat se na čas a polohu události.

Jak může palubní kamera zvýšit efektivitu vozového parku?

0
Přejít na obsah

Bezpečnost je první zásadou efektivity vozového parku. Palubní kamera vozového parku zlepšuje bezpečnost pomocí záznamů, které mohou řidičům pomoci zlepšit jejich výkon za volantem. Bezpečnější jízda snižuje pravdě­po­dobnost nehod, nemluvě o prostojích. Jelikož palubní kamera zajišťuje videodůkazy, může pomoci snížit počet neopráv­něných pojistných nároků a také výši pojistného.

Jakým způsobem mohou z palubní kamery těžit samotní řidiči?

0
Přejít na obsah

Většina nehod (zhruba 90 %) je důsledkem lidské chyby, zejména rozptýlení. Palubní kamery využívají umělou inteligenci k rozpoznání rozptýlení, jako je psaní textových zpráv za volantem nebo kouření. Palubní kamera pak řidiče upozorní audio­vi­zu­álními výstrahami, což jim umožní upravit své chování při řízení v reálném čase.


Vyspělá kamera se službami podle vaší volby

CAM 50 je špičková palubní kamera s možností tří úrovní předplatného služby Webfleet Video. Vyberte si řešení vhodné pro konkrétní potřeby vaší firmy.

Kvalita HD a noční vidění

Integrované infra­červené diody LED umožňují záznam interiéru pomocí nočního vidění

Robustní úložiště

128GB karta SD komerční úrovně poskytuje až 100 hodin5 záznamu jízdy

Podpora pro více kamer

Bezdrátově lze připojit až čtyři další kamery

Podpora umělé inteligence

Vestavěná technologie umělé inteligence (AI) slouží k rozpoznání událostí na cestách

Upozornění na manipulaci

Záložní baterie chrání před výpadkem napájení a upozorní vás na odpojení kamery od napájení

Odnímatelný držák

Demontujte kameru z čelního skla kvůli bezpečnosti nebo dodržování zákonů

NÁVRATNOST INVESTICE ŠEST AŽ DEVĚT MĚSÍCŮ

Chcete získat úplný přehled o kritických událostech, zajistit bezpečnost svých řidičů a snížit cenu a počet pojistných událostí? Zarezer­vujte si ukázku a zjistěte, jak mohou kamera CAM 50 a řešení Webfleet Video společně ochránit váš vozový park.

1 K dispozici s předplatným Webfleet Video Plus nebo Webfleet Video Live.

2 Jakmile jsou události získány ze zařízení, budou v systému Webfleet k dispozici po dobu 90 dní.

3 Když je záznam stále k dispozici na interním úložišti kamery.

4 Je k dispozici, když je kamera napájena, je v pohybu a má připojení k mobilní sítí (3G/4G). Řidič je upozorněn na aktivní živý přenos.

5 Po naplnění kapacity bude automaticky přepisovat záznamy.

POZNÁMKA:

 • Na spotřebu dat se budou vztahovat zásady spraved­livého používání.
 • Řešení Webfleet Video má za cíl usnadnit dodržování předpisů. Zákazník je však nadále zodpovědný za jeho používání v souladu s předpisy.