CHRAŇTE SVÉ ŘIDIČE A VOZOVÝ PARK

Zvýšení bezpečnosti a méně pojistných událostí​s řešením WEBFLEET Video​​

Vyzkoušet

CHRAŇTE SVÉ ŘIDIČE A VOZOVÝ PARK

Zvýšení bezpečnosti a méně pojistných událostí​s řešením WEBFLEET Video​​

Řešení WEBFLEET Video kombinuje záběry z palubní kamery a údaje z jízdy a poskytuje tak úplný kontext silničních nehod v reálném čase. Kamera do vozidla CAM 50 využívá technologii umělé inteligence, která rozpozná riskantní chování a upozorní řidiče, který se tak může vyhnout nebezpečí. Navíc dostanete plnou kontrolu nad konfigurací kamery, abyste mohli dostát nárokům řidičů a firmy na ochranu osobních údajů.​​

Řešení WEBFLEET Video pomáhá​​

​Získat úplný přehled o kritických událostech​

​Předcházet nehodám a snižovat počet pojistných událostí​

​Snížit náklady na pojištění a pojistné události​

Chránit řidiče před neopráv­něnými nebo nepřesnými nároky​​

Lépe instruovat řidiče a zvýšit tak bezpečnost​​

​Zvýšit efektivitu vozového parku​

​Hlavní funkce​

​Zjistěte celkový kontext ​

​Videozáznam z palubní kamery v kvalitě HD doplňuje údaje z jízdy, jako je poloha GPS, rychlost a totožnost řidiče. Díky tomu získáte podrobnější a jasnější přehled o kritických událostech na silnici.

wf dashcam data display

Inteli­gentní zpětná vazba řidiči​

​Zařízení CAM 50 využívá umělou inteligenci (AI) k rozpoznání určitých rizikových jízdních návyků. Když jsou pak rozpoznány, kamera upozorní řidiče zvukovou a vizuální výstrahou. Poté mohou změnit směr a vyhnout se nebezpečí.​1

​Automatické odesílání událostí​

​Události během jízdy (např. prudké brzdění), události umělé inteligence (např. používání mobilního telefonu, kouření) a události aktivované tlačítkem upozornění se automaticky odesílají ze zařízení a nahrávají a zobrazují ve službě WEBFLEET.​2

wf dashcam driving events
wf desktop video on demand popup

​Záznam na vyžádání​

​Můžete si vyžádat video z dřívějších cest a prohlédnout si záznam3. Díky tomu můžete snáze ověřit nebo vyvrátit stížnosti zákazníků nebo veřejnosti.​

​Živý přenos​

​Můžete si okamžitě zobrazit živý náhled z libovolné kamery zabíra­jících vozovku nebo interiér ve svém vozovém parku a pomoci svým řidičům v náročných situacích.​4

fleet manager 01 wf video
ev van driver pro8475 cam50 01

Ochrana soukromí​​

Při návrhu řešení jsme kladli důraz na soukromí. Můžete si přizpůsobit celou konfiguraci, včetně chování kamery do interiéru, době uchování videa a vyhrazených přístu­pových práv ve službě WEBFLEET.


Vše, co potřebujete vědět o palubních kamerách

Co je palubní kamera pro vozidla z vozového parku a jak se liší od palubní kamery pro spotře­bitele?

Palubní kamera pro vozidla z vozového parku je kamera, kterou lze připevnit uvnitř vozidla a která zaznamenává, co se děje v průběhu cesty. Palubní kamery mohou snímat silnici i interiér.

Palubní kamery pro spotře­bitele jsou levné a jsou určeny pro jednotlivce. Vzhledem k omezeným funkcím nejsou vhodné k použití ve vozidlech z vozového parku.

Komerční palubní kamery pro vozidla z vozového parku jsou odolné a jsou určené k profe­si­o­nálnímu použití. Další důvody, proč jsou vhodnější pro vozové parky, jsou například tyto:

 • Splňují nařízení GDPR
 • Automatické stahování příslušných záběrů
 • Vzdálený přístup pro živý náhled a konfiguraci
 • Podpora dalších kamer
 • Odolné vůči neoprávněné manipulaci
 • Karta SD komerční úrovně
 • Prevence nehod díky technologii umělé inteligence
 • Pevné zapojení pro profe­si­o­nální instalaci

Jak funguje kamera pro vozidla z vozového parku?

Kamera pro vozidla z vozového parku spustí záznam, když je vozidlo nastar­továno a je v pohybu.

Palubní kamery zabírající vozovku mohou poskytnout jasný důkaz toho, co se stane na silnici a v okolí vozidla. Některé palubní kamery pro vozidla z vozového parku zabírající interiér využívají technologii umělé inteligence, díky které zachytí nejrůznější druhy riskantního stylu jízdy řidičů, jako je nepozornost, používání mobilního telefonu, konzumace jídla a pití a nedosta­tečné sledování vozovky. Mohou řidiči odeslat výstrahu a upozornit je, aby svůj styl jízdy změnili a předešli tak dopravní nehodě.

Záznamy z palubní kamery využívají údaje z řešení pro správu vozového parku, jako je čas, poloha a rychlost, a pomáhají tak společ­nostem zjistit příčinu dopravních nehod a ochránit řidiče před neopráv­něnými pojistnými událostmi.

Proč by měly vozové parky používat systém palubních kamer?

Videozáznam jako důkaz

 • Pokud dojde k dopravní nehodě, mohou video­zá­znamy posloužit jako objektivní svědectví. Poskytují důkaz toho, co se při nehodě stalo, a mohou tak výrazně snížit náklady spojené s odpověd­ností.

Méně pojistných událostí a nižší pojistné

 • Videozáznam může vozovým parkům a pojišťovnám pomoci při rozhodování, zda vést spor nebo poskytnout pojistné plnění.
 • Pokud mají společnosti ve vozidlech z vozového parku nainsta­lovány palubní kamery, pojišťovny jim často poskytují slevy z pojistného.

Prevence nehod a bezpečnější jízda

 • Systémy palubních kamer ve vozidlech z vozového parku pomáhají řidičům zbavit se nebez­pečných jízdních návyků a předcházet nehodám.
 • Kamery umístěné ve vozidlech často vedou k opatrnější jízdě, protože řidiči si více uvědomují, že v případě dopravní nehody o ní bude existovat důkaz.

Jaké jsou výhody používání palubních kamer ve vozidlech z vozového parku?

Vyšší bezpečnost a nižší náklady na pojistné události

 • Záznamy vás mohou ochránit před pojistnými podvody a pomohou zabránit případům přeplácení při 50% podílu účastníků.
 • Palubní kamery pro vozidla z vozového parku vybavené technologií umělé inteligence dokáží řidiče upozornit na riskantní styl jízdy a pomáhají předcházet nehodám a pojistným událostem.

Jasný přehled o kritických událostech

 • Záběry z palubních kamer ve vozidlech z vozového parku s GPS a dalšími údaji o řízení vám poskytnou kompletní přehled o vašem vozovém parku.
 • Díky živému přenosu můžete okamžitě zareagovat v případě nehody.

Vyšší efektivita vozového parku

 • Pomocí video­zá­znamu můžete potvrdit oprávněnost a přesnost pojistných událostí.
 • V návaznosti na zlepšování stylu jízdy lze efektivněji snižovat poškození vozidel, počet nehod a prostoje.

Vyspělá kamera se službami podle vaší volby​

CAM 50 je špičková palubní kamera s možností tří úrovní předplatného služby WEBFLEET Video. Vyberte si řešení vhodné pro konkrétní potřeby vaší firmy.

​Kvalita HD a noční vidění​

Integrované infra­červené diody LED umožňují záznam interiéru pomocí nočního vidění​​

​Robustní úložiště​

128GB karta SD komerční úrovně poskytuje až 100 hodin5 záznamu jízdy​

​Podpora pro více kamer

Bezdrátově lze připojit až čtyři další kamery​​

Podpora umělé inteligence​​

​Vestavěná technologie umělé inteligence (AI) slouží k rozpoznání událostí na cestách ​

Upozornění na manipulaci​​

Záložní baterie chrání před výpadkem napájení a upozorní vás na odpojení kamery od napájení ​

​Odnímatelný držák​

​ Demontujte kameru z čelního skla kvůli bezpečnosti nebo dodržování zákonů ​

NÁVRATNOST INVESTICE ŠEST AŽ DEVĚT MĚSÍCŮ​​

​Chcete získat úplný přehled o kritických událostech, zajistit bezpečnost svých řidičů a snížit cenu a počet pojistných událostí? Zarezer­vujte si ukázku a zjistěte, jak mohou kamera CAM 50 a řešení WEBFLEET Video společně ochránit váš vozový park.

1 K dispozici s předplatným WEBFLEET Video Plus nebo WEBFLEET Video Live. ​​

2 Jakmile jsou události získány ze zařízení, budou v systému WEBFLEET k dispozici po dobu 90 dní.​​

3 Když je záznam stále k dispozici na interním úložišti kamery.​​

4 Je k dispozici, když je kamera napájena, je v pohybu a má připojení k mobilní sítí (3G/4G). Řidič je upozorněn na aktivní živý přenos.​​

5 ​Po naplnění kapacity bude automaticky přepisovat záznamy.​

POZNÁMKA:

 • Na spotřebu dat se budou vztahovat zásady spraved­livého používání.
 • ​Řešení WEBFLEET Video má za cíl usnadnit dodržování předpisů. Zákazník je však nadále zodpovědný za jeho používání v souladu s předpisy.